Enrique's pages           http://esperantofre.com/edu/tekst01.htm

            Tekstoj de la videoj por lerni Esperanton
        Texts of the videos to learn Esperanto
    Textos de los videos para aprender Esperanto
Esperanto        
English        
Español        
  Elŝutu la videojn "Video 1.avi" (270 MB) kaj "Video 2.avi" (277 MB)

En ĉi tiuj videoj oni parolas nur en Esperanto.
La teksto de la unua video, havas kelkajn klarigojn en la angla.

      Tekstoj:

  Unua video   daŭras 77 minutoj.
  Dua video   daŭras 80 minutoj.
  Tria video   daŭras 15 minutoj.

En kelkaj versioj, la videoj 2 kaj 3 estas en la sama dosiero, kiu daŭras 95 minutojn.
  Download the videos "Video 1.avi" (270 MB) and "Video 2.avi" (277 MB)

These videos are spoken only in Esperanto.
The first video text has some instructions in English.

      Texts:

  First video   lasts 77 minutes.
  Second video   lasts 80 minutes.
  Third video   lasts 15 minutes.

In some versions, the videos 2 and 3 are in a single file, which lasts 95 minutes.
    Baja los videos "Video 1.avi" (270 MB) y "Video 2.avi" (277 MB)

Estos videos son hablados solamente en Esperanto.
El texto del primer video tiene algunas aclaraciones en inglés.

      Textos:

  Primer video   dura 77 minutos.
  Segundo video dura 80 minutes.
  Tercer video   dura 15 minutes.

En algunas versiones, los videos 2 y 3 están en el mismo archivo, que dura 95 minutos.
Mi aŭskultis la 95 minutoj de la videoj 2 kaj 3, kaj transskribis ĝian tekston. (eble mi ne ĉion bone aŭskultis kaj ĝi povas havi erarojn)

Ĉe la komenco de kelkaj linioj mi aldonis la trairita tempo, kiel "mmss", minutoj-sekundoj.

La tria video komenciĝas 1 horo, 20 minutoj, kaj 48 sekundoj post la komenco de la dua video. La .avi ludilo montras ĉi tiun tempon tiel: 1:20:48. Mi skribis 8048

Bonvolu sciigi min se vi trovas erarojn en la teksto. (Klaku mian nomon "Enrique" ĉe la komenco de la paĝo)
I listened to the 95 minutes from videos 2 and 3, and transcribed its text. (Maybe I didn't hear all well, and could be some errors)

At the beginning of some lines I added the running time, as "mmss", minutes - seconds.

The third video begins 1 hour, 20 minutes, and 48 seconds after the beginning of the second video. The video player shows the time: 1:20:48. I wrote: 8048

Please let me know if you find errors in the text. (Click my name "Enrique" at the top of the page)

Escuché los 95 minutos de los videos 2 y 3, y escribí la transcripción de su texto. (Posiblemente no escuché todo bien ... pueden haber errores)

Al principio de algunas líneas agregué el tiempo transcurrido, como "mmss", minutos - segundos.

El tercer video comienza 1 hora, 20 minutos, y 48 segundos después del comienzo del segundo video. Ese tiempo, en la computadora se ve así: 1:20:48. Yo escribí: 8048

Por favor avísame si encuentras errores en el texto. (Cliquea mi nombre "Enrique" al comienzo de la página)
= = = = = = =
        Teksto de la unua video (77 minutoj)
(Vortoj post maldekstra parentezo ne aŭdiĝas)
(Numeroj montras minutoj kaj sekundoj)

0100  (Parto 1, Sceno 1 unu, paĝo 02

Mazi en Gondolando

  (The characters introduce themselves.)
0110 Reĝo: Bonan tagon! Mi estas reĝo.
Mi estas la Reĝo de Gondolando. 
0120 Reĝino: Bonan tagon! Mi estas Reĝino.

  (The princess passes by on roller skates.)
Silvja: Saluton. Mi estas princino Silvja.

  (Karlo works in the garden, dreaming of Silvja.)
Karlo: Silvja, Silvja!

0140 Saluton! Mi estas Karlo, mi estas ĝardenisto.

  (Korvaks, the king’s prime minister, enters.)
Korvaks: Saluton! Mi estas Korvaks.

  (He gives the king a computer printout.)
Reĝo: Dankon, Korvaks.

  (Mazi, a furry alien, watches from his spaceship.)
0208 Mazi: Saluton! Mi estas Mazi! Granda Mazi!

  (Petro rides by on a bicycle.)
0224 Petro: Bonan matenon.
Reĝo: Bonan matenon. 

  (Grammar and sentence forms)
  (Nouns end in -o)
  (Reĝo, ĝardenisto
  (“Mi estas (la) -o.”
  (Mi estas ĝardenisto.
  (Mi estas la Reĝo de Gondolando.


0229  (Parto 1, Sceno 2 du, paĝo 04  (Numero 1)

  (Song: Greetings (Salutoj))
0236 Petro: Bonan matenon. Mi estas Petro.
0249 Bonan matenon! (4 fojoj)

0306 Bonan tagon! (5 fojoj)
0336 Bonan vesperon! (3 fojoj)
0350 Bonan nokton!
Luno: Bonan nokton.
Suno: Bonan...
Luno: ...nokton.

  (A pause to introduce kiu and kio:)
0358 Instruisto: Kiu? Kiu vi estas?
0408 Karlo: Mi estas Karlo. 
0416 Instruisto: Kio? Kio vi estas.
Karlo: Mi estas ĝardenisto. 


0440  (Parto 1, Sceno 3 tri, paĝo 05 

  (The characters talk about their attributes)
0440 Reĝo: Mi estas forta! 
Reĝino: Mi estas dika. Dika. Dika. Dika!
0450 Silvja: Mi estas bela. 
0500 Korvaks: Mi estas saĝa. 
Karlo: Mi estas kuraĝa. 

  (A pause to introduce -a and kia:)
0520 Instruisto: forta, dika, bela, saĝa, kuraĝa
0533 Kia? Kia vi estas? 

Reĝo: Forta.
Reĝino: Dika.
Silvja: Bela.
Korvaks: Saĝa.
Karlo: Kuraĝa.

   (Grammar and sentence forms)
  (Adjectives end in -a
  (Bona, bela, forta
  (“Mi estas -a.”
  (Mi estas kuraĝa.
  (Mi estas saĝa.
  (Singular pronouns: mi, vi, li, ŝi, ĝi.
  (“Li/ŝi estas -a.”
  (“Kia?” “ — -a.”
  (Kia estas la Reĝo? — Forta.
  (Kia estas Karlo? — Li estas kuraĝa.
  (“Jes, vi pravas.”

0555 Reĝino: (al la Reĝo) Vi estas forta.
Reĝo: Jes, forta. (al la Reĝino) Vi estas dika.

0601 Reĝino: Jes dika. 
Karlo: (pri Silvja) Kaj ŝi estas bela.
Korvaks: Jes vi pravas! 
Silvja: (pri Karlo) Li estas kuraĝa, kaj saĝa. 
Korvaks: Ne, ne! Mi estas saĝa! Mi estas saĝa! Saĝa! Saĝa! 
0618 Ĉiuj: Forta, dika, bela, saĝa, kuraĝa!
Mazi: Ha! Mi estas granda! Granda Mazi!


0630  (Parto 1, Sceno 4 kvar, paĝo 06 

Mazi: Granda!
Kato: Malgranda.
Mazi: Mi estas granda Mazi.
Kato: (al Mazi) Granda.
0647 Mazi: (al la kato) Malgranda.
Kato: Granda.
Mazi: Malgranda.
Reĝo: (palaco) Granda.
Karlo: (domo) Malgranda.
(ĉemizo) Granda. Malgranda.
0700  Mazi: Kaj mi estas Granda Mazi!

  (Grammar and sentence forms)
  (The prefix mal- makes an opposite:)
  (granda = large
  (malgranda = small
  (The present tense: root + -as
  (est- + -as = estas

Mazi: Mi estas granda. 
Reĝino: Vi estas forta. 
Silvja: Li estas saĝa. 
Karlo: Ŝi estas bela. 


0740  (Parto 1, Sceno 5 kvin, paĝo 07

  (Sylvia gets ready to run away with Karlo.)
0740 Silvja: Ŝŝŝ! Jen sako. Granda sako! Jen mapo. 
Jen sandviĉo.

0804 Instructor: sako, mapo, sandviĉo
0814 Kio. Kio estas ĝi? -- Ĝi estas sandviĉo. 

  (Karlo with a motorcycle.)
Karlo: Jen motorciklo. Motorciklo!

  (Korvaks types at a computer.)
0844 Jen komputilo! 

  (Sentence forms)
  (“Kio estas ĝi?” “—Ĝi estas -o.”
  (Kio estas ĝi? —Ĝi estas mapo.
  (“Jen -o.”
  (Jen komputilo.
  (Jen motorciklo.


0855  (Parto 1, Sceno 6 ses, paĝo 08 

  (The cat plays with the computer.)
0855 Kato: pruno, persiko, vinbero. 
0900 Pruno, persiko, vinberoj. 
Pruno, pruno, pruno.
Tri prunoj, mi gajnis! Miaŭ!
Prunoj, prunoj, prunoj! 
0935  Instruisto: Pruno. Prunoj.

  (Grammar and sentence forms)
  (Plural of a noun: -j)
  (pruno + pruno = prunoj
  (The past tense: -is)
  (Mi gajnis.

0945  (Parto 1, Sceno 7 sep, paĝo 08 

  (The king and queen are in the garden.)
0945 Reĝo: Jen ĝardeno. Rigardu!
Jen prunoj. Jen persikoj. Jen vinberoj. 
1002 Reĝino: Mi ŝatas prunojn. Mi ŝatas persikojn. 
Mi ŝatas vinberojn. 
1018  Reĝo: Ankaŭ mi ŝatas vinberojn.

   (Direct object of a transitive verb: -n)
  (Jen persiko.
  (Ĝi estas persiko.
  (Mi petas persikon.

   (Plurals also take -n)
  (Jen persikoj..
  Mi ŝatas persikojn.

  (Silvja arrives.)
1022  Silvja: Saluton Panjo! Saluton Paĉjo. 
Mi petas persikon. 

1033  Instruisto: Mi petas persikon. Mi petas persikon. 
1102  Instruisto: Ili estas persikoj.
1108  Reĝino: Mi ŝatas persikojn. 

1118  (Parto 1, Sceno 8 ok, paĝo 09 

  (Petro goes to a restaurant.)
1118  Petro: Mi estas malsata. 
(al la kelnero) Bonvolu doni al mi sandviĉon.
Kelnero: Jen ĝi!
1130 Petro: Dankon. Bonvolu doni al mi salaton.
Kelnero:Jen ĝi!
Petro: Dankon. Bonvolu doni al mi sukon.
Kelnero: Jen ĝi!
Petro: Dankon. Bonvolu doni al mi glaciaĵon.
Kelnero: Jen ĝi!
1155 Petro: Dankon. Bonvolu doni al mi akvon.
Kelnero: (ridas)


  (Grammar and sentence forms)
  (The infinitive: -i (e.g. doni)
  (The imperative: -u (e.g. donu)
  (The imperative with a second verb: -u -i
  (“Bonvolu -i ...”
  (Bonvolu doni al mi glacia!on.
  (“Donu al mi -on.”
  (Donu al mi sandviĉon!


1211  (Parto 1, Sceno 9 naŭ, paĝo 10

  (Silvja gets some fruit for her getaway.)
1211  Silvja: Mi petas persikon, Paĉjo.
Reĝo: Jes! (al la Reĝino) Persikon!
Reĝino: Jen persiko.
1220 Silvja: Dankon. Donu al mi prunon kaj vinberojn.
Reĝo: Jes. (al la Reĝino) Prunon kaj vinberojn!
Reĝino: Jen pruno kaj vinberoj.
Silvja: Dankon!

1240  (Parto 1, Sceno 10 dek, paĝo 10

  (Korvaks orders Karlo to count trees, etc, in the garden.)
1240 Korvaks: Karlo!
Karlo: Jes?
Korvaks: Arboj!
Karlo: Arboj?
Korvaks: Jes. Kiom da arboj estas? Kalkulu!
1255 Karlo: Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek.

  (The cat talks to the computer.)
1311 Kato: Kiom da arboj estas?
Komputilo: Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek.

  (Grammar and sentence forms
  (Numerals 1-10
  (Kiom da...? (a part of the whole)
  (Kalkulu, kiom da arboj estas?

  (Back in the garden.),  paĝo 11
1340 Korvaks: Arbustoj! Kiom da arbustoj estas?
Karlo: Kiom? Du, kvar, ses, ok, dek!
Korvaks: Kaj kiom da floroj estas?

1400  Karlo: Floroj?
Korvaks: Jes, jes! Kiom da floroj estas?
Karlo: Dek? Kvindek? Cent? Mi ne scias!


1420  (Parto 1, Sceno 11 dek unu, paĝo 12

  (Petro arrives at a crossroads.)
Petro: Mi ne scias.

  (Parto 1, Sceno 12 dek du, paĝo 12

  (Karlo counts the flowers.)
Karlo: Cent sep! Cent ok...
Silvja: Cent naŭ!
Karlo: Cent dek!

  (Numbers: 11-100 - 1000 -  dek unu - cent - mil
1439 Silvja: Karlo, Donu al mi rozon, ...mi petas! 
Dankon! Mi ŝatas rozojn!
1453 Karlo: Kaj mi amas vin!
Silvja: Ho, rigardu! Mi havas rozon. Mi havas prunon,
persikon kaj vinberojn.

1503 Mi havas sandviĉon kaj mapon.
Karlo: Kaj mi havas... motorciklon!
1516 Mi amas vin!
Silvja: Mi amas vin!
1521 Ambaŭ: Ek! Ek!
Korvaks: Ne! Ne! Ne! Mi amas la princinon. Mi amas Silvjan!

  (Transitive verbs)
  (...-as -on.
  (Mi havas rozon.
  (Mi havas mapon.
  (Mi amas la princinon.

1539  (Parto 1, Sceno 13 dek tri, paĝo 13

  (Karlo kaj Silvja motorciklas.)
Silvja: A, E, I, O, U
Ni forkuru!
A, U, O, I, E
Kuraĝe!
Karlo: A, E, I, U, O
Ek antaŭen do!
I, O, U, E, A

1602 Ambaŭ: Hura, hura, hura!
Silvja: A, U, I, O, E
Karlo: Mi vin amas tre!
1621 Silvja: E, I, O, U, A
Ambaŭ: Mi amas...
1635 A, E, O, U, I
Mi amas vin!

   (Pronouns as direct objects:)
  (min, vin
  (Mi amas vin.
  (Sekvu min.
   (Flexible word order:)
  (Min amas vi.
  (Mi vin amas.

1644  Reĝo: La ĝardenisto amas la princinon?
Korvaks: Jes, jes!
Reĝo: Ne, ne, ne!
1650 Reĝino: La princino amas la ĝardeniston?
Korvaks: Jes, jes!
Reĝino: Ne, ne!

1700 Reĝo: Ni iru. Sekvu min! Ek!
1710 Reĝo kaj Korvaks: Ĝis revido!

 = = =

1715  (Parto 2, Sceno 1, paĝo 14   (Numero 2)

  (Karlo kaj Silvja motorciklas.
Karlo: Saluton!
Silvja: Saluton! Paĉjo, Panjo!
Karlo: Korvaks!
1815 Reĝo: Silvja! Silvja!
Silvja: Ho, Panjo!
Reĝo: (al Karlo) Grrrr!
Karlo: Mi amas princinon Silvja.

   (Imperative -u for orders,)
  (addition of -n for direct object)
  (Arestu lin!

Reĝo: Arestu lin!
Korvaks: Arestu lin!
Generalo: Arestu lin!
Oficiro: Arestu lin!
Suboficiro: Arestu lin!
Soldatoj: Arestu lin! Arestu lin!
Arestu lin!...
1840 Reĝo: Dankon, Korvaks.


1850 (Parto 2, Sceno 2, paĝo 15. En la malliberejo.

Oficiro: Nomo?
Karlo: Karlo.
Oficiro: Aĝo?
Karlo: Dudek.
Oficiro: Profesio?
Karlo: Ĝardenisto.
Oficiro: Forkonduku lin.
Korvaks: Numero dek naŭ.
Oficiro: Numero dek naŭ?
Oficiro: (al la gardistoj) Numero dek naŭ!
Gardistoj: Numero dek naŭ?
1920 Gardistoj: Naŭ. Dek. Dek unu. Dek du. Dek tri. Dek kvar. 
Dek kvin. Dek ses. Dek sep. Dek ok. Dek naŭ. Dudek. 
Ho! Dek naŭ! 
Karlo: Ah! Monstro! 
1950 Mazi: Saluton. Mi estas Mazi. Granda Mazi.


