Enrique's pages   (V 20211007)
Verspertoj
 
Murciélagos
 
Bats
 
Kion ili faras por ni:
 •  Ĉiu vesperto manĝas milojn da insektoj ĉiu nokto.
 •  Ili polenigas multajn, multajn florojn. Kelkaj plantoj apenaŭ ekzistus sen ilia helpo.
 •  Ili disvastigas la semojn de centoj da specioj de plantoj.
  Daŭrigu en Esperanto
  Yolo, apud Sacramento, CA
  Austin, Texas
  Libroj
  Proverbo
  Retpaĝoj
  YouTubo Esperanto
  Fotoj
        En la germana
        En la franca
Que hacen por nosotros:
 •  Cada murciélago come miles de insectos cada noche.
 •  Polinizan muchísimas flores. Algunas plantas apenas existirían sin su ayuda.
 •  Dispersan las semillas de cientos de especies de plantas.
  Continua en Español
  Yolo, oeste de Sacramento
  Austin, Texas
  Libros
  Proverbio
  Películas documentales
  Páginas web
  Fotos
        En alemán
        En francés
What they do for us
 •  Each bat eats thousands of insects each night.
 •  They pollinate many, many flowers. Some plants would hardly exist without their help.
 •  They disperse the seeds of hundreds of species of plants.
  Continue in English
  Yolo, west of Sacramento
  Austin, Texas
  Books
  Proverb
  Documentary films
  Web Pages
  Pictures
        In German
        in French

* * * * *    Pictures 4490, 4493, 4495, 4499, from August 15, 2020,
at Yolo Causeway, Route 80, west of Sacramento, California, Usono.
(eo) Ĉe tiu loko, sub la aŭtovojo, loĝas preskaŭ 250 000 vespertoj, dividitaj en du partoj. Mi vidis nur la plej malgrandan duonon, je la sun-subiro, dum ankoraŭ estis iom da lumo.           (Supren)

(es) En ese lugar, debajo de la aŭtopista, viven cerca de 250.000 murciélagos, divididos en dos partes. Solamente vi la mitad más pequeña, al anochecer, cuando todavía quedaba algo de luz.

(en) At that location, under the highway, live nearly 250,000 bats, divided into two parts. I saw only the smallest half, at sunset, while there was still some light.(eo) La ponto de Kongreso-Avenuo super lago Lady Bird en la urbocentro de Aŭstin, Teksas, estas hejmo de la plej granda urba vespert-kolonio en Nordameriko. Ĉi tiu kolonio havas ĉirkaŭ unu miliono kaj duono da meksikaj vespertoj. Mi vidis ilin kiam ili estis nur unu miliono, en junio 2005.

(es) El puente de Avenida Congreso cruza el lago Lady Bird en el centro de Austin, Texas, y alberga la colonia urbana de murciélagos más grande de Norte América. Esta colonia se estima en un millón y medio de murciélagos. Los vi cuando eran solamente un millón, en junio de 2005.

(en) The Congress Avenue bridge spans Lady Bird Lake in downtown Austin, Texas, and is home to the largest urban bat colony in North America known as the Congress Bridge Bats. This colony is estimated at 1.5 million Mexican free-tail bats. I saw them when they were only one million, in June 2005. This picture is from "Bat Conservation International".
      Everything You Need To Know To See Bats in Austin, Texas, and Surrounding Areas


* * * * *    
                                        Libroj           Libros           Books                            
(Supren)

(eo) Mi prunteprenis ĉi tiun 7 librojn el la publika biblioteko, 14 septembro 2020. (en la angla)

(es) Tomé prestados estos 7 libros de la biblioteca pública, 14 de septiembre de 2020. (en inglés)

(en) I borrowed these 7 books from the public library, 14 September 2020. (in English)

The Secret Lives of Bats: My Adventures with the World’s Most Misunderstood Mammals Hardcover, by Merlin Tuttle, October 20, 2015, 287 pages.

The Bat Scientists, (Scientists in the Field), by Mary Kay Carson, 2010, 80 pages.

The Case of the Vanishing Little Brown Bats: A Scientific Mystery, by Sandra Markle, 2015, 48 pages.

