Enrique's pages   (V 20200912)
Verspertoj
 
Murciélagos
 
Bats
 
Kion ili faras por ni:
 •  Ĉiu vesperto manĝas milojn da insektoj ĉiu nokto.
 •  Ili polenigas multajn, multajn florojn. Kelkaj plantoj apenaŭ ekzistus sen ilia helpo.
 •  Ili disvastigas la semojn de centoj da specioj de plantoj.
  Daŭrigu en Esperanto
  Yolo, apud Sacramento, CA
  Austin, Texas
  Libroj
  Proverbo
  YouTube Esperanto
  Fotoj
Que hacen por nosotros:
 •  Cada murciélago come miles de insectos cada noche.
 •  Polinizan muchísimas flores. Algunas plantas apenas existirían sin su ayuda.
 •  Dispersan las semillas de cientos de especies de plantas.
  Continua en Español
  Yolo, oeste de Sacramento
  Austin, Texas
  Libros
  Proverbio
  YouTube Español
  Fotos
What they do for us
 •  Each bat eats thousands of insects each night.
 •  They pollinate many, many flowers. Some plants would hardly exist without their help.
 •  They disperse the seeds of hundreds of species of plants.
  Continue in English
  Yolo, west of Sacramento
  Austin, Texas
  Books
  Proverb
  YouTube English
  Pictures

* * * * *    Pictures 4490, 4493, 4495, 4499, from August 15, 2020,
at Yolo Causeway, Route 80, west of Sacramento, California, Usono.
(eo) Ĉe tiu loko, sub la aŭtovojo, loĝas preskaŭ 250 000 vespertoj, dividitaj en du partoj. Mi vidis nur la plej malgrandan duonon, je la sun-subiro, dum ankoraŭ estis iom da lumo.           (Supren)

(es) En ese lugar, debajo de la aŭtopista, viven cerca de 250.000 murciélagos, divididos en dos partes. Solamente vi la mitad más pequeña, al anochecer, cuando todavía quedaba algo de luz.

(en) At that location, under the highway, live nearly 250,000 bats, divided into two parts. I saw only the smallest half, at sunset, while there was still some light.(eo) La ponto de Kongreso-Avenuo super lago Lady Bird en la urbocentro de Aŭstin, Teksas, estas hejmo de la plej granda urba vespert-kolonio en Nordameriko. Ĉi tiu kolonio havas ĉirkaŭ unu miliono kaj duono da meksikaj vespertoj. Mi vidis ilin kiam ili estis nur unu miliono, en junio 2005.

(es) El puente de Avenida Congreso cruza el lago Lady Bird en el centro de Austin, Texas, y alberga la colonia urbana de murciélagos más grande de Norte América. Esta colonia se estima en un millón y medio de murciélagos. Los vi cuando eran solamente un millón, en junio de 2005.

(en) The Congress Avenue bridge spans Lady Bird Lake in downtown Austin, Texas, and is home to the largest urban bat colony in North America known as the Congress Bridge Bats. This colony is estimated at 1.5 million Mexican free-tail bats. I saw them when they were only one million, in June 2005. This picture is from "Bat Conservation International".
      Everything You Need To Know To See Bats in Austin, Texas, and Surrounding Areas


* * * * *    
                                        Libroj           Libros           Books                            
(Supren)(eo) Mi prunteprenis ĉi tiun 6 librojn el la publika biblioteko, 14 septembro 2020. (en la angla)

(es) Tomé prestados estos 6 libros de la biblioteca pública, 14 de septiembre de 2020. (en inglés)

(en) I borrowed these 6 books from the public library, 14 September 2020. (in English)

The Secret Lives of Bats: My Adventures with the World’s Most Misunderstood Mammals Hardcover, by Merlin Tuttle, October 20, 2015, 287 pages.

The Bat Scientists, (Scientists in the Field), by Mary Kay Carson, 2010, 80 pages.

The Case of the Vanishing Little Brown Bats: A Scientific Mystery, by Sandra Markle, 2015, 48 pages.

Bats, by M. Brock Fenton, 1992, 223 pages.

