Paĝoj de Enrique
ELNA

La 54-a Jarkongreso de
Esperanto-Ligo por Norda Ameriko

21 - 24 Julio 2006

101 Jaroj de Esperanto en Novjorko urbo

Fashion Institute Of Technology
27th Street at 8th Avenue
New York, NY 10001


Vendredo 21a de julio, 2006

1. Jam frue matene komencis la ELNA Estrara Kunsido.


3891. ELNA Estraro.

2. Registrado komencis dum la postagmezo


3903. Marta, kaj Sofiya Soskina.

3. Post la 18a horo komencis la Interkona Vespero


3917. Interkona Vespero.


3921. Interkona Vespero.


3924. Interkona Vespero.


4. Tagfina diskuto.


Sabato 22a de julio, 2006

5. Solena Malfermo de la Kongreso

Opening of Conference.


3926. ELNA Prezidanto (Filipo) Philip Dorcas

Poste komencis la programon:


6. Maki Sano, estas japanino kiu loĝas en Novjorko urbo dum pli ol 10 jaroj.

Baza geografio kaj transportado en Manhattan (Novjorko).

Praktika orientiĝo en Manhattan por neNovjorkanoj, per homo kiu jam spertis Novjorkon kiel fremda urbo. Ankaŭ kelkaj vortoj pri vidindaĵoj kaj oficialaj ekskursoj.


4012. Bharat, kaj Maki Sano.


7. Joel Amis. Administra Asistanto kun bakalaŭro pri Religiaj Studoj.

Rozkrucismo (La Rozkruca Ordeno, AMORC)

Ĝenerala enkonduko pri la internacia filozofia, kleriga, kultura, fratara, esotera, inica kaj tradicia organizo, la Rozkruca Ordeno, kaj ties rilato kun Esperanto.


3928. Ĵenja kaj Joel Amis.


8. Robert Read. Entreprenisto, programisto, patro.

Kiel uzi la ELNA retpaĝaron.

Diskuto pri uzo de la interreto por plivastigi Esperanton, precipe uzo de la retpaĝaro.


9. Lusi Harmon. Profesia instruisto, vojaĝperanto, kaj instiganto.

Raportoj el Japanio 1 - 8 aŭ "Kial iri al Japanio por UK 2007"

Japanio estas la plej ezotika lando kiun mi iam "amis" kaj "malamis" samtempe. Ĝi estas vere interesega kaj S-ro Hori Jasuo klarigas al ni pri sia lando en serioj da libretoj verkitaj inter 1991 kaj nun. Li estis instruisto de la angla lingvo sed trovis ke li multe pli bone povis esprimi sin en Esperanto. Ni prezentos ekzemplerojn por ke vi povu decidi ĉu legi la libretojn -- kaj lerni sufiĉe por pli ĝui la UK en 2007. Ni opinias vi ĝuos. Lusi Harmon, Henry Studer kaj aliaj.


3938. Lusi Harmon.


10. Hirai Isako. Dommastrino.

Raporto de Loka Esperanto kongreso en Japanio.

Inter kelkaj lokaj Esperanto-Kongresoj, mi temas pri la 54a Kansaja Esperanto-Kongreso okazita en 10a - 11a de junio.


11. Robert Read. Entreprenisto, programisto, patro.

Project Gutenberg kaj kreiva komunumo.


12. Chuck Smith. Estrarano de TEJO pri informado kaj reprezentanto de TEJO ĉe UEA.

Kion faras TEJO?

TEJO faras multe por helpi esperantistajn junulojn konatiĝi kaj disvastigi Esperanton al la junularo tutmonde. Dum mia prelego oni pli bone scios la bazan agadon de TEJO kaj novaĵojn pri la junularo.


4015. Judith Meyer kaj Chuck Smith.


13. Hirai Isako. Dommastrino.

Hurosiki-arto.

Japana tradicia pak-maniero per Hurosiki. Ni faras ĉapon, dorsosakon, ŝultrasakon kaj ornamaĵon. diversaj specaj Hurosiki estas montrataj.


14. Judith Meyer. 6-semestra studentino de komputila lingvistiko cxe la universitato de Duisburg-Essen, Germanio.

Komputila Lingvistiko.

Komputila Lingvistiko estas interesega nova scienco instruante homojnlingvojn al komputiloj, ekzemple por maŝina tradukado.


3940. Judith Meyer.


15. Lusi Harmon. Profesia instruisto, vojaĝperanto, kaj instiganto.

Esperanto, Pasporto al la Tuta Mondo.

Kiel lerni aŭ instrui Esperanton, aŭ simple amuziĝi kun nia lingvo.


16. D-ro Steven D. Brewer. Profesoro, Prezidanto de Esperanto Societo de NovAnglio, Vic-prezidanto de ELNA.

Lokaj Grupoj en Usono.

Jen mallonga presikribo de la nuna stato de lokaj Esperanto-grupoj en Usono, ties sukcesoj, defioj, kaj estonteco.


3944. D-ro Steven Brewer.


17. Chuck Smith. Esploristo ĉe la Universitato de Heilbronn pri socia softvaro.

Vikipedio kaj vikioj ĝenerale.

Kiel Vikipedio funkcias kaj kiel kontribui al ĝi. Vikioj ĝenerale estas tre interesa teknologio kaj mi priskribos ĝin kaj klarigos kiel TEJO kaj USEJ uzas ilin en sia agado.


18. Distra Vespero.

Entertainment.
Evening. (open to all)
DVD presentation.
Singing.
Poetry Slam.


19. Tagfina diskuto.


Raporto de la Prezidanto Sinjoro (Filipo) Philip Dorcas

Programo:   1   2     110 fotoj:   3   4   5   6   7

Aktualigita de Enrique,   18  septembro  2006