Bats, by M. Brock Fenton, 1992, 223 pages.

The Bat: Wings in the Night sky, by M. Brock Fenton, 1998, 144 pages.

Owls Aren't Wise & Bats Aren't Blind, by Warner Shed, 334 pages. This book is about 24 different animals, only 13 pages about bats.

Bats, Learning to fly, Science Comics, by Falynn Koch, 124 pages. (Borrowed on October 6, 2020)(eo) Brazila proverbo en Esperanto.

(es) Proverbio brasileño en Esperanto:
        "Un pájaro que vuela con un murciélago, se despierta cabeza abajo."

(en) Brazilian proverb in Esperanto: "A bird that flies with a bat, wakes up head down."


* * * * *    
En Esperanto:                
(Supren)

    Kion faras la verspertoj por ni:

 •  Ĉiu vesperto manĝas milojn da insektoj ĉiu nokto. (Ni ne bezonus insekticidojn)
 •  Ili disvastigas la semojn de centoj da specioj de plantoj.
 •  Ili polenigas multajn, multajn florojn. Kelkaj plantoj apenaŭ ekzistus sen ilia helpo.
    Ĉi tio inkluzivas la agave, kiu estas uzata por produkti "tekila".

La ekologiaj roloj de vespertoj inkluzivas polenadon kaj disvastigon de la semoj de centoj da specioj de plantoj. ... Krome vespertoj manĝas abundajn kvantojn de insektoj kaj aliaj artropodoj.

Vespertoj ludas gravan rolon en multaj ĉirkaŭaĵoj tra la mondo. Iuj plantoj dependas parte aŭ tute de vespertoj por polenigi siajn florojn aŭ disvastigi siajn semojn, dum aliaj vespertoj ankaŭ helpas regi pestojn manĝante insektojn.

    Agadoj de Vespertoj:

Granda misinformado ekzistas pri vespertoj. NWCO-oj havas ŝancon eduki siajn klientojn pri la signifo de vespertoj por homoj kaj la medio, forpelante oftajn mitojn. La jenaj parolpunktoj povas esti utilaj.

• Vespertoj gravas por nia ekosistemo, kaj finfine por nia ekonomio. Plej multaj vespertaj specioj en Usono manĝas insektojn, inkluzive de tiuj insektoj, kiuj estas agrikulturaj, arbaraj kaj malsanoj disvastiĝantaj. Dum la somero, vesperto povas manĝi duonon de sia korpa pezo en insektoj ĉiunokte.

• Vespertoj inspiris sciencajn progresojn por homoj inkluzive navigaciajn helpilojn por blinduloj, sango-koagulajn medikamentojn, malalttemperatura kirurgio kaj milita sonaro.

Ni devas pripensi la riĉan gamon da avantaĝoj, kiujn vespertoj donas al ni, inkluzive plurajn manierojn, kiel ili tenas nin sanaj. Vespertoj helpas regeneri niajn arbarojn kaj liveras al ni sterkon. Ili polenas niajn nutraĵajn plantojn, de mangoj ĝis agavoj (por fari tekila), entute pli ol 300 speciojn de kultivaĵoj. Ili ankaŭ englutas tiom multajn insektajn plagojn en kampoj de kakao, kotono, maizo kaj sennombraj aliaj kultivitaj specioj, ke sen ili ni vidus pli ol $ 3.7 miliardojn jare en perdita produktado nur en Nordameriko. Ĉi tiuj malsataj buŝoj aparte gravas en malpli ekonomie evoluintaj landoj, kie kelkaj malsamaj specioj ofertas senpagajn plagajn kontrolajn servojn festenante per ĉiu terkulturaj damaĝbestoj.

Manĝante tineojn kaj aliajn insektojn, nerekte plibonigas nian sanon. La perdo de vespertoj post la disvastiĝo de blanka nazo-sindromo en Usono kaŭzis mezureblan kreskon de bebaj morbiloj kaj morteco en agrikulturaj regionoj, ĉar toksa pesticida uzo altiĝis por kompensi la mankojn de insektovoroj. Vespertoj ankaŭ manĝas malsano-disvastiĝantajn insektojn kiel moskitoj, inkluzive de la kreskanta nombro de Anofeloj malario-disvastiĝantaj, kiuj evoluis reziston al insekticidoj.