2000 (Parto 2, Sceno 3, paĝo 16. 

  LA RAKONTO DE GRANDA MAZI

  (La kosmoŝipo de Mazi foriras.)
2030 Mazi: Mi estas malsata.
Mi estas malsata! Mi estas malsata!
Instruisto: Mi estas malsata.
  (Mazi malfermas skatolon kaj manĝas horloĝon)
Mazi: Mi estas malsata.
Mazi: Mmmm! Bongusta! Bongusta!
2100 Mi ŝatas horloĝojn!

  (La skatolo estas malplena kaj Mazi serĉas manĝaĵon)
Mazi: Mi estas malsata!
2130 Vendisto: Fruktoj, fruktoj! Bongustaj fruktoj!
Mazi: Kio estas ĝi?
Vendisto: Frukto.

  (Adjectives and nouns (review))
  (-a... -o...
  (Ĝi estas bongusta frukto.
  (-aj... -oj...
  (Ili estas bongustaj fruktoj.
  (-ajn... -ojn...
  (Mi ŝatas bongustajn fruktojn.

2142 Instruisto: Kio? Kio estas ĝi?

2200 (Parto 2, Sceno 4, paĝo 17.

A: Kio estas ĝi?
B: Mi ne scias.
A: Ĝi estas biciklo. Kio estas ĝi?
B: Mi ne scias.
A: Ĝi estas kosmoŝipo. Kio estas ĝi?
B: Ĝi estas horloĝo.
A: Kio estas ĝi?
B: Ĝi estas horloĝo.
A: Ne. Ĝi estas parkhorloĝo.
B: Kio estas ĝi?
A: Ĝi estas skribmaŝino.
B: Ne. Ĝi estas komputilo.

  (Possessive = pronoun + adjective ending (-a))
  (Jen la libro de vi. Ĝi estas via libro.
  (Jen mia sonorilo.
  (Posessives are adjectives, and take the same endings 
  (as other adjectives:
  (Mi ŝatas lian biciklon.
  (Vi havas ŝiajn librojn.

A kaj B: Kio estas ĝi?
Ĝi estas kato.
2230 Kato: Kio estas ĝi? Kio estas ĝi?
Petro: Ĝi estas mia sonorilo. Mia sonorilo. Ĝis!


2235 (Parto 2, Sceno 5, paĝo 18.

Mazi: Kio estas ĝi?
Vendisto: Ĝi estas pruno. Manĝu ĝin!
Mazi: Mi ne ŝatas ĝin!
Vendisto: Rigardu! Manĝu tion!
Mazi: Kio ĝi estas?
Vendisto: Ĝi estas persiko. Gustumu ĝin!
 Ĝi estas bongusta! Manĝu ĝin!
2300 Mazi: Ne. Terure!
Mi ne ŝatas tion!
Ĝi estas malbongusta!
Mi ne ŝatas ĉi tion,
kaj mi ne ŝatas tion!

  (Negation of verbs (“don’t”))
  (Mi ŝatas ĝin.(I like it.)
  (Mi ne ŝatas ĝin. (I don’t like it.)
  (Manĝu ĝin! (Eat it!)
  (Ne manĝu ĝin! (Don’t eat it!)

Instruisto: kio? tio, tio ĉi, ĉi tio


2330 (Parto 2, Sceno 6, paĝo 18.

Petro: Ĉi tio. Tio.
Korvaks: Ĉi tio. Tio.
Petro: Ĉi tio. Tio

  (Demonstrative pronoun: tio)
  (Tio = “that thing”
  (Ĉi denotes proximity:
  (Ĉi tio = “this thing”


2345 (Parto 2, Sceno 7, paĝo 19. Ĉe la fruktobudo.

Mazi: Mi ne ŝatas ĉi tion, kaj mi ne ŝatas tion.
  Mi ne ŝatas ĉi tion, kaj mi ne ŝatas tion.
2400  Mi ne ŝatas ĉi tion, kaj mi ne ŝatas tion.
 Ho! Kio estas tio? Kio estas tio?
Vendisto: Kio?
Mazi: Ĉi tio!
Vendisto: Ĉi tio estas parkhorloĝo.
Mazi: Parkhorloĝo?
Vendisto: Jes, ne... (fuĝas)
2430 Mazi: Bongusta! Mi ŝatas Ĉi tion! 
 Mi ŝatas parkhorloĝojn!

2505   (En la malliberejo.)
Oficiro: Nomo?
Mazi: Errr...
Oficiro: Nomo? Nomo? Via nomo?
Mazi: Mazi. Ne. Granda Mazi!
Oficiro: Aĝo?
2530 Mazi: (li manĝas la skribmaŝinon) Bongusta!
Oficiro: Forportu lin! Forportu lin! Forportu lin!


2545 (Parto 2, Sceno 8, paĝo 19.

Mazi: (al Karlo) Saluton!
Karlo: Kiu vi estas?
Mazi: Mi estas Mazi! Saluton! Mi estas amiko.
Kiu vi estas? Via nomo?
2600 Karlo: Ka... Ka... Ka... K...
Mazi: Kio estas via nomo?
Karlo: Karlo! Kiu estas vi?

  (Nomo is a noun, so we ask for it with kio:)
  (Kio estas via nomo?
  (Kiu vi estas? —Karlo!
  (Kio estas via nomo? —Karlo!
  (Preposition por (= “for”))
  (Ĝi estas via letero. Ĝi estas por vi.

Instruisto: kiu? kia? kio?  kiu?


2625 (Parto 2, Sceno 9, paĝo 20.

  (Petro portas leterojn.)
Petro: Kiu vi estas?
Reĝo: Mi estas Reĝo.
Petro: Ne, ĝi ne estas por vi. (al la Reĝino) Kiu vi estas?
Reĝino: Mi estas Reĝino.
Petro: Ne, ĝi ne estas por vi. (al Korvaks) Kiu estas ŝi?
Korvaks: Ŝi estas princino Silvja.
Petro: Ne, ĝi ne estas por ŝi. (al la princino) Kiu estas li?
Silvja: Li estas Korvaks.
Petro: Ĉu vi estas Korvaks?
Korvaks: Jes, ĝuste, jes!
2700 Petro: Jen letero por vi. Bonvolu!
Korvaks: Dankon. Ho! Kiu estas vi?
Petro: Mi estas Petro. Ĝis!

  (Note: in this story, Reĝo and Reĝino
  (are names as well as titles. When
  (asked, “Kiu estas vi?” the king answers
  (“Mi estas Reĝo” because
  (Reĝo is his name. He would give
  (the same answer to “Kio estas vi?”)

2715 (Parto 2, Sceno 10, paĝo 21

  (Mazi kaj Karlo en la malliberejo.)
Mazi: Nu, kiu vi estas?
Karlo: Mi estas Karlo, ĝardenisto.
Kiu vi estas? De kie?
Mazi: De tie! De la kosmo!
Karlo: De la kosmo?
2730 Mazi: Jes! Mi estas de tie! De la kosmo! De tie!

  (El = out of, from
  (Similar to de (of, from, by)
  (Can be used to convey origins:)
  (El kiu lando vi estas?
  (—Mi estas el Francio.

Instruisto: kiu? kia? kio? kie?  
Virino: kie? de kie?
Instruisto: De kie vi estas?
Virino: El kiu lando vi estas?


2800 (Parto 2, Sceno 11, paĝo 21

  (Petro intervjuas biciklistojn.)
Petro: El kiu lando vi estas?
1a biciklisto: El Francio!
Petro: El kiu lando vi estas?
2a biciklisto: El Britio!
Petro: El kiu lando vi estas?
3a biciklisto: El Germanio!
Petro: El kiu lando vi estas?
4a biciklisto: El Italio!
Petro: El kiu lando vi estas?
5a biciklisto: El Grekio!
6a biciklisto: Mi estas el Japanio!
Petro: Ĝis!

2835 Instruisto: de kie? 
Virino: de tie


2840 (Parto 2, Sceno 12, paĝo 22

  (Denove en la malliberejo.)
Mazi: Mi venis de tie.
Nun mi estas ĉi tie.
Karlo: Ankaŭ mi... Ho, Silvja!


2900 (Parto 2, Sceno 13, paĝo 22

  (Aboco - literumado.)
Aa, Bb, Cc, Ĉĉ, Dd, Ee, Ff,
Gg, Ĝĝ, Hh, Ĥĥ, Ii, Jj, Ĵĵ, 
Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr,
Ss, Ŝŝ, Tt, Uu, Ŭŭ, Vv, Zz

2955 (Parto 2, Sceno 14, paĝo 22

Korvaks:Silvja!
Silvja: Ĉesu, Korvaks! Foriru! Mi amas Karlon!
Korvaks:Mi amas vin, Silvja!
Silvja: Ho, iru for!
Korvaks: Haltu! Silvja! Haltu! Revenu! 
Ho Silvja, haltu! Revenu!
Silvja: Korvaks! Iru for!

3030 (Parto 2, Sceno 15, paĝo 22
Haltu! Venu! Rigardu! Aŭskultu! Foriru! (3 fojoj)

3125 (Parto 2, Sceno 16, paĝo 22
Korvaks: Ho Silvja, Silvja!

 = = =

3140 Parto 3, Sceno 1, paĝo 23.     (Numero 3)
  (Korvaks estas ĉe la komputilo.)
Korvaks: (al la kato) Iru for!
Ho Silvja, mi amas vin!
32.00 Bone! Korvaks amas Silvjan!
Ho! Silvja! Viaj okuloj... viaj...

  (Plural of possessive pronouns:)
  (via ! viaj
  (Viaj okuloj estas belaj.

  (Korporpartoj sur la ekrano.)
Komputilo: La korpo:
kapo
okulo, okulo
3230 nazo
buŝo
orelo
kolo
brako, brako
mano, mano
kruro, kruro
piedo, piedo

3257 (Parto 3, Sceno 2, paĝo 24

Korvaks: Bone! Bone!
Mia Silvja!
Nun mi havas vin! Ek!
Bone! Bonege!

  (Adverbial ending: -e
  (Mi faris tion) bone!
  (= (I did that) well!, Well done!
  (Augmentative suffix: -eg
  (Bonege! = Excellent!)

  (Korvaks kisas la bildon.)
3333 Korvaks: Ho! Kie ĝi estas?
Ho... ĉi tie! Kaj tio! Kaj tio!
Nun, kie? Ho, ĉi tie!
Nun, ek!

3415  (Aperas Silvja.)
Silvja! Mia Silvja!
Nun mi havas vin!

Instruisto: Nun mi havas vin!

3440 (Parto 3, Sceno 3, paĝo 25

Karlo: Ni estas amikoj.
Ambaŭ: Kune mi kaj vi
Amikoj estas ni.
Mi kaj vi,
Pli kaj pli,
Amikoj estas ni! (ripeto)
Du amikoj ni!
3508 Karlo: Rigardu!
Mazi: Kion?
Karlo: Jen, tion, supre!
Mazi: Kion?
Karlo: Jen, bongustaj stangoj!
Mazi: Ho, ne. Dankon, ne!
Karlo: Jes! Manĝu la stangojn!
Unu, du, tri, kvar, kvin!
Ni estas liberaj!
3530 Vi estas libera kaj ankaŭ mi!
Ni estas liberaj!
Mazi: Libera mi, libera vi, liberaj estas ni!
Karlo: Liberaj ni, vi kaj mi, Liberaj estas ni!
Mazi: Liberaj...
Karlo: Estas ni! Ek!

  (Ili saltas el la malliberejo)
Ambaŭ: Mi kaj vi...
Mazi: Mi estas libera! Mi sentas...
malvarmon, malsaton, sed mi estas libera!

  (Parto 3, Sceno 4, paĝo 26

3635 Petro: Malvarma! Varma! Malsata! Soifa! Malseka! Seka! 

3710 (Parto 3, Sceno 5, paĝo 26

Petro: Mi soifas!
Virino: Trinku akvon!
Petro: Tre varma!
Virino: Pardonu!
Petro: Mi malsatas.
Virino: Manĝu sandviĉon!
3730 Petro: Mi ŝvitas!
Virino: Duŝu vin!
Petro: Mi malsekas!
Virino: Viŝu vin!
Petro: Mi sentas malvarmon.
Virino: Surmetu puloveron.
Petro: Mi estas laca!
Virino: Ripozu!

3755 (Parto 3, Sceno 6, paĝo 27

Mazi: Brrr! Mi malvarmas! Karlo!
Karlo? Kie vi estas? Karlo!
Karlo: Mazi!
Mazi: Karlo! Kie vi estas?
Karlo: Ĉi tie!
Mazi: Kie? Mi ne vidas vin!
Karlo: Mi estas ĉi tie, sur la arbo.
Mazi: Sur kiu arbo?
Karlo: Sur la arbo... sub kiu vi staras? Aj! (li falas)
3830 Mazi: Mi estas... sub...

  (Kiu can mean “which”)
  (Sur kiu arbo?
  (Sur la arbo, sub kiu vi staras!

3833 (Parto 3, Sceno 7, paĝo 27

Kiu? Kia? Kio? kie? tie  tie ĉi  Kie?

Voĉo: Kie vi estas?
Petro: Sub la kesto.
Voĉo: Kie vi estas?
Petro: Sur la kesto.
Voĉo: Kie vi estas?
3900 Petro: En la kesto.
Voĉo: Kie vi estas?
Petro: Antaŭ la kesto.
Voĉo: Kie vi estas?
Petro: Malantaŭ la kesto.
Voĉo: Kie vi estas?
Petro: Inter la kestoj.
Voĉo: Kie estas la kesto?  
Petro: Tie
Voĉp: Kie la kesto estas nun?
Petro: Ĉi tie!

3930 en, sur, sub, antaŭ, malantaŭ, inter

  (Parto 3, Sceno 8, paĝo 28. Karlo kaj Mazi apud la rivero.

3940 Karlo: Kiel vi fartas? Kiel vi fartas?
Mazi: Tre bone! Kvankam mi estas malseka kaj malsata!
Kie estas la palaco?
Karlo: Jen, tie!
Mazi: Kie?
Karlo: Rigardu, ĝi estas tie!
4000 Ho, la palaco! (suspiro) Silvja estas tie!

  (Kiel = How, in what way, in what manner)
  (Kiel vi fartas? —Mi fartas bone.
  (Tiel = in that way, in that manner, so
  (Portu ĝin tiel. (Carry it like this.)
  (Vi manĝis tiel rapide! (You ate so quickly!)

  (Parto 3, Sceno 9, paĝo 29 En la komputilejo.

Korvaks: Mi estas Korvaks! Aŭskultu!
Ĉu vi aŭdas min?
Pseŭdo-Silvja: (kapjesas) Mmmm.
Korvaks: Nun! Ĉu vi vidas min?
Pseŭdo-Silvja: (kapjesas) Mmmm.
Korvaks: Ĉu vi parolas?
4030 Pseŭdo-Silvja: Esperante!
Korvaks: Nun, provu iri!
Pseŭdo-Silvja: Mi ne povas.

Instruisto: Esperanto, esperanta, esperante
Virino: Ĉu vi parolas esperante?
4110 Korvaks: Mi provas denove! Nun. Ĉu vi povas paŝi?
Pseŭdo-Silvja: Jes, mi povas.
Korvaks: Ĉu vi povas kuri?
Pseŭdo-Silvja: Ne, mi ne povas.
Korvaks: Mi provas denove. Silvja, ĉu vi... amas min?
4130 Pseŭdo-Silvja: Ne. Mi ne amas vin. Mi malamas vin!
Korvaks: Ho, Silvja!
Pseŭdo-Silvja: Ho, nun mi povas kuri! Ĝis revido!
Korvaks: Silvja! Haltu! Revenu! (Li batas la komputilon.)
Kio okazas?
  (La komputilo produktas 6 Silvja-kopiojn.)

4200 (Parto 3, Sceno 10, paĝo 30

  (Kanto de la Pseŭdo-Silvjaj...)
Pseŭdo-Silvja 1: Paŝas mi.
Pseŭdo-Silvja 2: Parolas mi.
Pseŭdo-Silvja 3: Aŭdas mi.
Pseŭdo-Silvja 4: Vidas mi.
Pseŭdo-Silvja 5: Mi estas vi.
Pseŭdo-Silvja 6: Vi estas mi.
Pseŭdo-Silvja 2: Ĉu vi estas mi?
Pseŭdo-Silvja 1: Saltas mi.
Pseŭdo-Silvja 2: Naĝas mi.
Pseŭdo-Silvja 3: Kuras mi.
Pseŭdo-Silvja 4: Dancas mi.
Pseŭdo-Silvja 5: Mi estas vi.
Pseŭdo-Silvja 6: Vi estas mi.
Ĉiuj: Kiuj estas ni?
4234 Petro: Kiu estas vi?
Pseŭdo-Silvjaj 1-6: Mi estas Silvja! Mi estas Silvja! ...
Petro: Ĉiu estas Silvja?
Ĉiuj: Jes, ĉiu!
Petro: Ĉu ĉiu?
Ĉiuj: Jes!
Viro: Kiuj estas ili?
Petro: Silvjaj!