The Bat: Wings in the Night sky, by M. Brock Fenton, 1998, 144 pages.

Owls Aren't Wise & Bats Aren't Blind by Warner Shed, 334 pages. This book is about 24 different animals, only 13 pages about bats.(eo) Brazila proverbo en Esperanto.

(es) Proverbio brasileño en Esperanto:
        "Un pájaro que vuela con un murciélago, se despierta cabeza abajo."

(en) Brazilian proverb in Esperanto: "A bird that flies with a bat, wakes up head down."


* * * * *    
En Esperanto:                
(Supren)

    Kion faras la verspertoj por ni:

 •  Ĉiu vesperto manĝas milojn da insektoj ĉiu nokto. (Ni ne bezonus insekticidojn)
 •  Ili disvastigas la semojn de centoj da specioj de plantoj.
 •  Ili polenigas multajn, multajn florojn. Kelkaj plantoj apenaŭ ekzistus sen ilia helpo.
    Ĉi tio inkluzivas la agave, kiu estas uzata por produkti "tekila".

La ekologiaj roloj de vespertoj inkluzivas polenadon kaj disvastigon de la semoj de centoj da specioj de plantoj. ... Krome vespertoj manĝas abundajn kvantojn de insektoj kaj aliaj artropodoj.

Vespertoj ludas gravan rolon en multaj ĉirkaŭaĵoj tra la mondo. Iuj plantoj dependas parte aŭ tute de vespertoj por polenigi siajn florojn aŭ disvastigi siajn semojn, dum aliaj vespertoj ankaŭ helpas regi pestojn manĝante insektojn.

    Agadoj de Vespertoj:

Granda misinformado ekzistas pri vespertoj. NWCO-oj havas ŝancon eduki siajn klientojn pri la signifo de vespertoj por homoj kaj la medio, forpelante oftajn mitojn. La jenaj parolpunktoj povas esti utilaj.

• Vespertoj gravas por nia ekosistemo, kaj finfine por nia ekonomio. Plej multaj vespertaj specioj en Usono manĝas insektojn, inkluzive de tiuj insektoj, kiuj estas agrikulturaj, arbaraj kaj malsanoj disvastiĝantaj. Dum la somero, vesperto povas manĝi duonon de sia korpa pezo en insektoj ĉiunokte.

• Vespertoj inspiris sciencajn progresojn por homoj inkluzive navigaciajn helpilojn por blinduloj, sango-koagulajn medikamentojn, malalttemperatura kirurgio kaj milita sonaro.

Ni devas pripensi la riĉan gamon da avantaĝoj, kiujn vespertoj donas al ni, inkluzive plurajn manierojn, kiel ili tenas nin sanaj. Vespertoj helpas regeneri niajn arbarojn kaj liveras al ni sterkon. Ili polenas niajn nutraĵajn plantojn, de mangoj ĝis agavoj (por fari tekila), entute pli ol 300 speciojn de kultivaĵoj. Ili ankaŭ englutas tiom multajn insektajn plagojn en kampoj de kakao, kotono, maizo kaj sennombraj aliaj kultivitaj specioj, ke sen ili ni vidus pli ol $ 3.7 miliardojn jare en perdita produktado nur en Nordameriko. Ĉi tiuj malsataj buŝoj aparte gravas en malpli ekonomie evoluintaj landoj, kie kelkaj malsamaj specioj ofertas senpagajn plagajn kontrolajn servojn festenante per ĉiu terkulturaj damaĝbestoj.

Manĝante tineojn kaj aliajn insektojn, nerekte plibonigas nian sanon. La perdo de vespertoj post la disvastiĝo de blanka nazo-sindromo en Usono kaŭzis mezureblan kreskon de bebaj morbiloj kaj morteco en agrikulturaj regionoj, ĉar toksa pesticida uzo altiĝis por kompensi la mankojn de insektovoroj. Vespertoj ankaŭ manĝas malsano-disvastiĝantajn insektojn kiel moskitoj, inkluzive de la kreskanta nombro de Anofeloj malario-disvastiĝantaj, kiuj evoluis reziston al insekticidoj.