Pola Radio, Sciencaj informoj:   Vespertoj en Regiono de Międzyrzecz-Fortikaĵo     
(Supren)
    El la elsendo de 17 februaro 2015. Legas Tomek

Vintrumado de vespertoj en Miedzyrzec.   Aŭskultu dum vi legas   (eblas elŝuti)

38 594 vespertoj vintrumas en la Regiono de Międzyrzecz-Fortikaĵo en la lubuŝa vojevodio (la nordokcidenta Pollando). Temas pri rekordo dum la 15-jara monitorado de vespertoj en ilia plej granda vintrumejo. La plej multnombraj estas vespertoj el la specio Myotis myotis superante 29 mil ekzemplerojn. 4 kaj duonan milnombran grupon konsistigas vespertoj Myotis daubentonii, la sekvan lokon okupas vespertoj Myotis nattereri.

La grandaj vespertoj Myotis myotis dominantaj super la ceteraj specioj falas en la vintran dormon jam kiam aperas la unuaj simptomoj de la malvarmiĝo kaj tial ilia nombro estas stabila. La aliaj specioj en la sama periodo kapablas esti aktivaj kaj venas al vintrumejo nur kiam ekregas vere severa vintro. Ili ankaŭ forlasas la vintrumejojn kiam ekstere ne estas varme.

Nunjare en la vesperta vintrumejo en Miedzyrzec oni konstatis sume 9 vespertospeciojn.


    Retpaĝoj (Esperanto):                                          
(reen)

Bonan vesperton!,   verkita de Ĵenja Amis por Kontakto revuo, pdf, 1 paĝo
Kiropteroj   En Vikipedio
Eŭropa nokto de vespertoj   en Vikipedio
Eŭropa nokto de vespertoj   en wikiwand
Vespertoj   de José de Jesus Campos Pacheco, el Kubo, en UEA facila
Kiel Trovi Vespertojn
Kion manĝas vespertoj

Pri naturo,  revuo.


Pdf-oj en Esperanto:                                          
(reen)

La Bruo el l'Atiko.pdf  de Jose Carrillo (Ĵosefo, Kanado)     (4 pages)
        Rakonto el la Festivala Kuriero 2020, # 15, 16, kaj 17


    YouTubo en Esperanto:

Vespertoj sub la Ponto,  
ELNA Kongreso 2005, 1:08
Vespertoj sub la Ponto,   ELNA Kongreso 2005, Aŭstino, Teksaso, 5:54


* * * * *    
In English:                
(Top)

    What bats do for us:

 •  Each bat eats thousands of insects each night.
 •  They disperse the seeds of hundreds of species of plants.
 •  They pollinate many, many flowers. Some plants would hardly exist without their help.
    This includes the agave, which is used to produce "tequila".

These flyers, one of a kind, are essential for the proper development of the environment. The ecological roles of bats include pollinating and dispersing the seeds of hundreds of species of plants. ... In addition, bats eat copious quantities of insects and other arthropods. They keep the biodiversity of the ecosystems they inhabit in balance.

Bats play an important role in many environments around the world. Some plants depend partly or wholly on bats to pollinate their flowers or spread their seeds, while other bats also help control pests by eating insects.

    Significance of Bats:

A great deal of misinformation exists about bats. NWCOs have an opportunity to educate their clients on the significance of bats to humans and the environment, while dispelling common myths. The following talking points may be useful.

 •  Bats are important to our ecosystem, and ultimately our economy. Most bat species in the United States eat insects, including those insects that are agricultural, forest, and disease-spreading pests. During the summer, a bat can eat half its body weight in insects each night.

 •  Bats have inspired scientific advancements for humans including navigational aids for the blind, blood-clot medications, low-temperature surgery, and military sonar.


We must consider the rich range of benefits bats provide us, including several ways they keep us healthy. Bats help regenerate our forests and provide us with fertilizer. They pollinate our food plants, from mangos to agave, in total more than 300 species of crops. They also gobble up so many insect pests in fields of cacao, cotton, corn and countless other cultivated species that without them we’d see more than $3.7 billion per year in lost production in North America alone. These hungry mouths are particularly important in less economically developed countries, where a number of different species offer free-of-charge pest control services by feasting on multiple agricultural pests each.