4300 Instruisto: kiu? tiu, ĉiu  kiuj? tiuj, ĉiuj 

Korvaks: Ses Silvjaj! Ahhh!

  (Tiu/tiuj, ĉiu/ĉiuj
  (Tiu!  That one/person (sing.)
  (Tiuj  Those ones/people (plural)
  (Those ones/people (plural)
  (Ĉiu! Every/each one of them (sing.)
  (Ĉiuj! All of them (plural)


4322 (Parto 3, Sceno 11, paĝo 31  Kanto: “Belaj roboj”

Pseŭdo-Silvja 1: Via robo verda.
Pseŭdo-Silvja 2: Via robo ruĝa.
Pseŭdo-Silvja 3: Ŝia robo blua.
Pseŭdo-Silvja 4: La brunan havas mi!
Pseŭdo-Silvja 5: Vere moda, bela, rava
 Estas mia robo flava!
Pseŭdo-Silvja 6: Tute plaĉa estas ankaŭ
 Mia robo nigra-blanka.
Pseŭdo-Silvja 1: La brunan ŝatas mi!
4410 Petro: Ĝis revido!


  (Adverbs)
  (In Esperanto, adverbs are often used in places where 
  (we might use a preposition and noun in English:

  (Mi parolas Esperante. (I am speaking in Esperanto.)
  (Li laboras nokte. (He works at night).
  (Ekzemple... (For example...)

  (Sentence forms with multiple verbs: -as -i, -u -i)
  (Ĉu vi povas kuri?
  (Nun, provu iri!
  (Kion vi volas manĝi?

  (Verbs without a subject: “impersonal verbs”)
  (In English, the subject “it” sometimes doesn’t refer 
  (to anything. e.g., “It is snowing.” In Esperanto, this 
  (placeholder isn’t needed.

  (Pluvas! (It is raining!)
  (Estas sune. (It’s sunny.)

 = = =

4420 (Parto 4, Sceno 1, paĝo 32.      (Numero 4)

  (En la palaca ĝardeno.)
4435 Silvja: (Ŝi kantas) Kapo, ŝultroj, kruroj du, piedoj du!
 Vidu, aŭdu, spiru plu, pli kaj plu!
 Por muskoloj, por artikoj, bona estas gimnastiko...
Mazi: Kie ni estas?
Karlo: Ni estas en la ĝardeno.
Mazi: Kie? En via ĝardeno?
4500 Karlo: Ne! En la Reĝa ĝardeno. Ha! Tie estas Silvja!
Mazi: Kion ŝi faras?
Karlo: Ŝi gimnastikas!
Silvja: ...bona estas gimnastiko... Ŝŝ! Kaŝu vin malantaŭ tio!
Karlo: Malantaŭ kio?
Silvja: Malantaŭ la statuo. Ĉu vi fartas bone?
Karlo: Ne, malbone! Ni estas malsataj.
4530 Ĉu vi havas ion por manĝi?
Mazi: Ĉu vi havas horloĝon por mi?
Silvja: Horloĝon?
Mazi: Pardonu!
Karlo: Jes, horloĝon! Li ŝatas horloĝojn!
Silvja: Ŝŝ! Iu venas!
Mazi: Kiu paŝas?
Karlo: Mi ne scias. Mi vidas nenion. Ŝŝ! Bone!
4600 Ho ne! Pluvas.
Silvja: Rigardu. Atendu min tie!
Karlo: Bone!
Silvja: Atendu! Mi venos.
Karlo: Kiam?
Silvja: Vespere, je la sepa horo vespere.
Karlo: Je la sepa. Bone.
Mazi: Kioma horo estas nun?

4630 (Parto 4, Sceno 2, paĝo 33.  Horloĝo sonas.

Voĉo: Estas la oka horo.
Petro: (telefone) Halo? Ne, mi ne havas tempon.
Mi matenmanĝas.
Voĉo: Estas la unua horo.
4700 Petro: Halo? Ne, mi ne havas tempon.
Mi tagmanĝas.
Voĉo: Estas la sepa horo.
Petro: Halo? Ne, mi ne havas tempon. Mi vespermanĝas.
4730 Voĉo: Estas la naŭa horo.
Petro: Halo? Ne, mi ne havas tempon. Mi banas min.
Voĉo: Estas la deka horo.
Petro: Halo? Ne, ne! Mi iras dormi. Bonan nokton!

4800 (Parto 4, Sceno 3, paĝo 33.  Denove en la palaco.
Reĝino: La unua horo.
Estas tempo por tagmanĝi!
(Al la Reĝo) Tagmanĝo, kara!
Reĝo: Tuj mi venos!
Reĝino: Tagmanĝo, Silvja!
4830 Silvja: Mi fartas malbone.
Mi manĝos en mia ĉambro.
Reĝino: Kio doloras vin?
Silvja: Mi havas fortan kapdoloron.

4855  (Parto 4, Sceno 4, paĝo 34

  (Petro estas kuracisto, kaj li akceptas pacientojn.)
Voĉo: Kapdoloro, stomakdoloro, dentdoloro, dorsdoloro.
Petro: Envenu! Kio doloras vin?
Paciento 1: Mi havas fortan kapdoloron.
Petro: Kapdoloron? Jen medikamento.
Paciento 1: Mi dankas vin!
Petro: Sekva! Kio doloras vin?
Paciento 2: Mi havas stomakdoloron.
Petro: Stomakdoloron? Jen medikamento.
Paciento 2: Mi dankas vin!
4930 Petro: Sekva! Kio doloras vin?
Paciento 3: Mi havas fortan dentdoloron.
Petro: Dentdoloron? Jen medikamento.
Paciento 3: Mi dankas vin!
Petro: Sekva! Kio doloras vin?
Paciento 3: Mi havas dorsdoloron.
Petro: Dorsdoloron? Jen medikamento.
Paciento 3: Mi dankas vin!


  Ordinal numbers: -a:
  unu + a = unua. (first) du + a = dua (second)

  Kioma and telling time:
  Kioma horo estas? —Estas la oka horo.
  La oka (horo) (kaj) tridek (minutoj) = La oka tridek


4955 (Parto 4, Sceno 5, paĝo 35  
  (La ĉambro de Silvja en la reĝa palaco.)

Reĝino: Vi havas kapdoloron?
Iru en vian ĉambron kaj ripozu!
(Al servistoj) La princino tagmanĝos en sia ĉambro!
(Al la Reĝo) Silvja malbone fartas, ŝi havas kapdoloron.

  (kapo doloro)
5030 Ŝi havas kapdoloron. 
Reĝino: Ŝi havas kapdoloron. Ĝi tagmanĝos en sia ĉambro.

  (si = reflexive pronoun for the 3rd person (li/ŝi/ili/ĝi):
  (Mi manĝas en mia ĉambro.
  (Vi manĝas en via ĉambro.
  (Ŝi manĝas en sia ĉambro. (not ŝia!)
  (Li manĝas sian pomon. (He eats his [own] apple.)
  (Li manĝas lian pomon. (He eats his [someone else’s] 
  (apple.)


5045 (Parto 4, Sceno 6, paĝo 35

Reĝino: Lia.
Reĝo: Ŝia. Ŝia tranĉilo.
Reĝino: Lia tranĉilo. Lia forko.
Reĝo: Ŝia forko. Ŝia glaso.
Reĝino: Lia glaso. Lia telero.
Reĝo: Ŝia bovlo.
Reĝino: Lia krono.
5130 Reĝo: Ŝia krono.

Instruisto: mi, vi, li, ŝi, ĝi,  ni, vi, ili 
Instruisto: mia, via, lia, ŝia, ĝia,  nia, via, ilia 

  (taso  glaso  bovlo  kaliko  telero  tranĉilo  forko  kulero

   (-n can show direction, or motion towards something:)
  (Silvja iras al la ĝardeno. Ŝi iras tien.
  (Kien vi iras? —Mi iras al la naĝejo.

5200 (Parto 4, Sceno 7, paĝo 36

  (Silvja en la dormoĉambro.)
Silvja: Kapdoloro! Ho!

  (Ekster la palaco unu Pseŭdo-Siljva paŝas preter la Reĝino.)
Reĝino: Saluton, Silvja!
Ĉu vi ankoraŭ malsanas?
Pseŭdo-Silvja: Mi? Malsanas?!
Ne, mi estas tute sana!
Reĝino: Kien vi iras?
5230 Pseŭdo-Silvja: Mi iras al la naĝejo. Ĝis!
Reĝino: Agrablan naĝadon, kara!

  (Alia Pseŭdo-Silvja paŝas preter la Reĝo.)
Reĝo: Saluton, Silvja! Kiel vi fartas nun? Ĉu pli bone?
Pseŭdo-Silvja2: Ĉu pli bone? Ho, jes!
Reĝo: Bone, bone, bone. Kien vi iras nun?
Pseŭdo-Silvja2: Mi iras al la tenisludejo. Ĝis!
Reĝo: Agrablan ludadon, kara!
5300 (Al la Reĝino) Silvja jam pli bone fartas. 
 Ŝi ludas tenison.
Reĝino: Ĉu ŝi ludas tenison?
Ne, tute ne! Ŝi naĝas nun!

  (Tria Pseŭdo-Silvja preter-rajdas sur ĉevalo.)
Pseŭdo-Silvja3: Saluton Panjo! Saluton Paĉjo! Ĝis!

  (More examples of directionality with -n:)
  (Mazi saltis en la rivero. 
  (Mazi was in the river, jumping around.)
  (Mazi saltis en la riveron. (Mazi jumped into the river.)

 = = =

5330 Parto 5, Sceno 1, paĝo 37.      (Numero 5)

  (En la komputilejo.)
Korvaks: Ĉu ĝi ankoraŭ funkcias?
Ho! Jes, ĝi funkcias.
Komputilo: Bonan vesperon!
Korvaks: Kiom da princinoj ekzistas?
Komputilo: Ses.
Korvaks: Ne! Ili estas sep!

5400 (Parto 5, Sceno 2, paĝo 37

  (Karlo kaj Mazi en la dometo de la palaca ĝardeno.)

Karlo: Ĉu ankoraŭ pluvas?
Mazi: Ne, nun estas bela vetero.
Karlo: Jam malheliĝas.
Mazi: Kioma horo?
Karlo: Estas preskaŭ la sepa. Kaj jam malheliĝas!
En aŭtuno, malheliĝas je la sepa.
Mazi: En aŭtuno?

  (-iĝ = to become (get, grow, turn, come to be)
  (hela (= bright), heliĝi (= to brighten)
  (plena (= full), pleniĝi (= to grow full)
  (Je kioma...?
  (Kioma horo estas? —Estas la sesa.
  (Je kioma horo malheliĝas? —Je la 7-a (horo).

5427 Petro: aŭtuno, vintro, printempo, somero

5450 (Parto 5, Sceno 3, paĝo 38.  Sezonoj kaj monatoj

Petro: En aŭtuno malheliĝas je la sepa.
En vintro malheliĝas je la kvina.
5500 En printempo malheliĝas je la sepa.
En somero malheliĝas je la naŭa.

virino: hela, malhela
heliĝas, malheliĝas

5555 Voĉo: Septembro, Oktobro, Novembro,
Decembro, Januaro, Februaro,
Marto, Aprilo, Majo,
Junio, Julio, Aŭgusto
Januaro, Februaro, Marto, Aprilo, Majo,
Junio, Julio, Aŭgusto, Septembro, Oktobro,
Novembro, Decembro.

5638 (Parto 5, Sceno 4, paĝo 38.  Nomoj de la semajnotagoj

lundo, mardo, merkredo, ĵaŭdo, vendredo, sabato, dimanĉo

5700 kiam? 

  (Parto 5, Sceno 5, paĝo 38

Ĵurnalisto: Kiam vi ludas futbalon?
Petro: Lunde.
Ĵurnalisto: Kiam vi ludas korbopilkon?
Edzino: Marde.
Ĵurnalisto: Kiam vi rulsketas?
Petro: Merkrede.

  (paĝo 39
Ĵurnalisto: Kaj kiam vi gimnastikas?
Edzino: Ĵaŭde.
Ĵurnalisto: Kiam vi kutimas naĝi?
Petro: Vendrede.
Ĵurnalisto: Kiam vi ludas golfon?
Edzino: Sabate.
5730 Ĵurnalisto: Kiam vi ludas tenison?
Petro: Dimanĉe. Dimanĉo estas hodiaŭ.
Edzino: Hodiaŭ ni ludas tenison.

  (Tempaj adverboj: -e
  (Kiam? —Lunde (je lundo)

  (Parto 5, Sceno 6, paĝo 39

  (Karlo kaj Mazi en la dometo de la palaca ĝardeno.)
Mazi: Kie estas la ĉambro de Silvja?
Karlo: Tie!
Mazi: Kie? En la unua etaĝo?
Karlo: Ne! En la dua.
Mazi: En la dua etaĝo estas tri ĉambroj.
   Kiu estas ŝia? Ĉu tiu maldekstra?
5800 Karlo: Tiu ne!
Mazi: Ĉu tiu dekstra?
Karlo: Ankaŭ ne tiu.
Mazi: Ĉu tiu meza?
Karlo: Jes, tiu estas ŝia ĉambro. 

Instruisto: Kiu? Kio? Kie?  tiu, tio, tie,  
tiu ĉi, tio ĉi, tie ĉi  kiu? tiu

5830 Karlo: Ŝia ĉambro estas tiu meza.
Mazi: Kies estas tiu ĉambro? Tiu en la supra etaĝo?
Karlo: Tiu estas la ĉambro de Korvaks, la komputilejo.

  (Tempaj adverboj: -e
  (Kiam? —Lunde (je lundo)

  (De Silvja = Silvja’s
  (Tiu ĉambro estas de Silvja

  (Kies? = Whose?
  (Kies estas tiu ĉambro?
  (—Tiu ĉambro estas de Korvaks.

5920 (Parto 5, Sceno 7, paĝo 40

  (Pli da Pseŭdo-Silvjaj kopioj aperas en la komputila ĉambro.) 
Korvaks: Ĉesu! Ĉesu! Ne! Ne! Ne!

5935 (Parto 5, Sceno 8, paĝo 40

  (En la dormoĉambro de Silvja.)
Silvja: Ĉio... estas... en ordo!
 Mi havas manĝaĵon. Mi havas horloĝojn.
 Jam estas preskaŭ la sepa. Bone!
 Mi malfermu la pordon... mallaŭte,
 Ĉirkaŭrigardu... atente!
 Kuru malsupren... rapide!

6005 Instruisto: Bone, laŭte, atente, rapide
Virino: kiel? 

6033  (Silvja renkontas Pseŭdo-Silvja-aron.)
Pseŭdo-Silvja: Saluton, Silvja!
Silvja: Saluton! ... Alia mi? Ho, estas la sepa.
Karlo atendas min! Ho! Mi... ree mi!
6100 Reĝino: Estas la sepa horo! Vespermanĝo, Silvja!
Pseŭdo-Silvja1: Jes, panjo!
Pseŭdo-Silvja2: Jes, panjo!
Pseŭdo-Silvja3: Jes, panjo!
Pseŭdo-Silvja4: Jes, panjo!
Pseŭdo-Silvja5: Jes, panjo!
Pseŭdo-Silvjaj...: Jes, panjo! 
Jes, panjo. Jes, panjo. Jes, panjo!
Reĝino: Rigardu! Ĉiu estas Silvja!
Reĝo: Kiom da ili estas?

  (Kiel? — -e
  (Atente, rapide, mallaŭte, bone

6130 (Parto 5, Sceno 9, paĝo 41.  Kanto: “Terura afero...”

Reĝino: Tri kuiras sen ĝeno.
 Akrobatas jen kvar,
 Unu - apud kameno,
 Kontraŭ mur’ - plia par’.
Reĝo: Tiu ĉi sur foteloj
 Saltas kiel simi’.
 Pluraj kuras sen celo,
 Sen respekto al mi!
Reĝino: Mia kor’! Miaj nervoj!
 Restis neniu flor’!
 Ĉiuj akvorezervoj,
 Certe tuj estos for!
Reĝo: La palac’ en danĝero!
6200 Reĝino: Ili kreskas sen fin’!
Ambaŭ: Ho, terura afero!
 Vera plag’ trafis nin!
 Ho, terura afero!
 Vera plag’ trafis nin!