Pola Radio, Sciencaj informoj:   Vespertoj en Regiono de Międzyrzecz-Fortikaĵo     
(Supren)
    El la elsendo de 17 februaro 2015. Legas Tomek

Vintrumado de vespertoj en Miedzyrzec.   Aŭskultu dum vi legas   (eblas elŝuti)

38 594 vespertoj vintrumas en la Regiono de Międzyrzecz-Fortikaĵo en la lubuŝa vojevodio (la nordokcidenta Pollando). Temas pri rekordo dum la 15-jara monitorado de vespertoj en ilia plej granda vintrumejo. La plej multnombraj estas vespertoj el la specio Myotis myotis superante 29 mil ekzemplerojn. 4 kaj duonan milnombran grupon konsistigas vespertoj Myotis daubentonii, la sekvan lokon okupas vespertoj Myotis nattereri.

La grandaj vespertoj Myotis myotis dominantaj super la ceteraj specioj falas en la vintran dormon jam kiam aperas la unuaj simptomoj de la malvarmiĝo kaj tial ilia nombro estas stabila. La aliaj specioj en la sama periodo kapablas esti aktivaj kaj venas al vintrumejo nur kiam ekregas vere severa vintro. Ili ankaŭ forlasas la vintrumejojn kiam ekstere ne estas varme.

Nunjare en la vesperta vintrumejo en Miedzyrzec oni konstatis sume 9 vespertospeciojn.


http://ttt.esperanto.it/kirek/download/tekstoj/kontakto_3_2005_pagxo16.pdf
       
Bonan vesperton!, verkita de Ĵenja Amis por Kontakto revuo, pdf, 1 paĝo

Kiropteroj  
En Vikipedio

https://eo.wikipedia.org/wiki/Eŭropa_nokto_de_vespertoj   Eŭropa nokto de vespertoj

https://uea.facila.org/artikoloj/lega%C4%B5oj/vespertoj/

        de José de Jesus Campos Pacheco, el Kubo

https://laverdaplanedo.wordpress.com/2019/07/31/kiel-trovi-vespertojn/
       
Kiel Trovi Vespertojn

https://www.wikiwand.com/eo/E%C5%ADropa_nokto_de_vespertoj
       
Eŭropa nokto de vespertoj


    YouTubo en Esperanto:

https://www.youtube.com/watch?v=tsRyXoxdVlc
       
Vespertoj sub la Ponto, ELNA Kongreso 2005, 1:08

https://www.youtube.com/watch?v=V3xwomaJyAI
       
Vespertoj sub la Ponto - ELNA Kongreso, 2005, Aŭstino, Teksaso, 5:54


* * * * *    
In English:                
(Top)

    What bats do for us:

 •  Each bat eats thousands of insects each night.
 •  They disperse the seeds of hundreds of species of plants.
 •  They pollinate many, many flowers. Some plants would hardly exist without their help.
    This includes the agave, which is used to produce "tequila".

The ecological roles of bats include pollinating and dispersing the seeds of hundreds of species of plants. ... In addition, bats eat copious quantities of insects and other arthropods.

Bats play an important role in many environments around the world. Some plants depend partly or wholly on bats to pollinate their flowers or spread their seeds, while other bats also help control pests by eating insects.

    Significance of Bats:

A great deal of misinformation exists about bats. NWCOs have an opportunity toeducate their clientson the significance of bats to humans and the environment, while dispelling common myths. The following talking points may be useful.

 •  Bats are important to our ecosystem, and ultimately our economy. Most bat species in the United States eat insects, including those insects that are agricultural, forest,and disease-spreading pests. During the summer, a bat can eat half its body weight in insects each night.

 •  Bats have inspired scientific advancements for humans including navigational aids for the blind, blood-clot medications, low-temperature surgery, and military sonar.


We must consider the rich range of benefits bats provide us, including several ways they keep us healthy. Bats help regenerate our forests and provide us with fertilizer. They pollinate our food plants, from mangos to agave, in total more than 300 species of crops. They also gobble up so many insect pests in fields of cacao, cotton, corn and countless other cultivated species that without them we’d see more than $3.7 billion per year in lost production in North America alone. These hungry mouths are particularly important in less economically developed countries, where a number of different species offer free-of-charge pest control services by feasting on multiple agricultural pests each.