Munching moths and other insects indirectly improves our health. The loss of bats following the spread of white-nose syndrome in the United States led to a measurable rise in infant morbidity and mortality in agricultural regions as toxic pesticide use rose to compensate for missing insectivores. Bats also eat disease-spreading nasties like mosquitoes, including the growing number of malaria-spreading Anopheles that have evolved resistance to insecticides.              
(Top)    Documentary films, ordered according to duration (English):                                          
(Top)

Flying FoxWorld's Largest Bat. Australia Wildlife, National Geographic 2020,   53:23
Killer Bats Of The AmazonAustin Stevens Adventures   50:00
Flying Fox Fairy Tale,   Natural History Channel,   49:47
Secrets and Mysteries of BatsNature Documentary,   48:27   (see videos on the right side)
The Secret World of BatsSurvival (1991-TV),   47:25
Bats: The True Story (Documentary),   43:14
Rescue of a flying-fox hanging on a pool fence,   Riki and her twins,   20:01
All About Bats,   18:53
Bat Species. All Bat Species In The World,   18:00
Bats, flying foxes 14:50 (Vimeo)

Flying-fox rescue after a hailstorm,  
Haille, Rave and Sheree,   14:00
The Truth About Bats 12:47   (Full Documentary)
The Importance of Bats,   12:25
20 Most Bizarre Bat Species,   12:16
Why are bats extremely important to humans?,   11:42
When Bats Took Flight,   11:36
How To Draw A Realistic Bat,   11:28
Capturing a Bat,   10:47
Following The Bats Of Mexico    2   Documentary, National Geographic,   10:34
The Connection Between Bats and Coronavirus10:33 (Vimeo)

Moth Mimicry: Using Ultrasound to Avoid Bats
10:24
The Invisible MammalThe Bat Rescuer,   10:20 (Vimeo)
Bats for Kids,   10:05
Rescuing a baby flying-fox in a nursing home,   10:00
Rescuing a baby flying-fox hanging on a fence,   09:25
Loved James The Black Flying Fox Bat,   8:58
The Case For Vampire Bats,   8:48
Why don't I have bats in my bat house?,   08:33
Bat Exclusion,   How to Get Bats Out of Your House,   08:29
Bat Facts for Kids8:14
The Connection Between Bats and COVID8:04 (Vimeo)

How To Draw A Cartoon Bat,  
07:52
Fun Facts About Bats,   07:38
Facts About Bats For Kids,   Kids Learning Videos,   07:18
Bats Take Flight,   6:29
Catching Bats by Hand!,   6:04
Types of Bats,   05:56
Mexican Fishing Bats,   5:56 (Vimeo)
Find the best bat house & where NOT to place it,   05:40
All About Bats for Kids,   Animal Videos for Children,   05:32
Bats at the beach,   Kids Book Read Aloud,   05:09

Frog-eating Bats,  
04:50
Ash-the baby bat,   04:33
Rescuing a flying-fox in a pool enclosure,   this is Montpelier,   04:30
Important Animals That Humans Cannot Live Without,   4:29
Bats: The Creatures of The Night,   Bats for Kids,   04:16
Inside A Bat House,   flmnh.ufl.edu/bats   Gainesville, FL 32611-2710   04:16
The Battle Against White Nose Syndrome Fight for Flight,   4:05 (Vimeo)
Bat Song!,   04:02
7 fun facts about bats!,   04:02
The Invisible MammalThe Bat Rescuer,   Yolo Bypass Wildlife Area, 03:59
All This Baby Bat Wants to Do Is Fly,   03:58
Grey Headed Flying Foxes. Slowmotion and dipping behaviour,   03:58