   (The correlative ĉiu and its plural, ĉiuj:)
  (Ĉiu el ni lernas Esperanton.! 
   (Each of us is learning Esperanto.
  (Ni ĉiuj lernas Esperanton.! 
   (We all are learning Esperanto

6211 (Parto 5, Sceno 10, paĝo 42

Reĝo: De kie ili ĉiuj venas ĉi tien?
Reĝino: Rigardu!
Ili ĉiuj venas el la ĉambro de Korvaks.
Li faras ion teruran! Iru tuj! Rapide!
Korvaks: Ĉesu! Ĉesu! Helpu!
Reĝo: Korvaks! Kion vi faras?
Korvaks: Mi faras nenion! Ĉion ĉi faras la komputilo!

6245 (Parto 5, Sceno 11, paĝo 42

Silvja: Helpu!
Karlo: Aŭskultu!
Silvja: Helpu!
Karlo: Vokas Silvja!
Silvja: Ho, Karlo, mi tre timas!
Mazi: Kial?
Karlo: Kial vi timas?
Silvja: Ĉar estas multaj mi en la palaco.
Karlo: Multaj vi?
Mazi: Pardonu! Ĉu vi kunportis horloĝojn?
Karlo: Nu, Mazi!
Silvja: Jen por vi! Mazi, kial vi manĝas horloĝojn?
Mazi: Ĉar ili estas bongustaj!

  (Kial? —Ĉar...
  (Kial Mazi ŝatas manĝi horloĝojn?
  (—Ĉar ili estas bongustaj.

6330 Instruisto: kial? 

  (Parto 5, Sceno 12, paĝo 43

Petro: Ho, ve! Li ploras. Kial vi ploras?
Knabo: Ĉar mi ne povas atingi la pomon.
Petro: Kial vi ne povas atingi ĝin?
Knabo: Ĉar mi estas malalta.
Petro: Mi atingas ĝin.
Knabo: Jes.
Petro: Kial?
Knabo: Ĉar vi estas alta.
6400 Petro: Jes. Bonvolu.
Knabo:  Dankon! Ĝis!
Petro: Hej! Ĝi estas mia pomo, kaj mia biciklo!
 Haltu! Haltu! La biciklo estas mia!
 (Li kaptas la knabon.) La biciklo estas mia!
Knabo: Jes, via!
Petro: Jes, mia biciklo! Nun redonu mian pomon!
6430 Knabo: Mi ne redonos!
Petro: Kial?
Knabo: Ĉar ĝi estas mia!

  (Parto 5, Sceno 13, paĝo 43

Silvja: Ho, Karlo.
Karlo: Multaj Silvjaj... ho, mi scias!
Korvaks! Lia komputilo!
Silvja kaj Mazi: Karlo, kien vi kuras?
Karlo: Al la komputilejo! Iru! Sekvu min!

 = = =

6500 (Parto 6, Sceno 1, paĝo 44      (Numero 6)

  (Denove en la komputilejo: la komputilo kopias multajn 
  (Pseŭdo-Silviajn.
Reĝo: Korvaks! Haltigu la komputilon!
Korvaks: Mi ne povas, Via Majesto!
Reĝo: Ho, jes! Vi povas. Ĝi estas via.
6530 Korvaks: Jes, mia! Ĝi estas mia, sed mi ne povas 
  haltigi ĝin.
Reĝo: Do, mi haltigos ĝin!
  (al Pseŭdo-Silvja) Pardonu! Pardonu!
Korvaks: Atentu! Atentu!
Reĝo: Ne timu, Korvaks!
Korvaks: Ne faru tion!
Reĝo: (en la komputilo) Korvaks! Korvaks, helpu min!

6605 (Parto 6, Sceno 2, paĝo 44
  (En la ĝardeno de la palaco.)
Silvja: Rigardu! Alia mi!
Mazi: Kaj unu pli!
Kaj tie... estas multaj vi!
Karlo: Rigardu, kiom dika!
Mazi: Tiu alia estas pli dika!
Silvja: Kiom granda!
Mazi: Sed tiu estas pli granda!
Karlo: Venu, Mazi!

6638  Instruisto: kiom? 

6648 (Parto 6, Sceno 3, paĝo 45

  (Petro inspektas la Pseŭdo-Silvjan paradon.)
Pseŭdo-Silvja1: Mi estas granda.
Pseŭdo-Silvja2: Mi... pli granda!
Petro: La unua estas granda. La dua estas pli granda.
Pseŭdo-Silvja3: Mi estas malgranda.
Petro: Jes, la tria estas malgranda,
 sed la kvara estas pli malgranda.
 La kvina estas alta, kaj la sesa estas pli alta.
 La sepa estas... dika, kaj la oka estas...
Pseŭdo-Silvja8: ...pli dika! Haha! La plej dika!

6730  Instruisto: pli, plej,  
  granda, pli granda, la plej granda

   (-ig = to bring about the state expressed in the root:
  (La komputilo ne haltas.
  (Korvaks ne povas haltigi ĝin.
  (La reĝo haltigos ĝin.

   (Comparative: pli (ol), plej
  (pli = more, -er
  (pli granda (bigger), pli kuraĝa (more courageous)
  (Silvja estas alta. Mazi estas pli alta. Mazi estas pli alta 
  (ol Silvja.
  (plej = most, -est
  (Mazi estas la plej saĝa. (wisest)

6745 (Parto 6, Sceno 4, paĝo 46

  (La reĝo estas en la komputilo.)
Reĝo: Helpu min, Korvaks!
Kovaks: Mi ne povas, Via Majesto.
Reĝo: Malsaĝulo, vi!
Korvaks: (al si mem) Ho, kion mi povas fari?
Ho, mi povas forkuri... Ho, jes, per helikoptero!
6803 Reĝo: Helpu! Helpu! Korvaks! Korvaks!
Korvaks: (al la reĝino) Pardonu min, Via Majesto!
Reĝino: Kio okazas? Kien vi kuras?
Korvaks: Al la helikoptero.
Reĝo: Helpu!
Reĝino: Ho! La reĝo estas en la komputilo!
Korvaks! Haltu! Revenu! Korvaks!

  (-n for movement, direction
  (Korvaks iris supren.
  (Karlo iris malsupren.
  (Kien vi kuras? —Al la helikoptero.

6828 Karlo: Hej, haltu! Mazi, iru supren al la komputilejo.
 Helpu la reĝinon! Mi haltigos Korvaks!
Mazi: Ho, pardonu min.
Silvja: Pardonu min.
Karlo: Haltu, haltu, haltu, haltu!

6858 (Parto 6, Sceno 5, paĝo 47.  En la komputilejo.

Reĝino: Ho! Kio estas tio?
Silvja: Ne timu! Tio estas Mazi, nia amiko. Mazi, prezentu vin!
Mazi: Via Majesto!
Reĝo: Kio okazas? Kio estas tiu objekto?
Reĝino: Ho, pardonu, tio ne estas objekto. Jen Mazi, nia amiko!
Reĝo: Li ne helpos min. Kie estas Korvaks?
Reĝino: Ho, jes. Korvaks helpos. Korvaks estas saĝa.
6932 Reĝo: Tute ne! Li estas malsaĝulo!
Mazi: Mi helpos vin, Via Majesto!
Reĝo: Vi? Vi ne povas!
Mazi: Mi povas! (Li manĝas parton de la komputilo.)
Bongusta!
Silvja: Kion vi faras,Mazi?
Mazi: Momenton!

  (-ul: makes a person characterized by the root
  (riĉulo (a rich person)
  (junulo (a young person; youth)
  (ĉu li estas saĝa?
  (—Ne, li estas malsaĝulo.

7006 (Parto 6, Sceno 6, paĝo 47

Reĝino: Kion vi faras, Mazi?
Mazi: Pardonu min, mi estas malsata!
Reĝino: Malsata? Sed la reĝo estas interne!
Kial vi manĝas tion?
Mazi: Ĉar mi ŝatas tion.
Ho, mi komprenas. Ĝi eniras tien.
Ĝi eniras ĝi tien. Ho, ne!
7033 Silvja: Atentu, mi petas, Mazi!
Mazi: Ĉio estas en ordo! Ĝi eniras tien...
kaj ĝi eniras tien ĉi!

7057 (Parto 6, Sceno 7, paĝo 48

Mazi: Bone, Via Majesto. Mi estas preta.
Reĝo: Ankaŭ mi! Terura varmo!
Reĝo: (ekster la komputilo) Ho! Nun estas pli bone!
Reĝino: Dankon, Mazi. Vi estas saĝa!
Silvja: Kie estas Karlo?
7130 Reĝino: Karlo? Karlo, la ĝardenisto? Ho, rigardu!
Silvja: Karlo! Mia Karlo!
Reĝo: Antaŭen!
Silvja: Mi amas vin! Mi amas vin!
Mazi: Kuraĝon! Kuraĝon!
Reĝo: Brave! Brave! Bone!
7200 Ĉiuj: Hura! Bone! Brave!
Reĝo: Nu, bone! Ni kaptis lin! Korvaks, Korvaks! Vekiĝu!
Korvaks: Kial? Kio okazas? Kiu estas vi? Kie mi estas?
Kial mi estas ĉi tie? Kiu mi estas?

7227 (Parto 6, Sceno 8, paĝo 48

Silvja: Vi estas Korvaks. Vi estas malsaĝa!
Korvaks: Jes, mi estas malsaĝa... Ne, ne! Mi estas saĝa.
Reĝo: Vi ne estas saĝa, Korvaks.

  (Karlo eniras kun gardistoj.)
Karlo: (indikas al Korvaks) Arestu lin!
Reĝo: Jes, forportu lin!

7300 (Parto 6, Sceno 9, paĝo 49

Mazi: (al Pseŭdo-Silvja) Staru ĉi tie. Hmm. Mi montros ion.

  (La Silvjaj-kopioj enkomputiliĝas.)
Karlo: Ili reiras! Rigardu! Ili malaperas!

7330  (Kanto “La kopioj de Silvja”)
Silvja: Kopioj tiuj.
Karlo: Estis eble mil.
Silvja: Nun reiras ĉiuj
Karlo: Al la komputil’.
Reĝo: ĝojas Gondolanda reĝo...
Reĝino: ...kaj reĝin’. Vivu Mazi Granda!
Ambaŭ: Ni admiras vin!
Silvja: Jen kopioj miaj
Karlo: Iras al maŝin’.
Silvja: Unu post alia.
Ambaŭ: Sep, ses, kvin!
Karlo: Ili multaj estis,
7400 Silvja: Jen la lastaj tri!
Karlo: Fine unusola restis. 
Kiu?
Ĉiuj: Klare!
Silvja: Mi!
Ĉiuj: Hura! Hura! Hura!

7412 (Parto 6, Sceno 10, paĝo 50

  (Kanto: Amkanto)
Silvja, Karlo: Nia historio
 al feliĉa fin’
 venas nun pro tio,
 ke mi amas vin!
7430 Petro: Kiu estas tiu knabino?
 Kio ŝi estas?
 Kie ŝi vivas?
 Kiam ni revidos ŝin?
 Kial mi estas ĉi tie?

7445 Parto 6, Sceno 11, paĝo 50

  (Geedziĝa sceno)
Silvja, Karlo: Ĝis la vivofin’, mi amos vin!

7510 Mazi: Tio iras tien. Ĉi tio, ĉi tien. 
Korvaks: Kompatinda mi! 
Mazi: Tiun.
Korvaks: Tiun ĉi? 
Mazi. Ne. La grandan.
Korvaks: Ho, ve! (kelkfoje)
7530 Mazi: Nun prenu tiun. 
Korvaks: Tiun ĉi?
Mazi: Kaj tiun alian.
Korvaks: Terura laboro.
Mazi: Mi tagmanĝas nun.
Korvaks: Ankaŭ mi malsatas.
Mazi: ... ... ĉiun ĉi. 
Korvaks: Ho, ve! (kelkfoje)

Mazi kantas: Ĉio pasis bone. Do, mi iras for. 
Reĝo: Dankon, Granda Mazi. Ploras mia kor'.
7600 Ĝis revido, ĝis ...
Adiaŭ, kara Mazi. Ni adiaŭas vin. 
Reĝo. Reĝino. Silvja. Karlo. Korvaks. Petro. 
Adiaŭ. (kelkfoje)


Esperantigo: Roman Dobrzynski, Stefan MacGill, 
Mila van der Horst-Kolinska, Andrzej Pettyn.

7631 Kunlaboro: 
Katalin Smidéliusz (nun Katalin Kováts)

Tekstoj de la kantoj: Roman Dobrzynski
Fonetika konsulto: Andrzej Pettyn

Plenumantoj:
Mazi:  Jerzy Jakubowski
Reĝo: Andrzej Tomecki
Reĝino: Kalina Pienkiewicz
Silvja: Krystyna Kozanecka
Karlo: Mieczyslaw Moranski 
Korvaks: Jerzy Fornal
Trombo: Kazimierz Mazur
Voĉoj: Barbara Pietrzak, Andrzej Pettyn

Reĝisorado: Roman Dobrzynski, Piotr Friedrich
Dublado: Studio de Filmprilaborado, Varsovio - Pollando
Muntado: Pay - Studio, Varsovio - Pollando

7705  (Fino)

                   = = = = = = =

        Teksto de la dua video (80 minutoj)


  Reveno

0020 Mazi: (kantas) Al la kosmo ĝoje sub mia komando, 
venas mi refoje al Gondolando. (fino de la kanto)
0030 Saluton! Mi estas Mazi. Granda Mazi. (muziko)
0051 Karlo: Cent kvin dek (150) arboj tie, 
kaj tri dek (30) arboj ĉi tie. 

0100 Karlo: Saluton! Mi estas Karlo. 
Petro: Saluton! Mi estas Petro. Bonvenon al Gondolando.
0115 Jen la palaco. Jen la reĝo. 
Reĝo: Saluton! Mi estas la reĝo de Gondolando.
Petro: Jen la reĝino. 
Reĝino: Saluton! Mi estas reĝino.
0130 Petro: Jen ilia filino, princino Silvja. 
Silvja: Saluton! 
Petro: kaj la edzo de Silvja, Karlo.
Mazi: Karlo, ĉu vi aŭdas min?
0145 Karlo: Kiu parolas?
Mazi: Mi, Mazi. 
Karlo: Ho! Saluton, Mazi, kiel vi fartas? 
Mazi: Dankon!, bone. Je kioma horo komenciĝas la festeno?
Karlo: Je la kvina tridek (5:30) posttagmeze.

0200 Mazi: Ho, ve! Mi malfruas. 
Karlo: Tute ne! Vi ne malfruas Mazi. Vi venis frue. 
Mazi: Frue?
Karlo: Jes. La festeno komenciĝas je la kvina tridek. (5:30) 
0215 Instruisto: kiom, kiom, kioma
0230 Kioma horo estas? 
Estas la oka. 
Virino: Venu je la deka. 
Petro: Ĝis!
Virino: Estu frue! 
0250 Virino: Kie li estas?
Petro: La deka horo dek kvin minutoj. (10:15)
Kvarono post la deka (10:15). La deka tridek. (10:30)

0300 Duono post la deka (10:30). La deka kvardek kvin. (10:45)
Kvarono antaŭ la dek unua. (10:45) 
Virino: Vi venas malfrue. Vi malfruas. 
Petro: Male. Mi venis frue. Estas kvarono antaŭ la deka. (9:45)
0317 Virino: Tute ne. Estas la dek unua. (11:00)
Petro: Jes, vi pravas. Sed mi aĉetis ion por vi.
0335 Mazi: Kioma horo estas nun en Gondolando?
Karlo. Estas la deka dek kvin. (10:15)
Kvarono post la deka matene. (10:15)
Mazi: Ho! Ĉi tiu horloĝo montras kvaronon antaŭ la tria, (2:45)
0345 kaj ĉi tiu la kvaran tridek. (4:30) Ho ... ĉi tiu montras la 
dekan dek kvin, kvaronon post la deka. (10:15)
Karlo: Vi venis ĝustatempe!

0400 Mazi: Kie estas Silvja?
Karlo: Mi ne scias, sed ni havas surprizon por vi. 
Mazi: Surprizo. Kia surprizo?
Karlo: Ho! Tio estas sekreto.
Mazi: Ne. Diru!
Karlo: Ne. Tiu estas sekreto. 
0417 Karlo: Atendu ion! 
Mazi: Bone. Ĝis la revido dum la festeno.
Karlo: Ĝis!
0430 Instruisto: Kies
Karlo: Jen vi! 
0445 Karlo: Mia sekreto. Aminda! Kies bebo vi estas?
Silvja: Mia bebo, klare. 
Karlo: Jes. Vi estas nia bebo. Kies fingroj ili estas?
Silvja: Ili estas de Aminda.

