5-a 

 T ut
 A merika
 K ongreso de
 E speranto

 Informoj, komentoj, raportoj,
 rezolucioj, faktoj, 289 fotoj 

Meksikurbo, 15-21  aprilo  2001

 Enrique 


  Informoj   pri la Kongreso
  Kongresaj Rezolucioj
  Raportoj   pri la Kongreso
  Fotoj         (preskaŭ 300)
  Meksika   Esperanto Federacio     (en Español)
  Paĝo de    James Rezende Piton


Lastaj aldonaĵoj:       (Pliaj aldonaĵoj)
Okt   04  33 Diversaj historioj, diversaj futuroj. Mark Fettes
Okt   04  42 Kongresa Raporto, de Eddy Antonio Silva
Aŭg  06  42 Kongresa Raporto, Leonardo Janz
Julio 01  41 Kontinenta Kunkonstruado, Atilio Orellana
Julio 01  41 Mire kaj admire, Michela Lipari
Majo 22  41 Kongresa Raporto, Santiago Álvarez
Majo 22  01 Aliaj paĝoj de Enrique


Informoj pri la Kongreso  

  31   Kongresa   Temo
  31   Loka   Kongresa   Komitato  
  31   Ĉefaj   Prelegoj
  31   Aliaj   Prelegoj
  31   Kongresaj Ekskursoj:   Kongresa libro   (pli da fotoj)
  31   Meksiko Urbo:   Kelkaj lokoj kaj...
  31   Meksiko Metroo:   Plano
  31   Interreta   Servo

  32   Prelegantoj   (gravuloj)
  32   Aliaj   Aliĝintoj
  32   Aliĝintoj   laŭ   Landoj
  32   Resumoj   de   la   Prelegoj

  33   Prelego 3   Diversaj historioj, diversaj futuroj -
          kaj la volo elekti. Mark Fettes (Kanado)
  33   Prelego 33   Projekto  Homa  Genaro.
          Ricardo Carrillo (Kolombio)

  39   Español       Por qué hice esta página?
  39   English       Why did I write this page?
  39   Esperanto       Kial mi verkis ĉi tiun paĝon?

Kongresaj Rezolucioj  

  40   Enkonduko
  40   Rezolucio     Por la Esperanto-Movado
  40   Rezolucio     Por la ekstera publiko
  40   Rezolucio     Por la ekstera publiko (angle) (English)

Raportoj pri la kongreso  

  41   Kontinenta Kunkonstruado   Atilio Orellana Rojas
  41   Mire kaj admire   Michela Lipari
  41   5-a TAKE   Atilio Orellana Rojas
  41   5-a TAKE   Vladka Chvátalová
            Ĝenerala Sekretario de TEJO (Ĉeĥio)
  41   5-a TAKE   Ricardo Carrillo. (Kolombio)
  41   5-a TAKE   Mayrim Sandoval. (Venezuelo)
  41   5-a TAKE   Sally Lawton (Usono)
  41   5-a TAKE   Santiago Álvarez (Kolombio)
  41   Tagoj Apud la Danubo   Mayrim Sandoval. (Venezuelo)

  42   5-a TAKE   Leonardo Janz (Brazilo)
  42   5-a TAKE   Eddy Antonio Silva Molina (Brazilo)

Fotoj
La unua numero estas ekrano numero, poste fotoj numeroj.

02     041 - 051     Interkona  Vespero

15  Aprilo  Dimanĉo

03     052 - 062     Kongresa  Malfermo
04     063 - 075     Tradiciaj  Baloj  kaj  Muziko    
05     076 - 088     La  Esperantistoj  dancas

16  Aprilo  Lundo


06     089 - 096     Programeroj
07     097 - 100     Eliro al Soĉimilko
07     101 - 107     Esperanto  Internet  Kafejo
08     108 - 119     Internacia  Vespero
09     119 - 130     Internacia  Vespero

17  Aprilo  Mardo
10     131 - 134     Amanda  Higley  Diskut-Sesio   
10     135 - 137     Mark  Fettes
10     138 - 140     Bill  Maxey
11     141 - 146     Manifestado  Kontraŭ  Impostoj
11     147 - 149     Ĉambra  Muziko