3 Fun Facts About Bats!,  
03:47
About Fruit Bats for Kids,   Facts about Bats,   03:30
Bats hunting their prey,   3:24
Making a paper Bat,   3:23
Bats. Myths Busted,   3:13
Woman Rescues Bats That Help Her Fight Anxiety,   3:13
Bat sense,   3:08
Bats by Night ,   3:05
We Need Bats & Bats Need Us.   2:55
The Invisible MammalTrailer 2020,   02:53   (links to several videos)   (en Vimeo)
Meet The World's Biggest Bat Nest.  
Documentary (Horseshoe bat),   2:52

True Facts About The Fruit Bat,  
02:46
Why are Bats Important?,   2:39
Fruit Bats,   2:38
Cool Facts About Bats,   2:24
Baby Bat Burritos,   2:23
Meet the World's Biggest Bat ,   National Geographic   2:20
Taking Care of a Bat   1:45
Hungry microbat enjoys his dinner   1:29
Juvenile bat squeaks while being petted   1:28
Bats Are Terrifying: Here's Proof,   1:11
Pallid Bat Yawn00:04


To join Bat Conservation International and receive our quarterly magazine,
    call 1-800-538-BATS   (1-800-538-2287)

Search Bats Documentaries  

Search for: netflix documentary about bats

Netflix's "Night on Earth" is a nature doc/horror flick hybrid ...    Wikipedia (English):                                           (Top)

Merlin Tuttle  
Bat Conservation International  
Bats of the United States  
List of bat conservation and research groups  
White-nose syndrome  
Conservation movement  
List of conservation issues  it is bats  
Facebook group
For the love of Flying Fox Bats   Facebook group
Flying Fox Pups   FB,   3:02    Web Pages (English):                                          
(Top)

Bat Week   October 24-31, 2020
    Why bats matter
    Host an action event
    Upcoming events
    Teach and learn  
Many links, pdf
    Videos for young adults and adults   22 links to videos
    Bat brigade   color pdf, 30 pages

    Alphabetical order:

About Bats
  batcon
Bat Conservation International   batcon
Bats are not our enemies
Bats Can Learn New ‘Dialects’ from Roostmates
Bats in flight over the Shannon  (video)
Bats in the San Francisco Bay Area  
California Center for Natural History
Megabat, from Wikipedia, the free encyclopedia
Nature’s Miracle Orphans
Northern California Bats       Contact Us  
PBS. KQED  
Bats, Chiroptera
San Francisco Bay Bird Observatory
San Francisco Bay Bird Observatory
  on Facebook
Six U.S. Sites to See Bats in Action
Tasty treats thanks to the benefits of bats
The importance of bats during COVID19
The Surprising Reasons Humans Need Bats
Top 10 Facts About Bats
What Happens To Bats After A Hurricane?
World’s Largest Occupied Bat Houses  
Gainesville, FL 32611-2710


    Pages by Dr. Jennifer Krauel:

Exploring life in the night sky       Bats eat moths       Blog       Contact
Bat-i-licious  
Bats of San Francisco. Many articles, links at right.
Patterns of Bat Distribution and Foraging Activity
        in a Highly Urbanized Temperate Environment  
(download as pdf, 18 pages)
A film about bats, their struggle to survive, and the humans who help them.
The Invisible MammalTrailer 2020,   02:53   (links to several videos)   (en Vimeo)


USA:                            
(Top)

Books by Merlin Tuttle  

The Secret Lives of Bats: My Adventures with the world's most misunderstood mammals.
by Merlin Tuttle, Paperback $15.19   Read part of the book

Merlin Tuttle's Bat Conservation  
Bat Conservation International
Lubee Bat Conservancy
Florida Bat Conservancy
Tampa Bay Bats


Bats in the house:

Bats in the Attic
What Is The Bat Maternity Season?
What is a bat’s natural habitat?
What is a bat’s natural diet?
Bat calendar
Bats in Your House?
Georgia Bat Working Group
National Wildlife Control Operators Association
Why do some bats roost in buildings?
Tampa will build bat house at Julian Lane park 
to lure creatures from bridge.
Pinellas County bats help fight mosquitoes
Bats: Myth and Reality
Selecting a Quality Bat House
Austin Batworks: Our Bat Houses
Bat BNB: Backyard Pest Control
Bat Bungalows
Bat Conservation and Management
Habitat for Bats
Whitehorse: Bat houses


    GA DNR Bat Pages

Bats of Georgia  
                                          (Top)