0501 Karlo: Kies piedfingroj ili estas?
Silvja: Ankaŭ ili estas de Aminda. Ili estas ŝiaj. 
Karlo: Kaj kies okuloj ili estas? 
Silvja: Ili estas viaj okuloj, Aminda. Belegaj. 
0519 Kaj ĉi tio estas via nazeto. Via. 
0528 Instruisto: Kiom. Kiom. Kiom da? (kanto komencas)
0545 Silvja: Kiom da fingroj? Dek aŭ pli. 
Kiom da okuloj havas vi? 

0600 Karlo: Jen dek manaj fingroj kaj piedaj dek. 
Silvja kaj Karlo: Du okuloj brunaj kaj unu nazet'
Du okuloj brunaj kaj unu nazet' (fino de la kanto)
0615 Karlo: Kaj kiom da dentoj vi havas? Aŭ!
Silvja: Malbona Aminda. Sufiĉas! Ni iru. 
Karlo: Ĉu ni estas pretaj por la festeno?
Silvja: Preskaŭ. Ni estas preskaŭ pretaj. 
0630 Korvaks preparas torton, grandan torton, 
grandegan torton. 
0645 Korvaks: Kion diras tiu aĉa libro?
Kio necesas. Faruno, jes, faruno. Sukero. 

0700 Rosinoj ... Ho. Mi malŝatas ĉi tiun laboron. 
Bonan tagon! Mi estas Korvaks. Ovoj, butero ...
0715 Mi bezonas helpon. 
Gardisto: Rigardu Korvaks!
0730 Li helpos al vi. Kondutu bone se vi ne volas reveni al ni.
Korvaks: Nu. Kiu vi estas? Diru vian nomon.
0747 Trombo: Trombo. Mi estas malbona. Gardu vin!
Korvaks: Malbona? A ha. 
Trombo: Mi konas vin, Korvaks. Ankaŭ vi estas malbona.

0800 Korvaks: Jes. Ne. Mi estas saĝa. 
Trombo: Kion vi faras, Korvaks?
Korvaks: Mi preparas torton, grandan torton, 
grandegan torton. Nun portu al mi sukeron, kaj ovojn, 
kaj pomojn, kaj ... 
0819 Aĉa laboro. Mi malamas laboron, kaj ankaŭ Karlon, 
kaj multe pli Mazi
0829 Trombo: Mazi. Kiu estas Mazi? 
Korvaks: Vi vidos lin. La festeno okazos honore al Mazi. 
Trombo: Kion li ŝatas manĝi?
Korvaks: Horloĝojn. 
Trombo: Horloĝojn? Ĉu li manĝas horloĝojn?
0845 Korvaks: Jes. Horloĝojn. Mazi manĝas horloĝojn. 
Nun eklaboru. Mi malamas tiun monstron. Mi malamas 
Karlon. Sed mi amas princinon Silvja. 

0901 Kosmoŝipo. 
0918 Karlo: Saluton Mazi. Bonvenon al Gondolando. 
Mazi: Saluton Karlo.  Via Majesto!
Reĝo: Estas bone vidi vin denove, Mazi. 
Reĝino: Ho Mazi. Ni estas feliĉaj revidi vin. 
0932 Mazi: Ankaŭ mi, via Majesto. 
Silvja: Jen mia sekreto, Mazi.
Mazi: Silvja, Ho, bebo! Kiom agrabla surprizo! Via infano?
Silvja kaj Karlo: Jes. Ĝi estas nia.
0946 Reĝo: Klare ilia.
Mazi: Ĉu ĝi estas li, aŭ eble ŝi. Ho ...
Silvja: Tio estas knabino. Ni nomas ŝin Aminda. 
Mazi: Ho. Vere Aminda bebo. Aŭ!

1000 Mazi: Ĉu ŝi ofte mordas homojn? 
Karlo: Jes, ofte.
Silvja: Karlo, ne troigu. Ŝi ne ofte mordas homojn.
Reĝo: Ŝi ĉiam mordas min. 
Silvja: Sed neniam min ...
1017 Petro: Kiam, tiam, iam, ĉiam, neniam. 
1030 Ofte, malofte, kelkfoje.
Petro: Mi portas pantalonon. Mi ĉiam portas pantalonon.
Virino: Mi portas jupon. Mi ofte portas jupon. 
1046 Sed kelkfoje mi portas pantalonon. 
Petro: Jes. Prave. Kaj mi neniam portas jupon. 
Virino: Li portas pantalonon.
Petro: Li ofte demetas kaj forĵetas ĝin.

1102 Sed ĉiam nia hundo reportas ĝin.
Korvaks: Nu. Kion ni ankoraŭ bezonas? 
Ĉu ni bezonas salon? Jes, ni bezonas ĝin. 
1116 Ĉu estas salo tie? 
Trombo: Jes. Jes, ĝi estas. Ĝi estas ĉi tie.
1132 Ĉu, ĉu ni bezonas pipron?
Korvaks: Ne. Tute ne. Pipro ne necesas por torto. 
1145 Petro: Iom, iom da

1203 Mi bezonas iom da rizo. Mi petas unu kilogramon. 
Vendisto: Ne, mi ne havas rizon, sed mi havas freŝan 
fromaĝon. 
1216 Ĉu vi deziras iom da fromaĝo?
Petro: Ne, dankon. Mi bezonas neniom da fromaĝo. 
Mi bezonas pomojn. Mi petas du kilogramojn da pomoj. 
1230 Vendisto: Mi ne havas pomojn, sed mi proponas 
biskvitojn ... 
Petro: Mi volas neniujn biskvitojn.
Ĉu vi havas ovojn?
1245 Vendisto: Ovojn, ne, mi ne havas ovojn, sed mi 
ofertas belajn florojn.
Petro: Ne dankon. Mi bezonas neniajn florojn. Ĝis neniam

1307 Neniu, nenia, neniam.
1316 Korvaks: Mankas lakton, sed, ĉu ni vere bezonas 
lakton? Prenu la libron kaj legu. 
1330 Korvaks: Vi ne scipovas legi.
Trombo: Ne. Mi ne scipovas. 
Korvaks: Strange. Portu telerojn. 
Trombo: Mi ne vidas telerojn. 
Korvaks: Teleroj estas tie. 
1347 Trombo: Mi vidas neniun teleron. 
Korvaks: Jen ili. Antaŭ vi. Ĉu vi ne vidas?
Trombo: Ha! Tiuj teleroj.

1402 Korvaks: Atentu! 
1415 Reĝo: Kio okazas? Kion vi faris? Kiu vi estas?
Trombo: Mi estas Trombo.
Reĝo: Kie estas Korvaks?
Trombo: Li estas tie.
Reĝo: Kie?
Trombo: Li estas tie, via Majesto.
Reĝo: Vi estas stulta. 
1430 Korvaks ne estas tie. Daŭrigu vian laboron.
Trombo: Korvaks, kie vi estas?
Korvaks: Mi estas ĉi tie.
1440 Trombo: Ho, vi estas saĝa. Kiel fari tion?
Korvaks: Mi ne diros. Tio estas sekreto. Sed eble ... 
Ho, jes, jes! Tio povas esti surprizo, surprizo por la reĝo, 
1500 por Karlo, kaj ankaŭ por ĉiuj aliaj. Kaj vi devas helpi.

1519 Ĉapitro 8.
1530 Trombo: Korvaks! Kiu estas via surprizo?
Kio estas via sekreto?
Korvaks: Atendu momento. Rigardu ekstere. Ĉu iu estas tie?
1543 Trombo: Ĉu iu estas tie!!
Korvaks: Ne. Trombo, Trombo. Ĉu iu estas tie?
Ĉu tie vi vidis iun?
Trombo: Tie estas neniu. Vere, estas neniu ekstere.

1606 Instruisto: Iu. Neniu.
1621Petro: Helpu! Helpu! Helpu! Helpu! Helpu! 
1634 Iu: Estas iu interne! Aŭskultu!
Boatisto: Mi aŭdas neniun. 
Petro: Helpu! 
1643 Boatisto: Ha. Nun mi aŭdas iun.
1652 Petro: Dankon!
Iu: Ĉu iu restis interne?
Petro: Ne. Interne restis neniu. (sonorilo sonas)

1700 Iu: Ĉu la Horloĝo funkcias?
Korvaks: Neniu estas tie. Bone. Tenu la aparaton.
Trombo: Bone. Mi tenas ĝin. 
Korvaks: Nun, puŝu la butonon.
1715 Trombo: Tiun ĉi?
Korvaks: Ne. Ha. Vi ne parolas angle. Rigardu.
Angle, push; Esperante, puŝu.
Trombo: Ha, mmm. 
Korvaks: Vi estas analfabeto. Rigardu.
1731 Ĉi tie signifas "puŝu".
Trombo: Aha!
Korvaks: Bonege! Nun vi estas nevidebla. 
Trombo: Neniu povas vidi min?
1745 Korvaks: Ne, ĉar vi estas nevidebla.
Trombo: Nekredeble. Mi estas nevidebla. Neniu vidas min. 
Korvaks: Nune mi elŝaltas mian aparaton.

1801 Trombo: Nun ankaŭ vi estas nevidebla?
Korvaks: Jes. Tio estas mia sekreto.
Trombo: Ha ha. Ne videbla. Ha ha ha ha.
Korvaks: Sufiĉas. Remetu la horloĝojn. 
1816 Metu la rozojn sur la torton.
Trombo: La ruĝa estu ĉi tie, la flava tie. La ruĝa. La flava. 
1835 La granda rozo estu supre?
Korvaks: Ne. Supre mi starigas la horloĝon. 
Nun la torto estas preta.
1848 Trombo: Ho. Belega! 
Korvaks: Ne troigu. Estas la kvara tridek (4:30)
La reĝino atendas vin. Iru tuj!

1904 Instruisto: Kiel. Tiel. 
1918 Kiel? afable, delikate, elegante, zorgeme. 
1930 Reĝino: Nu. Ĉu vi kapablas saluti gastojn afable?
Trombo: Jes, via Majesto. 
Reĝino: Atendu. Bone. Diru: "Bonan vesperon".
1947 Trombo: Hej! Homoj! 
Reĝino: Ne, ne, ne. Parolu elegante! 
Ja vi estas en la reĝa palaco. Diru tiel: "Bonan Vesperon".

2000 Trombo: "Bonan vesperon, via Majesto!
Reĝino: Tute bone! 
Trombo: Kion ni faru nun?
Reĝino: Deprenu mian pelton. Ne tiel! Delikate. 
2015 Nun metu ĝin ... Ne. Metu ĝin zorgeme. Jes. 
Nun malfermu la pordon.
2030 Ne, ne! Fermu ĝin kaj malfermu denove mallaŭte 
kaj elegante. 
Trombo: Ĉu tiel?
Reĝino: Pli malpli. Vi devas lerni la etiketon.
2046 (muziko)
2055 Karlo: Vi rigardos brilan scenon. 
Silvja: Kun juveloj, perloj, or' (oro)

2101 Karlo: Ni ekiru al festeno.
Reĝino: Venis del' komenco hor' 
(venis la horo de la komenco)
Silvja: Pretas jam manĝaĵoj frandaj.
Reĝo: Por pritaksi mankas vortoj. 
Reĝino: Bongustaĵoj gondolandaj.
2116 Karlo: Kaj diversaj dolĉaj kukoj.
Ĉiuj: Je la fin' grandega torto.
Korvaks: Kaj poste sekvos mia truko.
Silvja: Glacikremo kun ĉerizoj. 
2130 Karlo: Laŭ dezir' spagetoj aŭ rizo.
Reĝino: Jen biskvitoj laŭ decido.
Reĝo: Kaj bongustaj arakidoj.
Mazi: Jen horloĝoj, tre bongustaj. Ili donas al mi forton.
2145 Sed ne gravas por mi kuko. 
Ĉiuj: Ho, kia grandega torto!		9:59
Korvaks: Kaj poste sekvos mia truko.

2158 Instruisto: Kiom? Kiom da?
Karlo: Ĉu vi deziras iom da fromaĝo? Mi servos vin.
Ino: Jes, mi petas.
2215 Karlo: Kiom vi volas?
Ino: Iomete, mi petas. Dankon.
Reĝino: Ĉu vi deziras iom da kuko? Ĝi estas bongusta.
Viro: Ho, jes, mi petas.
Reĝino: Jen peco por vi.
2231 Reĝino: Ankaŭ mi manĝos peceton.
iu: Bonvolu. Jen iom da kuko. 
Mazi: Ne. Dankon. 
Kelnero: Ĉu vi deziras iom da supo?
Mazi: Ne. Tute ne. Dankon. 
2242 Viro: Eble vi deziras biskviton kaj tason da teo?
Glason da limonado?
Mazi: Ne. Mi tre dankas vin. Mi preferas horloĝojn.

2259 Instruisto: Kiom? Iom da teo. 
Kiom? Multe da supo.
2324 Reĝo: Jen princineto Aminda.
2338 Iu: Ho. Kiom bela!
Ino: Simila al la patro!
Karlo: Haltu! Revenu! Haltu! Revenu!
2345 Silvja: Kio okazas? Aminda forflugas! 
Karlo: Haltu!

2359 Gardisto 1: Neniu venas. 
Gardisto 2: Ne. La pordo mem malfermiĝis.
Gardisto 1: Rigardu. Ŝi flugas.
Gardisto 2: Mmm. Interese kiel ŝi flugas.
Gardisto 1: Ankaŭ tiu pordo mem malfermiĝis.
2415 Gardisto 2: Do, ŝi povas flugi plu.
Gardisto 1: La pordo mem fermiĝis.
Gardisto 2: Ĝi fermiĝis.
2429 Instruisto: Kie? Tie! Kien? Tien!
2447 Silvja: Kie estas Aminda?
Karlo: Ĉu vi vidis ŝin?
Gardisto 1: Malfermiĝis tiu pordo.
Gardisto 2: Poste la alia. Sed ĝi fermiĝis.
Karlo: Sed ĝi fermiĝis mem?
Gardisto 2: Mmm mem.

2500 Karlo: Sed kie estas Aminda? 
Gardisto 1: Ŝi forflugis tien.
Gardisto 2: Jes. Tien.
Silvja: .... ne perdu la tempon.
Gardisto 1: Ŝi forflugis tien.
Gardisto 2: Jes. Tien.
2521 Petro: Kio estas via problemo?
Iu: La horloĝo ne akuratas.
Petro: Ĉu vere? Jes. Ĝi ne akuratas.
2532: Ino: Kion li faras?
Iu: Li aŭskultas. Li rigardas la horloĝon. 
Li malfermas la pordon. Li eniras.
2545 Nun li fermas la pordon. Li iras supren. 
Li akuratigas la horloĝon. (la horloĝo rompiĝas)

2620 Policisto: Sinjoro, kio okazis?
Petro: Do, mi aŭskultis la horloĝon. Mi rigardis ĝin. 
Mi malfermis la pordon. 
2631 Mi iris supren, kaj mi akuratigis la horloĝon. 
Policisto: Ĉu ĝi akuratas nun?
2653 Instruisto: Li rigardas.

2705 Li rigardis. 
2716 Trombo: Sufiĉis puŝi la butonon por esti nevidebla.
Kaj kion mi faru nun?
Korvaks: Eniru la boaton. 
Trombo: Ĉi tiun?
Korvaks: Ne. Ĉi tiu estas malnova. Eniru tiun alian.
2730 La novan.
Trombo: Ĉu vere? Ĝi estas la boato de la reĝo.
Korvaks: Jes. Tie jam estas la aĵoj de la bebo. Tenu la bebon. 
2744 Trombo: Mi tenas ĝin. Ho. Ĉi tiu bebo mordas.
Korvaks: Kio okazis. 
Trombo: Ĝi mordis min.
Korvaks: Kio?
Trombo: Ĝi mordis min. Aŭ. Ŝŝŝ. Ŝi denove mordis min.
Korvaks: Ŝi rajtas. Ŝi estas princino.