Munching moths and other insects indirectly improves our health. The loss of bats following the spread of white-nose syndrome in the United States led to a measurable rise in infant morbidity and mortality in agricultural regions as toxic pesticide use rose to compensate for missing insectivores. Bats also eat disease-spreading nasties like mosquitoes, including the growing number of malaria-spreading Anopheles that have evolved resistance to insecticides.              
(Top)https://www.batcon.org/bats-covid-19-updates/?bblinkid=241270765&bbemailid=23869546&bbejrid=1626085715   The importance of bats during COVID19

https://blogs.scientificamerican.com/observations/bats-are-not-our-enemies/
       
Bats are not our enemies

https://www.onegreenplanet.org/environment/the-surprising-reasons-humans-need-bats/
       
The Surprising Reasons Humans Need Bats

https://en.wikipedia.org/wiki/Megabat
  Megabat, from Wikipedia, the free encyclopedia

Northern California Bats       Contact Us  

6 U.S. Sites to See Bats in Action

Bats in the San Francisco Bay Area  

Bat Conservation International
  batcon

About Bats   batcon

California Center for Natural History

San Francisco Bay Bird Observatory

San Francisco Bay Bird Observatory
  on Facebook


    Pages by Dr. Jennifer Krauel:

Exploring life in the night sky       Bats eat moths       Blog       Contact

Bat-i-licious  
Bats of San Francisco. Many articles, links at right.

Patterns of Bat Distribution and Foraging Activity
        in a Highly Urbanized Temperate Environment  
(download as pdf, 18 pages)


http://www.theinvisiblemammal.com
       
A film about bats, their struggle to survive, and the humans who help them

http://www.wildandscenicfilmfestival,org/film/invisible-mammal-bat-rescuer/  

        The Invisible Mammal. The Bat Rescuer                             (Top)


    USA:

https://www.merlintuttle.org/book/  
Books by Merlin Tuttle

The Secret Lives of Bats: My Adventures with the world's most misunderstood mammals.
by Merlin Tuttle, Paperback $15.19   Read part of the book

https://www.merlintuttle.org/  
Merlin uttle's Bat Conservation

http://www.batcon.org/  
Bat Conservation International

https://www.lubee.org/  
Lubee Bat Conservancy

https://www.floridabats.org/  
Florida Bat Conservancy

https://tampabaybats.net/index.html  
Tampa Bay Bats


Bats in the house:

http://www.batsintheattic.org/index.html  
Bats in the Attic

http://www.batsintheattic.org/maternityseason.html  
What Is The Bat Maternity Season?

http://www.batsintheattic.org/naturalhabitat.html  
What is a bat’s natural habitat?

http://www.batsintheattic.org/naturaldiet.html  
What is a bat’s natural diet?

http://www.batsintheattic.org/calendar.html  
Bat calendar

https://georgiawildlife.com/ExcludingBatsFromYourHouse  
Bats in Your House?

http://www.gabats.org/  
Georgia Bat Working Group

https://www.nwcoa.com/  
National Wildlife Control Operators Association

https://www.batcon.org/about-bats/bats-in-homes-buildings/  
Why do some bats roost in buildings?

https://www.tampabay.com/news/Tampa-will-build-bat-house-at-Julian-Lane-park-to-lure-creatures-from-bridge_162120049/
       
Tampa will build bat house at Julian Lane park to lure creatures from bridge

https://www.wfla.com/news/pinellas-county/pinellas-county-bats-help-fight-mosquitoes/1052176066/    
Pinellas County bats help fight mosquitoes

https://patch.com/florida/stpete/bats--myth-and-reality  
Bats: Myth and Reality

https://www.merlintuttle.org/selecting-a-quality-bat-house/  
Selecting a Quality Bat House

https://austinbatworks.com/collections/bat-houses  
Austin Batworks: Our Bat Houses