Georgia Bat Working Group
Animal Diversity Web
Bats: Masters of the Night Skies
Save Lucy the Bat
Conserve Wildlife Foundation of New Jersey  
Benefit of bats
Information about White-nose Syndrome
Online Training FAQs
NWCOA Bat Standards
NWCOA Bat Standards Certified 
Part 1, pdf   (2 pages)
White-nose syndrome. Decontamination guidelines
Local Health Departments in the USA
Rabies and other health concerns
Buying or building your own bat house
7 of the Most Fascinating Facts About the Lubee Bat Conservancy
How to Seal Your House Against Bats.  
Materials, Tools.  List of other 24+ pages at the end.
Stupid things done with bats

 
   

    Pdf's in English:                                          
(Top)

Bats Most Often Found in Artificial Roost Structures in Georgia.  Identification Guide  (2 pages)
NWCO_BatGuidelines_Georgia.pdf      (18 pages)
        Acceptable Management Practices for Bat Control Activities in Structures in Georgia
Examples for Bat Exclusion Device Installation  (2 pages)    More information about bats, their biology and behavior:

Beneficial Bats. Backyard Habitat for Wildlife    2  
(1 page)
Virginia big-eared bat   (2 pages)
The future needs all of us
The importance of bats during COVID-19
  (More links at end of page)
Bat conservation has never been more critical 
       
as COVID-19 impacts the lives of people worldwide (2 pages)
The conservation of bats and their habitats   helps create a healthier, safer world (1 page)
Bat conservation is important for the global community  (2 pages)
Researching bats provides significant value for scientific discovery  (1 page)
Conservation of bats helpscreate a healthier, safer world  (1 page)
           


Europe:                                          
(Top)

Agreement on the Conservation of Populations of European Bats
Why bats matter and more  

        Home, About Bats, Our Work, Advice, Support ,Bats, Events, & Training News
Importance of bat conservation
International Bat Night
Bat houses  
How to attract bats to your backyard
How to set up a bat house


    Pages by Batbnb,  
Bat houses seller

Batbnb     Education     Shop         Seneca   $219.00, Original Price: $250.00

Wilson Park bats     Bats are virtually extinct in the South Bay but several bat boxes were installed at Wilson Park, Torrance, about one mile from Madrona Marsh Preserve. Six boxes were hung in areas away from the public in September 2007. The wooden boxes are engineered so a bat can hang and sleep inside them, Drake said.
There also are several bat boxes at the Madrona Marsh Preserve, Torrance, south of Los Angeles, but neither location has attracted any bats, she said.
“During bat migration time in the spring, a bat would have to find the bat house and be able to find a mate,” Drake said. “It may not happen at all.”


* * * * *    
En Español:                
(Comienzo)

    Que hacen los murciélagos por nosotros:

 •  Cada murciélago come miles de insectos cada noche. (No necesitaríamos insecticidas)
 •  Dispersan las semillas de cientos de especies de plantas.
 •  Polinizan muchísimas flores. Algunas plantas apenas existirían sin su ayuda.
    Esto incluye el ágave, que se usa para hacer "tequila".

Estos voladores, únicos en su tipo, son esenciales para un buen desarrollo del entorno ambiental. Los roles ecológicos de los murciélagos incluyen polinizar y dispersar las semillas de cientos de especies de plantas ... Además, los murciélagos comen grandes cantidades de insectos y otros artrópodos, y mantienen en equilibrio la biodiversidad de los ecosistemas que habitan.

Los murciélagos juegan un papel importante en muchos entornos de todo el mundo. Algunas plantas dependen parcial o totalmente de los murciélagos para polinizar sus flores o esparcir sus semillas, mientras que otros murciélagos también ayudan a controlar las plagas comiendo insectos.

    Importancia de los murciélagos:

Existe una gran cantidad de información errónea sobre los murciélagos. Los NWCO tienen la oportunidad de educar a sus clientes sobre la importancia de los murciélagos para los humanos y el medio ambiente, al tiempo que disipan los mitos comunes. Los siguientes puntos de conversación pueden resultar útiles.