2801 Korvaks: Kiu estas la aĝo de la bebo?
Trombo: Ĉio estas ĉi tie. Paro da ŝuetoj, paro da ŝtrumpetoj.
Korvaks: Bone. Ni havas ĉion. Ek!
2815 muziko
Servistoj: Ni serĉis ĝin ĉie, Sed trovis nenie.
Reĝino: En la ĝardeno.
2830 Servistoj: Ni serĉis tre pene.
Reĝino: En la kuirejo. 
Servistoj: Ekstere kaj ene.
Reĝino: En la dormejo.
Servistoj: Ni serĉis ĝin ĉie. Ni serĉis ĝin tie kaj ankaŭ ĉi tie.
Malsupre kaj supre.
Viro: Ni trovis la bebon nenie! 
2846 Reĝino: Kie estas Aminda?
Servistoj: Ne scias ni. Ni iris atente, de pordo al pord'.
Malfermis fenestrojn, sed ĝi estis for.

2900 Reĝino: Kie estas Aminda?
Servistoj: Ne scias ni. 
2914 Mazi: Momenton! Kie estas Korvaks?
Karlo: Li estas ĉi tie.
Mazi: Li ne plu estas ĉi tie.
Karlo: Jes. Kaj tiu ... lia nomo ... Trombo! Ĉu li estas ĉi tie?
Mazi: Li forestas.
Silvja: Ili rabis Amindan. Postkuru ilin.
2938 Ĉapitro 9
2952 Reĝo: Silentu. Mi volas ion diri.
Mazi: Atentu! Bonvolu silenti! Dankon.

3005 Mazi: Ne per kolero kaj kverelo, sed en harmoni'.
Per prudento, en konsento, retrovu Amindan ni.
3016 Silvja: Du fiuloj, sen skrupuloj, aĉa kompani'.
Mazi, ĉiuj: Per prudento, en konsento, retrovu Amindan ni.
Retrovu Amindan ni. Retrovu Amindan ni.
3032 Servistino: Rigardu! Rigardu via Majesto. 
Ni trovis tion apud la rivero. 
Ĉiuj: Korvaks! 
Karlo: Rapide. Ni kuru al la rivero.
3045 Silvja: La boato de paĉjo mankas. Korvaks ŝtelis ĝin.
Mazi: Restis aliaj boatoj. Ni prenu ĉi tiun. 
Silvja: Ĝi estas malnova, Mazi.
Karlo: Sed solida. Ni uzu ĝin.

3103 Trombo: Korvaks! 
Korvaks: Jes.
Trombo: Kien ni iras?
Korvaks: Tio estas sekreto. 
Trombo: Mi petas vin, Korvaks. Diru al mi.
3115 Korvaks: Ne. Sekreto.
Trombo: Korvaks, kiel ni forkaptis la princineton?
Korvaks: Nu, ĉar ... por ke ŝi helpu min.
Trombo: Ŝi ne povas helpi vin. Ŝi ne parolas, ŝi ... 
3130 Korvaks: Ankoraŭ ŝi ne parolas, sed mi instruos al ŝi 
kaj ŝi parolos. Mi povas instrui al ŝi multajn aferojn.
Ŝi lernos ĉion ĉion de mi. Ŝi estas la filino de Silvja. 
3146 Mi volas edziĝi al ŝi. Mi volas fariĝi la reĝo de 
Gondolando kaj Aminda estos mia reĝino. 
Mia, mia, di, di, di ... Vi aĉa bebo. 

3200 Trombo: (ridas)
Instruisto: Ŝi ne parolas. Ŝi ne parolos.
3220 Ŝi parolos.
3228 Silvja: Karlo, kio estas tie?
Karlo: Kie?
Silvja: Rigardu! Dekstre! Apud tiu granda arbo. 
Karlo: Mi vidas nenion. 
Silvja: Tie estas io, Karlo. 
Karlo: Ne. Estas nenio. Vere nenio. 
3245 Silvja: Ŝŝ, mi aŭdas ion. Ĉu ankaŭ vi?
Karlo: Tio estas birdo. 
Silvja: Mazi, eble vi vidas ion. 

3302 Instruisto: Io, nenio. 
Petro: Ĉu io estas en ĉi tiu skatolo?
3315 Ino: Ne. Nenio estas en ĝi.
Petro: Ĉu io estas en tiu skatolo?
Ino: Io estis en ĝi, sed nun estas nenio. Ĝi estas malplena.
Rigardu! Nenio.
3330 Petro: Bedaŭrinde. 
3340 Mazi: Oŭ, Oŭ, Oŭ,Oŭ, Oŭ, Oŭ, Mi estas malsata. Ĉu vi havas ...
3350 Karlo: Horloĝojn? Ne. Mi havas eĉ ne unu, Mazi.
Mazi: Nek unu?
Silvja: Ne. Ni ne kunprenis horloĝojn. 

3400 Karlo: Atentu Mazi! Iru dekstren. Ne. Dekstren! 
Mazi: Kion vi volas? 
Karlo: Vi iras maldekstren. Iru dekstren. Jes, bone. 
Iru dekstren antaŭen. 
3420 Ino: Veturu maldekstren! Veturu dekstren!
Veturu antaŭen! 
3435 Petro: Jes. Antaŭen.
Trombo: Vi estos reĝo, Korvaks. Sed, kio estos mi? 
3447 Korvaks: Ankaŭ vi povas esti grava. 
Trombo: Ĉu grava? 
Korvaks: Jes. Grava. Antaŭ iom da tempo.

3501 Korvaks: Antaŭ iom da tempo mi estis gravulo. 
Mi estis la ĉefministro de Gondolando. 
Trombo: Ĉu vere?
Korvaks: Jes. Mi estis gravulo.
Trombo: Ĉu ankaŭ Karlo estis tiom grava?
3515 Korvaks: Ne. Li estis malgrava. 
Instruisto: Iam Korvaks estis grava. Nun, li ne estas grava.
3531 Li volas esti grava. Ĉu li estos grava?
3545 Korvaks: Iam Karlo estis simpla ĝardenisto. 
Mi ordonis al li: kalkulu la florojn.
Trombo: He, he, he, he, he, he. Ĉu li obeis?
Korvaks: Jes. Li kalkulis la florojn.

3600 Korvaks: Sed tiam. 
Trombo: Kio okazis tiam? Diru al mi, Korvaks.
Korvaks: Li fuĝis kun princino Silvja. 
Ili forveturis per motorciklo.
3615 Trombo: Ĉu ili longe veturis?
Korvaks: Ne. Mallonge. Ili ne sukcesis eskapi. 
Trombo: Ĉu oni kaptis ilin?
Korvaks: Jes. Oni kaptis ilin. Oni arestis Karlon. Oni metis 
lin en malliberejon, sed Mazi estis tie. Ili sukcesis eskapi.
3638 Trombo: Rakontu pri la princino. Ĉu vi amis ŝin.
Korvaks: Jes. Vere. Mi amis Silvja. Mi volis edziĝi al ŝi. 
3649 Sed tiu komputilo, aĉa komputilo ... terura afero. 
Trombo: Klarigu Korvaks. Kion vi faris?

3700 Korvaks: Mi faris nenion. Ĉion faris la komputilo. 
Ĝi produktis multajn kopiojn de Silvja. 
Trombo: Ĉu vi estas feo? 
Korvaks: Ne. Nun komputiloj anstataŭas feojn. 
3717 Trombo: Ĉu iu kopio de Silvja ekamis vin? 
Korvaks: Nek unu. Ili malamis min. 
3730 Policisto: Diru al mi. Ĉu vi estis ĉi tie hodiaŭ matene?
Petro: Jes. Mi estis.
Policisto: Ĉu vi vidis ion. 
Ino: Ne. Nenion. 
Policisto: Ĉu vi aŭdis ion? 
Ambaŭ: Jes. Ni aŭdis.
Policisto: Kion vi aŭdis.
Ambaŭ: Ni aŭdis grandan bruon.

3802 Instruisto: Kio ĝi estas? Kion vi vidis? Mi vidis nenion. 
3821 Korvaks: Kion faras Aminda? 
Trombo: Ŝi eltiras la ŝtopilon. He! Ŝi eltiras la ŝtopilon.
Akvo fluas! 
3831 Korvaks: La boato dronas! Rapide. Savu la bebon. 
Helpu! Helpu! Mi ne scipovas naĝi! 
Trombo: Nu. Bone. Staru! Ne estas profunde. 

3905 Korvaks: Ho. Brrrrr. Mi sukcesis. 
Ĉu vi portis la aĵojn el la boato?
Trombo: Jes. Mi portis. Jen ili. 
3917 Korvaks: Nu. Feliĉe ni ne perdis la bebon.
Ŝi estas eĉ seka. Ŝi ne malsekiĝis.
Trombo: Vere ne. Ĉu vi malsekiĝis? 
Korvaks: Jes. Iomete ... Mi ne ŝatas stultajn demandojn! 
3934 Trombo: Kion vi faris, malbona bebo. Vi eltiris la ŝtopilon. 
Kaj kio okazis pro tio? La akvo enfluis. 
Kaj kion faris nian boateton? Ĝi dronis. 
3950 Korvaks: Silentu! Sekvu min. Portu la bebon. 
Trombo: Ĉu mi prenu la korbon? 
Korvaks: Ankaŭ portu ĝin. 

4001 Trombo: He! Korvaks! Ankaŭ vi portu ion! 
Korvaks: Ne. Trombo. Ne decas. Mi estas gravulo. Iru tien. 
Trombo: Kien? 
Korvaks: Antaŭen, stultulo. 
4021 Silvja: Rigardu, Karlo. Kio estas tie? 
Karlo: Kie? 
Silvja: Tie. Antaŭ mi. Ĝi ŝajnas esti boato. 
4030 Karlo: Tie estas boato. Remu tien, Mazi. 
Mazi: Tien ĉi?
Karlo: Ne. Tien. Rekte antaŭen. 
Silvja: Ĉu iu estas interne? 
4045 Karlo: Ne. Mi vidas neniun. Estas neniu interne. 
Mazi: Bone. Tie ni serĉos spuron. 

4101 Mazi: Mm. Kien ili iris? 
Ĉiuj: Kien ili iris? Ĉu tien, aŭ tien, aŭ tien, aŭ tien?
4115 Ĉu ili iris tien? Ne. Ne tien, ne. Ĉu ili iris tien? Kien, kien?
Ni scias jam ĉi tien, ĉi tien, ĉi tien. Sendube tien ĉi. 
4134 Karlo: Jen iliaj spuroj, spuroj, spuroj. 
Mazi: La vojo de l' forkuro, forkuro, forkuro. 
4143 Silvja: Ŝin ili portis tien, tien, tien.
Ĉiuj: Ni trovos ilin tuj. 
Karlo: Sekvu nin, Mazi. 
Silvja: Ĉu vi fartas bone?
Mazi: Ne. Mi estas tre malsata.

4200 Karlo: ... ... jam urĝas 
4213 Parto 10. 
Trombo: Ha, Korvaks, mi estas laca. Ni haltu ĉi tie. 
4230 Korvaks: Silentu!, Trombo. Rigardu! 
Tie estas vojo kaj aŭtoj. Unu el ili povas veturigi nin plu. 
Trombo: Bele, brila ideo. 
Korvaks: Kompreneble brila ideo. Nun rigardu en la korvon. 
4247 Ni devas alivesti nin.
Trombo: Ĉu bone.
Korvaks: Ne. Ĝi estas tro longa. Vi ne estas alta. 
Mi estas pli alta ol vi. 

4310 Petro: Bonan matenon. Ni konstruos novan horloĝon. 
Jen la malnova. Ni bezonas pli grandan. 
4318 Vendisto: Pli granda ol tiu. Mi rigardu. 
Ĉu tiu estas sufiĉe granda? 
Petro: Ĝi estas tro granda. 
Mi preferas pli malgrandan ol estas ĉi tiu. 
4331 Vendisto: Ĉi tiu estas pli granda ol via malnova. 
Petro: Jes. Vere. Ho, ve! Ĝi estas tro peza. Portu, mi petas. 
4346 Vi estas pli forta ol mi. Dankon. 
Nun mi bezonas la longan montrilon. 
Vendisto: Ĉu ĉi tion?

4400 Petro: Mi provu. Ne ĉi tiu estas tro longa. 
Mi bezonas malpli longa. Jes. Ĉi tiu taŭgas. Dankon. 
4416 Mi petas la mallongan. Ĝi ŝajnas tro mallonga.
Vendisto: Provu ĉi tiun! 
Petro: Ĝi estas pli taŭga. 
4430 Bone. Mi prenos la longan malplilongan kaj la 
mallongan pli longan. 
Vendisto: Mi komprenas.
4445 Trombo: Ĉu mi kovru la kapon? Nu. Mi trovis ĉapeton. 
Kion vi opinias?
Korvaks: Mi opinias ke vi aspektas ridinda, stulta. 
Ĝi estas ne sufiĉe granda. Tiu ĉi estas pli taŭga. 

4505 Trombo: Momenton! Rigardu! 
Korvaks: Vera anĝelo. Iru. 
4529 Bona sinjoro, kunprenu min kun mia filino kaj ŝia bebo.
4543 Karlo: Kio okazas Mazi? Vi aspektas ne tute sana. 
Mazi: Mi fartas malbone.
Silvja: Kompatinda Mazi. 
Mazi: Mi estas tre malsata. 
Karlo: Restu ĉi tie. Mi provos akiri ... ... por vi.
Mazi: Mi bezonas mian nigran keston. Portu ĝin al mi.

4609 Petro: Mi tuj komencos la laboron.
Virino: Ĉu vi riparos la horloĝon?
Petro: Ne. Mi konstruos novan.
Virino: Fakte, kion vi faros? 
Petro: Do, mia amiko helpos min. Ni forportos ĉi tiun rubon. 
Nun ni eklaboros tuj. 
4629 Virino: Bone. Mi trinkos teon. 
Estas la kvina tridek. Kiam vi finos la laboron?
Viro: Jam la kvina tridek. Mi finas mian laboron.

4659 Karlo: Ho, bonege. Fine mi trovis telefonon.
Mi telefonos al la reĝo. Unu, unu, nulo, nulo
4716 Servisto: Unu, unu, nulo, nulo.
Reĝino: Kiu telefonas?
Servisto: Karlo. Al la reĝo. 
Reĝino: Telefonvoko al vi!
Reĝo: Al mi? Kiu telefonas?
4729 Reĝino: Karlo. Karlo telefonas al vi.
Reĝo: Ho. Karlo. Saluton Karlo. Kie vi estas? 
Kie estas Silvja kaj Aminda? 
Karlo: Silvja estas kun Mazi. Li ne fartas bone. 
Li bezonas horloĝojn.
4745 Reĝo: Kion vi diras? 
Karlo: Bonvolu alporti horloĝojn por Mazi. 

4801 Maristo kantas: Ĉi tiu papago parolas.
Ĝi estas donaco al Maria. 
Kiu dum vojaĝoj miaj ofte restas hejme sola. 
4814 Saluton mia kara. Jene la donaco por vi. 
Maria: Kia terura birdo. De kie vi portis ĝin. 
Papago: De Sudameriko.
4838: Instruisto: Kun. De. Al. Por.

4900 Reĝo: Jes. Mi notas ĉion. Jes. Mi kunprenos la 
nigran keston de Mazi. Certe.
Silvja: Ĉu vi trovis horloĝojn.
4915 Karlo: Ne. Mi ne trovis. Sed mi telefonis al la reĝo. 
Li portos multajn horloĝojn por Mazi kaj ankaŭ lian nigran 
keston.
Reĝo: Ha. Enirejo. Eniru.
4933 Reĝino: Kion ni faros ĉi tie?
Reĝo: Ni traserĉos ĉiun ejon. 
Reĝino: Atentu! Rigardu! Danĝero. Ne eniru. 
4945 Ni lasu ĉi tiun ejon.
Reĝo: Prave! Ni iru tien.
Reĝino: Ho. Kesto. Rigardu. 
Reĝo: Jes. Vi trovis la ĝustan.
Reĝino: Kion tio signifas? 

5000 Reĝo: Tio signifas ke estas danĝere malfermi la keston.
Ne malfermu ĝin!
Reĝino: Aaaaaaaa
Reĝo: Ha. Malprudenta scivolemo. Atentu! Ni povas eliri.
5018 Kiel vi fartas?
Reĝino: Mi fartas pli bone. Ek. Antaŭe! 
5031 Reĝino: Mi ŝatas ŝofori. 
Reĝo: Vi veturas tro rapide! 
Reĝino: Certe ne.
Reĝo: Kiom rapide vi veturas?
Reĝino: Cent dudek kilometrojn hore. (120 km/h)
Reĝo: Vi ne rajtas veturi pli ol cent (100). Atentu! Ĝirejo!
5049 Reĝino: Jes. Vi pravas. Mi veturos malpli rapide. 
Kiom for estas la celo? 

