TKEK 2008 - 1     (25 fotoj)

        TutKalifornio Esperanto Konferenco
        Milpitas, Kalifornio, Usono.
        4 - 6  aprilo  2008

        Esperanto kaj Teknologio en la 21-a Jarcento


La renkontiĝo okazis en la salono "Krystal" de la hotelo "Crowne Plaza, Silicon Valley", en Milpitas, California, 60 kilometrojn sudoriente de San Francisco kaj 10 kilometrojn norde de San Jose, California.


        Vendredo, 4 aprilo 2008

Je la 15-a horo jam komencis babiladon dum la organizantoj finis la lastajn detalojn, kaj kelkaj homoj registriĝis.

Je la 18-a horo la oficiala programo komencis per "Interkona vespero". La dua parto de tiu programo estis ludoj kiuj preskaŭ ĉiuj partoprenis.

La libro-servo malfermis de la 19an ĝis la 21an horon, zorgita de Sinjoro William Harris.


        Sabato, 5 aprilo 2008, matene

Matenmanĝo komenciĝis je la 8a matene, jam en la salono en kiu la tuta konferenco okazos.

Je la 9a matene, malfermis la konferencon Sinjoro Stefano Schwichow, Prezidanto de SFERO, San-Franciska Esperanta Regiona Organizo.


Foto 7823  

      Pli da fotoj


La programo:

    Omaĝo al Sinjoro Don Harlow

Sinjoro William Harmon komencis la Omaĝon kaj permesis al ĉiuj partoprenantoj diri ion pri siaj rememoroj pri Sinjoro Don Harlow.


Foto 7829   Sinjorino Anjo Harlow parolas pri sia edzo

Sinjoro Enrique Ellemberg memorigis ke Don Harlow donacis grandegan retejon ĉe

    http://donh.best.vwh.net/esperanto.php


    Esperantaj Aventuroj en Virtuala Spaco.

Prelegis Sinjorino Andrea Monticue.


    José Martí, Kuba nacia heroo.

Prelegis Sinjoro Orlando Raola.


Foto 7832  


Foto 7833  


        Sabato 5 aprilo 2008 posttagmeze

    Tagmanĝo


    Informo pri la Teknologia Muzeo

Prelegis Sinjoro Gregory Tseytin


    Devenoj de Urbonomoj en Kalifornio

Prelegis Sinjorino Julie Spickler


    Kiel laŭtlegi ttt-lokojn (URL-on)

Prelegis Sinjoro Ed Williger


    Nova Ponto trans la Gulfo de Oaklando
Historio, desegno, progreso

Prelegis Sinjoro George Baker


    Lingva Forumo

Prelegis Sinjoro Alexander Shlafer


    Grupfoto


Foto 7837  


Foto 7838  


Foto 7839  


Foto 7835  


Foto 7836  

        Daŭrigo en paĝo 2       Pli da fotoj


En la paĝaro de TKEK 2006
oni povas legi la memprezentado de:

Sinjorino Andrea Monticue
Sinjorino Lusi Harmon
Sinjoro George Baker
Sinjoro Orlando Raola
Sinjoro Alexander Shlafer
Sinjoro William R. Harmon
Sinjoro Henry Studer


Aktualigita de Enrique,   7  Aprilo  2008