https://www.batbnb.com/  
Bat BNB: Backyard Pest Control

http://www.batbungalows.com/  
Bat Bungalows

https://batmanagement.com/  
Bat Conservation and Management

http://www.habitatforbats.org/  
Habitat for Bats

http://www.teamwhitehorse.com/  
Whitehorse: Bat houses


    GA DNR Bat Pages

http://georgiawildlife.com/GeorgiaBats  
Bats of Georgia                             (Top)

http://www.gabats.org   Georgia Bat Working Group

http://animaldiversity.ummz.umich.ed   Animal Diversity Web

http://www.fs.fed.us/biology/wildlife/bats.html  
Bats: Masters of the Night Skies

http://savelucythebat.org/  
Save Lucy the Bat

http://www.conservewildlifenj.org/protecting/projects/bat/  
       
Conserve Wildlife Foundation of New Jersey.  Benefit of bats

https://www.whitenosesyndrome.org/  
Information about White-nose Syndrome      

https://www.nwcoa.com/online-training-faq  
Online Training FAQs

https://touch.facebook.com/NWCOAbatstandards/?__tn__=%7EH-R  
NWCOA Bat Standards

http://www.ctpcaonline.org/default/assets/File/Bat%20Standards%20Course%20Overview%20Strubrdige%2C%20MA%206-11-18.pdf
       
NWCOA® Bat Standards Certified, Part 1, pdf   (2 pages)


https://www.whitenosesyndrome.org/    
White-nose syndrome. Decontamination guidelines

http://www.healthguideusa.org/local_health_departments.htm
       
Local Health Departments in the USA

http://www.cdc.gov/rabies/  
Rabies and other health concerns

https://georgiawildlife.com/BatHouses  
Buying or building your own bat house

https://sweetwaterinn.com/blog/lubee-bat-conservancy/
       
7 of the Most Fascinating Facts About the Lubee Bat Conservancy   

http://www.batsintheattic.org/repairs.html
       
How to Seal Your House Against Bats. Materials, Tools.  List of other 24+ pages at the end,

https://www.wormsandgermsblog.com/2009/05/articles/diseases/rabies/stupid-things-done-with-bats-part-ii/    
Stupid things done with bats

 
   

    Pdf's in English:                                          
(Top)

La Bruo el l'Atiko.pdf      (4 pages)
        Rakonto el la Festivala Kuriero 2020, # 15, 16, kaj 17

https://georgiawildlife.com/sites/default/files/wrd/pdf/bats/Identification Guide for Bats in Artificial Roosts.pdf   
(2 pages)
        Identification Guide for Bats Most Often Found in Artificial Roost Structures in Georgia

NWCO_BatGuidelines_Georgia.pdf     
(18 pages)
        Acceptable Management Practices for Bat Control Activities in Structures in Georgia

https://georgiawildlife.com/sites/default/files/wrd/pdf/bats/GADNR_ExamplesForBatExclusion.pdf
       
Examples for Bat Exclusion Device Installation (2 pages)


    More information about bats, their biology and behavior:

https://www.fws.gov/southeast/ea/images/pubbck2.pdf  

        Beneficial Bats. Backyard Habitat for Wildlife (1 page)

https://www.fws.gov/midwest/endangered/mammals/pdf/BatBoxFactSheetMN.pdf

        Beneficial Bats. Backyard Habitat for Wildlife (1 page)

https://www.fws.gov/asheville/pdfs/VirginiaBigEaredBat_factsheet.pdf
       
Virginia big-eared bat (2 pages)

https://www.batcon.org/?bblinkid=241270764&bbemailid=23869546&bbejrid=1626085715
       
The future needs all of us

https://www.batcon.org/bats-covid-19-updates/?bblinkid=241270765&bbemailid=23869546&bbejrid=1626085715    
The importance of bats during COVID-19   (More links at end of page)

https://www.batcon.org/wp-content/uploads/2020/08/Bats-and-COVID19_Overview.pdf
       
Bat conservation has never been more critical as
        COVID-19 impacts the lives of people worldwide (2 pages)

https://www.batcon.org/wp-content/uploads/2020/08/Bats-and-COVID19_Conservation-creates-a-safer-world.pdf  