5059 Instruisto: Kiom for? 
Golfisto: Kiom for estas la celo?
Virino: Cent dudek metrojn. (120 m)
Golfisto: Ĝi ne atingis la celon. 
5118 Instruisto: Kiom varme?
Viro: Kiom varme estas?
Virino: Tridek kvin gradoj. (35) 
Viro: Ho. Estas tro varme.
5134 Instruisto: Kiom rapide?
Virino: Kiom rapide ni veturas?
Viro: Kvindek kilometrojn hore. (50 km/h)
Virino: Tro rapide! Atentu. Tro malfrue.

5157 Reĝino: Kiom for estas la celo? Ĉu vi notis bone?
Reĝo: Kompreneble mi notis. Veturu 30 kilometrojn, poste ...
Reĝino: Bone, ni estas proksime.
Reĝo: Atentu momenton! 
Serĉu tri grandajn arbojn maldekstre.
Reĝino: Jen ili. Tri grandaj arboj. 
5218 Reĝo: Poste veturu dekstre. Atentu! 
Reĝino: Ne timu, mia kara. Mi estas tre bona ŝoforo. 
5230 Reĝo: Nun, antaŭen. Ĉu vi vidas telefonbudo? 
Reĝino: Ne.
Reĝo: Jen ĝi. Nun veturu malrapide, kaj serĉu flankan vojeton. 
5249 Reĝino: Ne necesas. Jen Karlo. 

5303 Trombo: Kion ni faru nun, Korvaks? 
Kie estas via sekreta ejo? 
Korvaks: Ni estas proksime. 
Trombo: Estu trankvila. Neniu vidas nin ĉi tie. 
5316 Aminda: Mi vidas, mi vidas, mi vidas. 
Korvaks:Ha. Ŝi parolas!
Aminda: Mi parolas, mi parolas, mi parolas. (sonas: palolas)
Trombo: Saĝa infano. 
Korvaks: Ŝi kapablas paroli. Ĉesu Trombo, sekvu min tra 
ĉi tiu pasejo. 
5345 Trombo: Ĉu ni atingis? 
Korvaks: Jes. 
Trombo: Ĝi ŝajnas mizera kabano, aĉa domo. 
Aminda: Domo, domo, domo. 
Korvaks: Nu, mi malfermis. Vi povas eniri. 

5405 Korvaks: Metu la korvon, Nun, premu tiun butonon.
Turnu tiun turnilon. Malfermu tiun pordon. 
5418 Kaj nun, kion vi diros? 
Trombo: Ho. Vere mirinda! Fantasta! 
5438 Mazi: Bongustaj! Nun mi fartas pli bone! 
Ĉu vi alportis la keston?
Reĝo: Jes. Ni kunportis ĝin. 
5448 Mazi: Dankon, via majesto. Nun mi facile retrovos la 
princineton, per mia nigra kesto. 

5510 Ĉapitro 11.
Mazi: Nun mi trovos la princineton, per mia nigra kesto. 
Ĉiuj: Kiel ĝi funkcias?
Instruisto: Kiel ĝi funkcias? 
5532 Knabo: Sinjoro, kiel ĝi funkcias? 
Sinjoro: Do. Metu ĝin en la akvon. Tiru la tenilon. 
La akvon fluas la tubon. 
5545 Knabo: Bone. La akvo estas ene. Kion mi faru nun?
Sinjoro: Puŝu la tenilon antaŭen. 
Knabo: La akvo ŝprucas! 
Sinjoro: Tiel funkcias la ŝprucigilo.

5506 Trombo: Kiel ĝi funkcias, Korvaks?
Korvaks: Premu ĉi tiun ŝaltilon, kaj, la pordoj leviĝas. 
5615 Nun premu la alian ŝaltilon, kaj, la pordoj malleviĝas. 
Jes, Trombo. Nune neniu povas eniri tien ĉi.
5630 Sekve, la fenestroj. 
Trombo: Supren! 
Korvaks: Kaj, malsupren. 
Trombo: Nun neniu povas vidi nin. 
5646 Korvaks: Ĝuste! 
Trombo: Kaj tiu ĉi?
Korvaks: Ili funkciigas la vidilon. Ĉi tiu enŝaltas ĝin. 

5702 Korvaks: Kaj tiu elŝaltas 
Trombo: Por kiu ĝi utilas? 
Korvaks: Rigardu! Tiuj bildoj venas de ekstere. 
5715 Trombo: Ĉu ĉion ĉi aranĝis vi?
Korvaks: Jes, ĉar mi estas saĝa. 
Trombo: Diable. Aminda malsatas. Per kio ni nutros ŝin? 
5733 (En la komputilo: 
Kiel ... baki kukon, nutri bebon, farigi reĝo ... Kiel nutri bebon)
5743 Komputilo: Kiel nutri bebon. 
Verŝu iom da lakto en botelon. 
5743 Korvaks: Verŝu iom da lakto en la botelon. 
Trombo: Mi enverŝas ĝin. 
Korvaks: Vi enverŝis tro! 
Trombo: Malvarma.

5801 Komputilo: Varmigu la lakton! 
Trombo: Kiel?
Korvaks: Nun, metu ĝin ĉi tie.
5817 Trombo: Pli bone! Nun ĝi estas varma. 
Korvaks: Mi nutros la princineton. Surmetu ĝin. 
5832 Ne! Sur la botelon! Jes. Nun la bona bebo ricevos 
lakton de la bona Korvaks. 
5846 Aminda: Ne bona, ne bona, ... bona, bona. 
Korvaks: Bone. Trombo, nutru ŝin. 

5910 Karlo: Ĉu vi vidas ion? 
Silvja: Kie estas Aminda? 
Mazi: Atendu! Ha. Jes, jes. Nun mi vidas ŝin.
Silvja: Kion ŝi faras? 
Mazi: Ŝi trinkas. Ŝi trinkas el botelo. 
Silvja: Kie ŝi estas?
5931 Mazi: Mi vidas domon. 
Karlo: Kie ĝi estas? 
Instruisto: Kia? 
5947 Petro: Mi havas ion por vi. 
Virino: Kie ĝi estas?
Petro: Ĝi estas donaco.
Virino: Kia ĝi estas?
Petro: Ĝi estas granda, tre granda!
Virino: Ĉu ĝi estas peza?

6001 Petro: Jes. Ĝi estas tre peza! 
Virino: Kiu kolora ĝi estas?
Petro: Nigra kaj blanka. 
Virino: Ĉu ĝi estas besto?
Petro: Jes. Vi divenis. Ĝi estas besto. 
Virino: Kiu besto ĝi estas? Ho. Mi havas katon! 
6017 Petro: Revenu! Revenu! 
Karlo: Kia ĝi estas? 
Mazi: Ĝi estas modesta dometo. Ĝi havas bluan pordon, 
6031 kaj 3 fenestrojn. 
Karlo: Kie estas la domo? 
Mazi: Ho. Mi vidas rokojn, grandajn rokojn. 
6045 La domo estas malantaŭ la rokoj. 
Reĝo: Kiom for? 
Mazi: Laŭ la nigra kesto, ĝi estas dudek kilometrojn (20 km)
for de ĉi tie. 
Silvja: Kiel atingi ĝin? 

6100 Reĝo: Kien ni iru? Norden, suden, orienten, okcidenten. 
Instruisto: Nordo, sudo, oriento, okcidento.

6124 Petro: Oni vojaĝas per trajno. Oni flugas per aviadilo.
6135 Oni veturas per aŭtomobilo. Mi preferas biciklon. 
6150 Iuj uzas aŭtobuson. Aliaj, ŝipoj. 

6200 Petro: Kelkaj eĉ raketon. 
Mi preferas biciklon. 
6220 Reĝo: Venu. Ni ne perdu la tempon. 
Silvja: En kiun direkton, Mazi. 
Mazi: Mi ne scias. La kesto ne plu funkcias. 
6231 Reĝo: Ne gravas. Mi demandos iun. Rapidu! 
Korvaks: Nun, mi instruos vin paroli. 
6247 Vi lernos kelkajn vortojn, kaj la unua vorto estas 
"Korvaks, Korvaks". 
6300 Trombo: Korvaks ... he, he, he.
Korvaks: Ne ridu. Tio ne estas ridinda. 
Trombo: Jes, jes. 
Korvaks: Diru "Korvaks" 
Aminda: Kol, Kol, Kol
6317 Trombo: kol, kol, kol ...
Korvaks: Ne, ne helpu, Trombo. Nun okazas leciono. 
Trombo: Ŝi diros nenion. Ŝi komprenas nenion. 
Korvaks: Ankaŭ vi komprenas nenion. 
6330 Nun iru observi. Kio okazas ekstere? 
Nu, Korvaks estas ...
Aminda: Stulta, stulta 
Korvaks: Ne, ne. Diru 
6343 Baldaŭ Korvaks estos la reĝo de Gondolando.
Aminda: Kolvaks estos
Korvaks: Bone, bone, daŭrigu. 

6358 Aminda: Kolvaks estos
Korvaks: Jes, jes.
Aminda: estos, estos ... malseka, malseka, malseka.
Korvaks: Aĉa infano! Diru, Korvaks estos la reĝo de 
Gondolando. Vi certe tion diros, ĉu ne?
Aminda: Ne. Mi ne dilos. (diros)
6441 Karlo: Pardonu min.
Maljunulo: Jes. Ĉu mi helpu vin?
Karlo: Jes. Mi petas. Mi serĉas lokon kun grandaj rokoj kaj ...
Maljunulo: Ho. Estas multaj tiuj lokoj ĉi tie.
Karlo: Mi serĉas malgrandan domon, ordinaran dometon. 
Ĉu vi komprenas? 

6501 Maljunulo: Ho, jes. Mi komprenas. 
Ordinara dometo ... Kia ĝi estas? 
Karlo: Ĝi havas bluan pordon kaj tri fenestrojn. 
6515 Mazi: Ĝi estas malantaŭ la rokoj. 
Maljunulo: Mmm ... Ekzistas tia domo proksime de ĉi tie. 
Karlo: Kiu loĝas tie? Kiu loĝas en tiu domo? 
6528 Maljunulo: Neniu loĝas tie, sed estas iu. Li ne loĝas tie. 
Sed li kelkfoje vizitas la domon. 
Karlo: Kia li estas? 
6545 Maljunulo: Li estas alta, li paŝas tiamaniere, 
li havas verdan vizaĝon kaj longegan nazon. 

6600 Maljunulo: Li uzas strangajn ĉapojn.
Ĉiuj: Li (en) Korvaks! 
Kanto: Verda vizaĝo, longega nazo, multaj strangaj ĉapoj. 
6615 Figuro alta. Paŝo mola salta. Jen Korvaks! 
6638 Karlo: Ni alvenis. Rigardu! Eblas trairi tien. Venu! 
6645 Reĝino: Ho, ve, mi ne povas trairi.
La trairejo estas ne sufiĉe larĝa. Mi estas tro dika. 
Reĝo: Supre estas pli larĝa. 

6700 Reĝo: Mazi, vi estas la plej granda. 
Transportu Ŝian Majeston!
Reĝino: Mazi, dankon. Vi estas la plej forta Mazi.
Reĝo: Bone, Mazi, ion pli alten ... Brave! 
6719 Instruisto: Granda. Pli granda. Plej granda. 
6734 Viro 1: Mia ĉapelo estas granda! 
Viro 2: Mia pli granda!
Viro 3: Mia la plej granda!
Viro 1: Sed li ne vidas tion. 
Instruisto: Rapida, pli rapida, plej rapida. 

6800 Viro: Mi estas rapida. 
Virino: Mi estas pli rapida. 
Ambaŭ: Li estas la plej rapida. 
Instruisto: Bongusta, pli bongusta, plej bongusta.
6830 Viro: Mmm, bongusta. Mmm, pli bongusta. 
Mmm, la plej bongusta. 
6846 Aminda: (ludas kun la skatolo, premas butonon, 
malaperas) 

6901 Trombo: La reĝo venas kun la aliaj. Karlo, Silvja ... 
Korvaks: Kie estas Aminda?
Trombo: Ŝi estas tie. Ho, ne. Kie ŝi estas? 
6916 Korvaks: Ŝi havas mian mir-keston. Ŝi estas nevidebla. 
Trombo: Kion ni faru, do?
Korvaks: Ni devas trovi ŝin. Donu mian keston. 
Trombo: Mi ne havas ĝin. Ĝi falis en la riveron. 
Restis nur unu kesto, sed Aminda havas ĝin. 

6948 Ĉapitro 12. 

Korvaks: Aminda estas nevidebla pro via kulpo. 
Trombo: Mia kulpo? Kies aparaton ŝi havas? 
7001 Kiel ŝi akiris ĝin? 
Korvaks: Mi ne scias. Ne mi prizorgis ŝin. 
Koncerne tian aparaton, vi perdis ĝin. 
Ni ne povas esti nevideblaj, pro via kulpo. 
7016 Trombo: Pardonu Korvaks, sed mi eltiris vin el la rivero. 
Mi savis vin. 
Korvaks: Vi estas kverelema. 
Trombo: Mi ne kverelas. 
Korvaks: Jes. Vi kverelas. 
Trombo: Mi ne kverelas. 
7031 Korvaks: Vi kverelas. 
Trombo: Mi ne kverelas. 
Korvaks: Vi kverelas. 
Trombo: Mi ne kverelas. 
Korvaks: Ĉesu! Ni serĉu la bebon. Ha. Rigardu eksteren! 
7048 Silvja: Mazi! Ĉu ni serĉas ĉi tiun domon? 
Mazi: Eble. Mi ne certas. Mia nigra kesto ne plu funkcias, 
tial mi ne certas. 

7101 Karlo: Sed mi certas. Tiu estas la ĝusta domo. 
Ĝi havas bluan pordon kaj tri fenestrojn. Ni iru. 
Trombo: Kio okazos al ni?
7116 Korvaks: Demandu kio okazos al la reĝo. 
Trafos lin granda surprizo. 
Reĝino: Atentu! Korvaks estas ene. Estas danĝere.
7132 Reĝo: Ne timu! Ĉi tie estas sekure.
Reĝino: Ne estas sekure. Mi timas ...
Reĝo: Sed mi ne timas. Mi eniras nun. Mi alvenas, Korvaks! 
7150 Reĝo: Ah, ho ho. 
Korvaks kaj Trombo: He, he, he
7158 Karlo: Mi helpas vin! 

7200 Reĝo: Mi kaptos vin, Korvaks. ... Korvaks!
Korvaks: Ho, Via Majesto! Kion vi deziras? 
Pro kio vi estas ĉi tie?
7217 Silvja: Redonu Amindan! 
Korvaks: La princineton? Ŝi ne troviĝas ĉi tie. 
Ŝi estas en la palaco. Estas neniu ĉi tie, krom mi kaj Trombo. 
7234 Mi havas bonan ideon. Ili povas eniri. 
Trombo: Kiu? Karlo? La reĝo? 
Kaj tiu grandega, verda monstro?
7246 Korvaks: Ne timu. Aminda estas nevidebla. 
Ili ne rimarkos ŝin. 
Trombo: Ili povos aŭdi ŝin. 
Korvaks: Mi enŝaltos radion ricevilon. Plej laŭte. 
Tute ne eblas aŭdi la bebon nun. 

7308 Korvaks: Via Majesto, princino Silvja, Via moŝto, 
Karlo. Bonvenon. Envenu ĉiun. 
7321 Reĝo: Ĉesigu tiun teruran bruon! 
Korvaks: Ne! 
Reĝo: Kion vi faras ĉi tie?
7331 Korvaks: Mi ferias. 
Mi ĉiam pasigas ĉi tie mian liberan tempon. 
Karlo: Vi ĉeestis la festenon. 
Silvja: Vi rabis Amindan! 
Korvaks: Ni foriris antaŭ la festeno. Kiam ni alvenis hodiaŭ 
estas la tria. 
7352 Trombo: Ni alvenis hieraŭ. 
Korvaks: Silentu Trombo. Ni alvenis antaŭhieraŭ, 
Ni do alvenis, la unuan. 

7406 Virino: Kiu dato estas hodiaŭ?
Petro: Ni rigardu. 
7417 Hodiaŭ estas la tria. 
Virino: La dua estis hieraŭ.
Petro: Kaj la unua estis antaŭhieraŭ. 
Virino: Hodiaŭ estas la tria. Morgaŭ estos la kvara. 
7435 Petro: Kaj la kvina estos postmorgaŭ. 
Virino: Poste sekvos la sesa kaj la sepa. 
7446 Petro: La oka, naŭa, deka kaj la dek unua. 
Ambaŭ: Kaj ĉiun tagon sekvos unu pli. 