18  Aprilo  Merkredo
12     150 - 159     Eliro  al  la  Piramidoj
13     160 - 171     Popola  Meksika  Muziko

19  Aprilo  Ĵaŭdo

14     172 - 172     "El  Zócalo"  kaj  Katedralo
14     172 - 180     Kojoakan  Preĝejo
14     181 - 184     Preĝejo  de  Guadalupe
14     185 - 186     Tutmonda  Junulara  Agado

20  Aprilo  Vendredo15     187 - 204     Donaco  de  Atestiloj
16     205 - 214     Donaco  de  Atestiloj
17     218 - 231     Kongresa  Bankedo
18     232 - 245     Kongresa  Bankedo
19     246 - 264     Danco  post  la  Bankedo

21  Aprilo  Sabato
20     265 - 276     Nacia  Antropologia  Muzeo

22  Aprilo  Dimanĉo

 Fotoj de James Rezende Piton

  03     B01     Kongresa   Malfermo
  03     B02     Tra la Okuloj de la Venkitoj
  04     B03     Meksika   Nokto
  14     B04     "El Zócalo" kaj Katedralo
  07     B05     "Trajineras", de Xochimilco

 Fotoj de Jacob Schwartz

  S1     B101 - B116     Piramidoj  de  Teotihuacan
  S2     B117 - B133     Piramidoj  de  Teotihuacan
  S3     B134 - B153     Lastaj  tagoj  en  Meksikourbo

  Tut Amerika Kongreso de Esperanto 2001
Meksika Esperanto Federacio
(Ĉi tiuj pagxoj per la hispana)

      0.   Pri TAKE             (en Español)
      1.   Kongresa Malfermo
      2.   Nova traduko al Esperanto:
            Tra la Okuloj de la Venkitoj
      3.   Tipa  Meksika  Nokto
      4.   Vizito al urbocentro
      5.   Ekskurso  al  Xochimilco


La paĝo de James Rezende Piton

Tiu ĉi paĝaro konsistas el fotoj, kiuj reprezentas nur etan parton el miaj memoroj pri belegaj momentoj de Esperantumado en Meksiko, dum la 5-a TutAmerika Kongreso de Esperanto. Ĝi samtempe rolu kiel eta omaĝo al la amikaro, kiun mi tie revidis, al la multjaraj korespondantoj, kiujn mi finfine persone renkontis, kaj al la homoj de la organiza teamo, la LKK-anoj!

      James Rezende Piton (Brazilo)

  http://br.geocities.com/ctcampinas/take2001


Lastaj aldonaĵoj

Majo 13a. 41 Kongresa Raporto, de Sally Lawton (Usono)
Majo 14a. 40 Kongresaj Rezolucioj
Majo 14a. 01 Ligo al la paĝo de James Rezende Piton
Majo 14a. 32 Prelego 33.   Projekto Homa Genaro -
      Ricardo Carrillo (Kolombio)
Majo 16a. 41 Kongresa Raporto, de Atilio Orellana Rojas
Majo 16a. 40 Kongresa Rezolucio ekstermovada (angle)
Majo 22a. 41 Kongresa Raporto, de Santiago Álvarez
Majo 22a. 01 Aliaj paĝoj de Enrique
Majo 23a. 02 - 12 Nomoj de homoj aldonitaj al kelkaj fotoj
Julio 01a. 41 Kontinenta Kunkonstruado. Atilio Orellana Rojas
Julio 01a. 41 Mire kaj admire, de Michela Lipari
Aŭg   06a. 42 Kongresa Raporto, de Leonardo Janz
Okt    04a. 42 Kongresa Raporto, de Eddy Antonio Silva Molina
Okt    04a. 33 Prelego 3. Diversaj historioj, diversaj futuroj.
        Mark Fettes


  En ĉi tiu paĝo estas  289  fotoj...
      231   fotitaj de Enrique
        53   fotitaj de Jacob Schwartz
          5   fotitaj de James Rezende Piton  

  Estas ankaŭ ligoj al
        39   fotoj pri la ekskursoj de Meksiko,
        15   fotoj pri la ekskursoj de Oahaka.


Aliaj paĝoj de Enrique:

Por lerni pri Esperanto, kaj lerni Esperanton,
por hispana-, angla-, kaj franca-parolantoj:

      http://esperantofre.com/eeo

Por trovi korespondantojn en pli ol 50 landoj:

      http://esperantofre.com/eks

Zamenhof Galerio

      http://esperantofre.com/eeo/zamenhof


  Hejmpaĝo:  
  Komentoj al
  Aktualigita
esperantofre.com  
Enrique  
24  oktobro  2007