        The conservation of bats and their habitats helps create a healthier, safer world (1 page)

https://www.batcon.org/wp-content/uploads/2020/08/Bats-and-COVID19_Conservation-and-the-global-community.pdf
       
Bat conservation is important for the global community (2 pages)

https://www.batcon.org/wp-content/uploads/2020/08/Bats-and-COVID19_Value-for-scientific-discovery.pdf    
Researching bats provides significant value for scientific discovery (1 page)

https://www.batcon.org/wp-content/uploads/2020/08/Conservation-creates-a-safer-world_Infographic.pdf    
Conservation of bats helpscreate a healthier, safer world (1 page)

 
         

Europe:                                          
(Top)

https://www.eurobats.org/
       
Eurobats: Agreement on the Conservation of Populations of European Bats

https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter  
Why bats matter and more:
        Home, About Bats, Our Work, Advice, Support ,Bats, Events, & Training News

https://www.eurobats.org/about_eurobats/importance_of_bat_conservation
       
Importance of bat conservation

https://www.eurobats.org/international_bat_night  
International Bat Night

Bat houses  
How to attract bats to your backyard

How to set up a bat house


    Pages by Batbnb,  
Bat houses seller

Batbnb     Education     Shop         Seneca   $219.00, Original Price: $250.00


    YouTube in English:                                          
(Top)

https://www.youtube.com/watch?v=xvQV__AuORo   All About Bats, 18:53

https://www.youtube.com/watch?v=2Mii45v85YY  
3 Fun Facts About Bats!, 3:48

https://www.youtube.com/watch?v=fpkqnzx3NJQ  
Why are Bats Important?, 2:39

https://www.youtube.com/watch?v=nDNhrqATZTQ  
The Importance of Bats, 12:25

https://www.youtube.com/watch?v=L8CkEIz6rdc  
We Need Bats & Bats Need Us, 2:55

https://www.youtube.com/watch?v=OZoBuOsQ56U  
Bats Are Terrifying: Here's Proof, 1:11

https://www.youtube.com/watch?v=mzax0V0DG_M  
Capturing a Bat, 10:47

https://www.youtube.com/watch?v=BNNAxCuaYoc  
Bats Take Flight, 6:29

https://www.youtube.com/watch?v=zWeYCULC0UQ  
When Bats Took Flight, 11:36

https://www.youtube.com/watch?v=4WL20TYs6mQ  
Making a paper Bat, 3:23

https://www.youtube.com/watch?v=q2zoh9A6d7M
       
Why are bats extremely important to humans?, 11:42

https://www.youtube.com/watch?v=yGOzpXR5qok
       
Important Animals That Humans Cannot Live Without, 4:29

https://www.youtube.com/watch?v=EHFWUNw0C7M
       
Meet The World's Biggest Bat Nest | Documentary (Horseshoe bat), 2:52


http://vimeo.com/76705033  
Battle for Bats: Surviving White Nose Syndrome, 13:33

https://vimeo.com/441883279  
The Connection Between Bats and COVID, 8:04


Wilson Park bats
    Bats are virtually extinct in the South Bay but several bat boxes were installed at Wilson Park, Torrance, about one mile from Madrona Marsh Preserve. Six boxes were hung in areas away from the public in September 2007. The wooden boxes are engineered so a bat can hang and sleep inside them, Drake said.
There also are several bat boxes at the Madrona Marsh Preserve, Torrance, south of Los Angeles, but neither location has attracted any bats, she said.
“During bat migration time in the spring, a bat would have to find the bat house and be able to find a mate,” Drake said. “It may not happen at all.”* * * * *    
En Español:                
(Comienzo)

    Que hacen los murciélagos por nosotros:

 •  Cada murciélago come miles de insectos cada noche. (No necesitaríamos insecticidas)
 •  Dispersan las semillas de cientos de especies de plantas.
 •  Polinizan muchísimas flores. Algunas plantas apenas existirían sin su ayuda. Esto incluye el ágave, que se usa para hacer "tequila".