7503 Ĝis venos tago de l' feri'. Vivu ni! 
Korvaks: Hodiaŭ estas la tria, kaj morgaŭ estos la kvara. 
Do, postmorgaŭ estos ...
7518 Reĝo: Korvaks, silentu! Iu forkaptis Aminda. 
Trombo: Aŭ!
Reĝo: Kio okazas?
Trombo: Iu mordis min! 
Mazi: Iu mordis vin? Mordis vin Aminda! 
7534 Silvja: Sed ŝi ne estas ĉi tie. 
Korvaks: Terure! Estas multaj muŝoj ĉi tie. 
Vidu. Paŝis muŝo. Vidu. Jen ĝi flugas. 
Mazi: Silentu, Korvaks. Nun, aŭskultu. Aŭskultu ĉiuj. 
7549 Aminda: (beb-sonoj)
Mazi: Ĉu vi aŭdas? Ŝi estas en ĉi tiu ĉambro. 

7600 Aminda: Panjo. Paĉjo. 
Mazi: Kie ŝi estas, Korvaks? Vi scias, kaj scias via amiko? 
Kie ŝi estas? 
Korvaks: Mi ne scias. 
7617 Trombo: Jes. Li scias, li scias. Li ŝtelis la bebon. 
Korvaks: Silentu, Trombo! 
Trombo: Li havas aparaton. Se oni ekpuŝas butonon, 
oni fariĝas nevidebla. La princineto malvidebligis sin. 
7636 Reĝo: Mazi, gardu ilin. 
Karlo: Bone. Ni ĉiuj atente serĉu. Ni serĉu Amindan. 
7646 Reĝino: Mi havas ŝin.
Reĝo: Ho, ne. 
Ĉi tie. Rapidu. 
Reĝino: Mi certas ke ŝi estas ĉi tie. Io estas ĉi tie. 

7700 Reĝino: Ho, jes. Jen ŝi. 
Aminda: Panjo. Paĉjo. 
Karlo: Korvaks, ni ne povas vidi ŝin. Faru ion, Korvaks.
Korvaks: Mi povas fari nenion. Ŝi havas mian keston. 
7718 Trombo: Korvaks havas multajn trukojn ĉi tie. 
Mazi: Kion vi celas? 
Trombo: Jen. Premu tiun ŝaltilon. Movu tiun turnilon. 
7732 Reĝo: Mirinde! 
Reĝino: Rigardu tion! 
7751 Korvaks: Ĉesu! Vi ne rajtas fari tion! 
Mazi: Unu el ĉi tiuj kun unu el ĉi tiuj. 

7802 Mazi: Ĉi tio kun ĉi tio. Kaj tio ... tien. Jen, preta. 
7819 Ĉiuj: Aminda, Aminda! 
Aminda: Saluton panjo. Saluton paĉjo. 
7830 (muziko) 
7848 Trombo: Venis malfeliĉo.
Korvaks: Stulta, stulta, stulta. 
Trombo: Vi estas stulta. 
Korvaks: Saĝa, saĝa, saĝa. 
Trombo: Ili malliberigos nin.
Korvaks: Ĉar vi estas stulta, stulta, stulta. 
Trombo: Ho. Kial mi faris tion ĉi. 

7902 Ambaŭ: Pro ĉio ĉi kulpas vi. 
7911 Petro: Jen la horloĝo speco. 
Por nova la era'.
Virino: De l' paco kaj l' amikeco.
Hura', hura' hura'.
Petro: Eksonis ĝusta horo. 
Virino: Por bona, bela tempo.
Petro: Ke batu ĉiu koro.
7931 Virino: Per ĝojo de printempo. Jen finas nia kanto. 
Petro: Disiĝas ni hodiaŭ.
Virino: ... ... , Esperanto.
Ĝis revido, adiaŭ, adiaŭ. Adiaŭ. Adiaŭ. Adiaŭ. 

8000 Reĝino kaj Reĝo: Adiaŭ
Silvja kaj Karlo: Adiaŭ.
Mazi: Adiaŭ. 
Aminda: Adiaŭ. 
8022 (Listo da kunlaborantoj)


8048 ("Mistera Planto", 3rd video begins)

                   = = = = = = =

        Teksto de la tria video (15 minutoj)


   Mistera Planto

(Ĉi tiu estas monologo parolata de sinjorino kiu trovas 
libron kaj legas ĝin)

8048 Ne. Ne.
Ne estas la fino. Estas nur la komenco.
Kaj kiel vi povas vidi en mia mansaketo ĉi tie mi havas
diversajn rakontojn pri Mazi. 
Estas vere multaj ĉi tie, do mia plano estis legi al vi unu 
aŭ du el miaj plej ŝatataj. ... Ĉu ne bona ideo (ridas) 
Kaj mi vidas ĉi tie ke la unua estas
8120 Mazi kaj la Mistera Planto

8129 Mistera Planto

8134 Estas la mateno de lundo (ludo?). Ĉiu (ĉie?) 
en la palaco laboras. La reĝo malfermas siajn leterojn. 
La reĝino parolas kun la kuiristino. 
Silvja ordigas sian dormoĉambron.
8151 Korvaks lavas (lavos) la katon.
Karlo laboras en la ĝardeno de la palaco.

8201 Saluton Karlo, diras la reĝo. Rigardu. 
Kio ĝi estas, Karlo demandas.
Mi ne scias. Estas donaco de la reĝo de Zoolando.
Bonvolu prizorgi ĝin.
Jes, certe, diras Karlo.
8220 Estas etikedo sur la donaco. Tekstas: 
Prizorgu ĉi tion atente. Ĝi bezonas akvon ĉiu tagon 
kaj multe da sunbrilo.
8230 En ordo, li diras.
Mi komprenas. Estu trankvila. Lasu ĝin al mi.
Dankon, la reĝo diras.
Bonan matenon, Karlo, Korvaks diras. Kio estas tio?
8245 Ĝi estas por la reĝo, diras Karlo.
Estas donaco de la reĝo de Zoolando. 
Mi prizorgas ĝin. 
Jes. Sed kio ĝi estas?, demandas Korvaks.

8258 Estas planto, diras Karlo.
Karlo havas multajn plantojn. 
Ĉi tiu estas speciala. Ĝi estas por la reĝo.
Jen bona loko por ĝi, diras Karlo. 
Multe da sunbrilo, bone, kaj akvon ĉiutage. 
8315 La reĝo estas tre kontenta.
Bone Karlo, li diras. Vi tre bone prizorgas ĝin.
Ĉiun tagon la planto estas pli granda.
8330 Rigardu!, Karlo diras. 
La planto estas alta po dudek centimetroj. 
Bone, Karlo, diras Silvja. Vi prizorgas ĝin tre bone.
Jes. Bone, Karlo, diras la reĝino.
8345 Karlo montras la planton al Mazi. 
Vidu Mazi, li diras.
Kio ĝi estas, Mazi demandas. 
Ĝi estas speciala planto, diras Karlo. 
Ĝi venas el Zoolando. 
Mi pensas ke ĝi estas zoolanda prunarbo.

8404 Ĉu arbo?, diras Mazi. Ĝi ne estas tre alta.
Korvaks aŭskultas. 
Li ne estas kontenta. Li ĵaluzas pri Karlo.
8418 Karlo prizorgas la planton tre bone. 
La reĝo kontentas. La reĝino kontentas. Silvja kontentas.
8430 (Ridas) Mi havas ideon. Mi faros ion al la planto.
Estas la nokto. Ĉiuj dormas. Ĉiuj krom Korvaks. 
Li malfermas la pordon tre silente. 
8447 Li serĉas la planton. 
Nu, kiu ĝi estas. Ili ĉiuj aspektas samaj al mi. 
La postan matenon Karlo eklaboras tre frue.

8500 Li ŝatas plantojn. 
Li volas vidi la zoolandan prunarbon. 
Li estas tre kontenta. Ĝi estas lia plej ŝatata.
8510 Li malfermas la pordon.
Ah! Ho ve. Kio estas?. Estas folioj. Ĉie. 
La planto estas giganta. Ĝi kreskas rapide. 
8522 Mi povas aŭdi ĝin, diras Karlo. 
Mi povas aŭdi ĝin kreski. Kion mi faru?
8530 Karlo faras al si zorgojn. 
La speciala planto de la reĝo.
Ho ve, kion mi povas fari? 
Do, li pensas. Ha. Mi scias. Mi iru al Mazi. Jen bona ideo.
8547 Karlo informas Mazi pri la planto.
Ĝi estas giganta Mazi, li diras. 
Planto alta dudek centimetrojn ne estas giganta, diras Mazi.

8600 Giganta estas granda, tre granda, kiel mi. 
Ne, diras Karlo. Vi ne komprenas. 
La planto ne havas dudek centimetrojn. 
Ĝi havas centojn da centimetroj. Venu rigardi. 
Mazi kaj Karlo iras al la palaca ĝardeno.
8619 La planto ankoraŭ kreskas.
Ĉu ĉi tio estas la planto?, demandas Mazi.
Ĝi estas giganta. Ĝi krepas (?) laŭ la palacaj muroj. 
Ĝi iras en la fenestrojn. Ĝi eniras la pordojn. 
8635 Ĝi estas ĉie. 
Estas terure, Karlo diras. Rigardu la palacon! 
Mi ja rigardas la palacon, diras Mazi. 
Sed mi ne povas vidi ĝin.
8649 Ho, ve, diras Karlo. Estas la sepa kaj duono. 
La reĝo kaj la reĝino ĉiam vekiĝas je la sepa kaj duono.

8700 Kion mi faru?
La reĝo kaj la reĝino maldormas. 
Ili ĉiam vekiĝas je la sepa kaj tridek. 
Ĉu tason da teo?, kara, diras la reĝino.
Jes, dankon kara, diras la reĝo.
8717 Ĉu estas biskvitoj? 
Jes. Estas gondolandaj biskvitoj, diras la reĝino.
Ho, bone, diras la reĝo. Miaj plej ŝatataj biskvitoj. 
Li tre kontentas. 
Li havas tason da teo kaj gondolandajn biskvitojn.
8731 Ho, kia bela mateno, diras la reĝino.
Ni malfermu la fenestron. 
Ŝi malfermas la fenestron.
Subite, verdaj folioj estas ĉie. 
8744 Atentu! Krias la reĝo. 
Helpu! Helpu! Krias la reĝino. 
Estas giganta planto en mia dormoĉambro. 
8754 Helpu! Silvja, Helpu! Helpu! 
La reĝo kaj la reĝino krias. 
Silvja kuras en la ĉambron.

8802 Panjo! Paĉjo! Estas giganta planto en mia ... 
Ho! Estas giganta planto ankaŭ en via dormoĉambro. 
Ĉu ĝi estas danĝera?
La reĝo diras, ne, ĝi ne estas danĝera.
Sed mi ne volas havi gigantan planton en mia dormoĉambro.
8821 Nek mi, diras la reĝino.
Nek mi, diras Silvja.
Rapide! Ni trovu Karlon.
8830 Silvja serĉas Karlon en la ĝardeno.
Ŝi vidas multe da verdaj folioj, sed ŝi ne povas vidi Karlon.
(ŝi) tiu planto estas giganta, ŝi diras.
8841 Ĝi, ĝi havas okulojn!
Saluton, Silvja, diras la planto. 
Ĝi povas paroli. Ĝi scias mian nomon, diras Silvja. 
Saluton, planto.
Ne estas la planto. Estas mi, Mazi, Granda Mazi.

8905 Ha, jes, saluton, Mazi, diras Silvja. 
Mi serĉas Karlon. 
Mi iru trovi lin, diras Mazi.
Karlo ĉagreniĝas. La planto ankoraŭ kreskas. 
La reĝo estas kolera.
Faru ion! Li krias. 
8922 Ne kriu, kara, diras la reĝino.
Mi estas kolera, diras la reĝo.
La planto estas en nia dormoĉambro. Tion mi ne ŝatas.
8934 Karlo! Faru ion!
Korvaks aŭskultas. 
Ĉu mi povas helpi?, li demandas. 
Mi havas ion ĉi tie. 
Ĝi estas bona por plantoj. Ĝi mortigas ilin. 
8949 Bona ideo, diras la reĝo.
Ni metu ĝin sur la planton nun. 
Kiel?, Karlo demandas.
Mazi povas uzi sian kosmoŝipon, diras Korvaks. 
Mazi flugas ĉirkaŭ la palaco en sia kosmoŝipo.

9008 Li metas ion sur la planton.
Mi esperas ke ĝi efikos, diras la reĝo.
9020 Ho, jes, diras Korvaks, ne faru al vi zorgojn. 
Ĝi efikas tre rapide. 
Karlo ne povas rigardi. Li estas tro malfeliĉa.
9031 La planto ĉesas kreski. Estas silento. 
Pli bone, diras la reĝo. Gratulon, Korvaks.
Ho, jes, gratulon, diras la reĝino.
9044 Ĉu ne Korvaks estas tre saĝa?, Silvja. 
Korvaks ridetas. Li estas kontenta. 
Mi estas saĝa, Silvja, li diras. 
Jes, tre saĝa, diras Silvja. Sed ŝi ne ridetas. 

9101 Kia malordo!, diras la reĝo. Kia terura malordo!
Purigu ĝin, Karlo. 
Jes, bonvolu purigi ĝin rapide, diras la reĝino. 
Ni havos gravan vizitanton dum la posttagmezo.
9116 Vizitanto?, diras la reĝo. Kiu estas tiu?
La reĝo de Zoolando. 
Li venos por trinki teon, diras la reĝino.
Kion!, diras la reĝo.
Ne kriu, kara, diras la reĝino. 
9135 Dum la posttagmezo, diras la reĝo.
Ĉu la reĝo de Zoolando, vere vizitos nin dum la posttagmezo?
9147 Jes, kara, diras la reĝino. 
Kio estas al vi? Vi ŝatas la reĝon de Zoolando.
Li estas via amiko. 
Jes, sed ...
Li volas vidi la zoolandan prunarbon, diras la reĝino.

9201 Li ne povus, la reĝo diras. Rigardu! 
Jen venas la reĝo de Zoolando. 
Bonan tagon, li diras, kiel vi fartas? 
9215 Bone, dankon, kaj vi?
Bone, dankon. Kiel la reĝino fartas?
Bone, dankon, kiel fartas la reĝino de Zoolando?
Bone, dankon, kaj kiel fartas la zoolanda prunarbo? 
9230 Venu kaj rigardu.
Karlo kaj Mazi ankoraŭ purigas la malordon. 
Korvaks rigardas. Li estas tre kontenta. 
Nun, neniu diras: "Bone Karlo". 
9245 Kompatinda zoolanda prunarbeto, diras Karlo.
Ne gravas, Karlo, diras Mazi.
La reĝo de Zoolando estas ĉi tie.
Eble li havas duan zoolandan prunarbon kun si. 

9303 La reĝo de Zoolando rigardas la plantojn.
Li volas vidi la prunarbon. 
Kie ĝi estas?, li demandas. 
 Nu, diras la reĝo, mi tre bedaŭras, sed ...
9318 Momenton, la reĝo de Zoolando diras. 
Jen ĝi. Mia Dio. Fantaste. (?) Estas mirinde! 
Mia Dio, diras la reĝo. 
9331 Mi volas vidi vian ĝardeniston tuj, diras la reĝo de 
Zoolando. 
Ĉu vi estas la ĝardenisto?, demandas la reĝo de Zoolando.
Jes. Mi nomiĝas Karlo. 
9345 Kaj, kaj ĉu vi prizorgas la prunarbon?
Jes. Sed, sed vidu. 
Mi gratulas vin, diras la reĝo de Zoolando.
Vi prizorgas ĝin tre bone. Ĝi estas giganta.

9401 Giganta, diras Mazi, giganta.
Jes, diras la reĝo de Zoolando. 
Zoolandaj prunarboj normale estas altaj dek ok centimetrojn.
9415 Ĉi tiu estas giganta. Mi gratulas Karlon. 
Jes, gratulon, diras la reĝo. 
Gratulon, Karlo, diras la reĝino.
Mi amas vin, Silvja diras. 
9430 Kaj Korvaks diras ... (telefona sonorilo)
Pardonu, estas mia telefono. (ridas) 
Halo! Jes vi parolas kun fraŭlino ... Patrino! 
9450 Estas mia patrino. 
Patrino, mi diris al vi ke vi ne telefonu min. 
Jes?. Kiu? Ne. Kiam? Kun kiu? Kiel ofte? Ĉu, ĉu, kio?
9512 (ridas)


        Rimedoj por lerni kaj uzi Esperanton       en  Esperanto
    Resources to learn and use Esperanto        in   English
Recursos para aprender y usar Esperanto     en   Español

Hejmpaĝo:   Esperanto Fremont
Aktualigita de   Enrique,   1  marto  2014