Los murciélagos brindan grandes beneficios      

Estos voladores, únicos en su tipo, son fundamentales para un buen desarrollo del entorno ambiental, pues como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de plagas, mantienen en equilibrio la biodiversidad de los ecosistemas que habitan.

Los murcielagos, pieza clave para el funcionamiento de los paisajes productivos      

Control de plagas de insectos sin generar daños al ambiente, como lo hacen los exterminadores.
Dispersan semillas y polinizan flores de plantas de importancia ecológica. (Unas 500 especies de flores de todo el mundo dependen de los murciélagos para ser polinizadas).
Regeneran y mantienen los ambientes donde viven otras especies.
Su saliva contiene un anticoagulante.

Además, en el tema de la salud, los murciélagos tienen muchos beneficios como eliminar a los mosquitos, portadores del dengue, chikungunya y otras enfermedades.

Seamos responsables: los murciélagos no son dañinos ni una “plaga”

https://es.mongabay.com/2020/04/conservacion-de-murcielagos-en-ecuador-areas-protegidas/    
Ecuador: la hazaña de conservar murciélagos en medio de los prejuicios

https://theconversation.com/los-murcielagos-las-otras-victimas-del-sars-cov-2-138870
       
Los murciélagos, las otras víctimas del SARS-CoV-2

https://myanimals.com/es/la-mujer-que-rescata-murcielagos/
       
La mujer que rescata murciélagos


    Cuidemos a los murciélagos:

¿Por qué hay que cuidar y proteger a los murciélagos?  
Voice of America, 1:46

Cuidando a los murciélagos,  
1:57

Esta mujer rescata a adorables crías de murciélago  
National Geographic, 1:45

Estos murciélagos bebés son demasiado adorables,   3:06
 
   
 
   
    Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina (PCMA)

http://pcma.com.ar/  
   

http://pcma.com.ar/quienes-somos/delegaciones/buenos-aires/  
   

http://pcma.com.ar/quienes-somos/delegaciones/rosario/  
   


    Uruguay:

https://sites.google.com/site/murcielagosuruguay/home  
   


    YouTube en Español:                  
(Comienzo)

https://www.youtube.com/watch?v=vqtbiPzVVMQ   Los murciélagos, 3:37

https://www.youtube.com/watch?v=3GvoTuAXrc4  
Murciélagos, Bats, 5:09

https://www.youtube.com/watch?v=DqmyAhyaNuQ  
Murciélagos gigantes, 4:54

https://www.youtube.com/watch?v=f31FOynlAL8  
Investigando Murciélagos, 6:05

https://www.youtube.com/watch?v=j2dnIzYb1qo  
Qué Pasa con los Murciélagos, 5:00

https://www.youtube.com/watch?v=4fKgHhOhP3Y  
Murcielagos Aliados Nocturnos, 7:27

https://www.youtube.com/watch?v=1g3GoIwYBsE  
Murciélagos, amos de la noche, 52:00

https://www.youtube.com/watch?v=Udae3fOJars  
Murciélago tamaño de una persona, 5:04

https://www.youtube.com/watch?v=IbBFH0eQ60A
       
Murciélagos: aliados del cielo nocturno, 2018, 38:55

https://www.youtube.com/watch?v=qx9SaLfcGOQ
       
Murciélagos de laboratorio - Documental completo en español, 44:22

https://www.youtube.com/watch?v=4hWmXapb6fs
       
Descubre los fascinantes murciélagos mexicanos, 10:19

https://www.youtube.com/watch?v=sjfA2TunS3k
       
El zorro volador. Secretos de la Australia salvaje, 47:19

https://www.youtube.com/watch?v=8MenoRsGwH8
       
Ciencia salvaje (23/11/13): vampiros & murciélagos, (Uruguay) 26:09

https://www.youtube.com/watch?v=IbBFH0eQ60A
       
"Murciélagos: aliados del cielo nocturno" (Documental, 2018 Costa Rica) 38:55

 
   
 
   

* * * * *    
                                        Fotoj           Fotos           Pictures                            
(Supren)


 


 
* * * * *    


Listado de las páginas de Enrique       Página de inicio   de Enrique                             (Top)

Actualizada por  Enrique,  12  septembro  2020        Esta página