 •  Los murciélagos son importantes para nuestro ecosistema y, en última instancia, para nuestra economía. La mayoría de las especies de murciélagos en los Estados Unidos comen insectos, incluidos los que son plagas agrícolas, forestales y que propagan enfermedades. Durante el verano, un murciélago puede comerse la mitad de su peso corporal en insectos cada noche.

 •  Los murciélagos han inspirado avances científicos para los seres humanos, incluidas las ayudas a la navegación para ciegos, los medicamentos para los coágulos de sangre, la cirugía a baja temperatura y el sonar militar.

Debemos considerar la amplia gama de beneficios que nos brindan los murciélagos, incluidas varias formas en que nos mantienen saludables. Los murciélagos ayudan a regenerar nuestros bosques y nos proporcionan fertilizante. Polinizan nuestras plantas alimenticias, desde mangos hasta agave, en total más de 300 especies de cultivos. También devoran tantas plagas de insectos en los campos de cacao, algodón, maíz y otras innumerables especies cultivadas que sin ellas veríamos más de $ 3.7 mil millones por año en pérdida de producción solo en América del Norte. Estas bocas hambrientas son particularmente importantes en los países menos desarrollados económicamente, donde varias especies diferentes ofrecen servicios gratuitos de control de plagas al darse un festín con múltiples plagas agrícolas cada una.

Mascar polillas y otros insectos mejora indirectamente nuestra salud. La pérdida de murciélagos luego de la propagación del síndrome de la nariz blanca en los Estados Unidos llevó a un aumento medible de la morbilidad y mortalidad infantil en las regiones agrícolas a medida que aumentaba el uso de pesticidas tóxicos para compensar la ausencia de insectívoros. Los murciélagos también comen especies desagradables que propagan enfermedades como los mosquitos, incluido el número creciente de Anopheles que propagan la malaria y que han desarrollado resistencia a los insecticidas.


    Películas documentales, ordenadas según duración (Español):                        
(Comienzo)

Murciélagos,   52:05
Murciélagos, amos de la noche,   52:00
El zorro volador Secretos de la Australia salvaje,   47:19
Murciélagos de laboratorio
Documental completo en español,   44:22
Murciélagos: aliados del cielo nocturno
Documental, 2018 Costa Rica,   38:55
La Importancia de los Murciélagos27:33
Ciencia salvaje, vampiros & murciélagos Uruguay, 23 noviembre 2013,   26:09
¿Qué hacer cuando se encuentra una colonia de murciélagos en la ciudad?
       
24 Horas TVN Chile,   25:24
Murciélagos, dueños de la oscuridad,   Especies amenazadas   24:39
Los Murciélagos y el radar,   una historia de naturaleza y tecnología 17:55
        La Calera, Provincia de Córdoba, Argentina

Vecinos Nocturnos,  
una colonia de murciélagos en la ciudad de Rosario, Argentina 16:20
Wild Frank, el zorro volador y el pangolín,   14:27
Los murciélagos más grandes del mundo,   12:40
Uno por uno, los beneficios que genera el murciélago al ecosistema,   12:14 (Mendoza)
Descubre los fascinantes murciélagos mexicanos,   10:19
Murcielagos Aliados Nocturnos,   7:27
Investigando Murciélagos,   6:05
¿Cuáles son las características de los murciélagos y dónde viven?,   5:26
Murciélagos, Bats,   5:09
Murciélago tamaño de una persona,   5:04

Qué Pasa con los Murciélagos,  
5:00
¡Frank se la pasa mal en una cueva de murciélagos!,   4:55
Murciélagos gigantes,   4:54
¿Qué comen los murciélagos? Tipos según alimentación,   04:44
Características de los murciélagos,   3:59
8 curiosidades sobre los murciélagos,   3:45
Los murciélagos,   3:37
El murciélago blanco de Costa Rica3:21
Ecolocación del murciélago 3:21
Mujer que sufre por ansiedad no puede dejar de rescatar murciélagos   3:14

¿Por qué los murciélagos vuelan solo de noche?,  
3:07
Murciélago bebé tiene la más dulce reunión con su mamá,  
3:06
Estos murciélagos bebés son demasiado adorables,  
3:06
La flor misteriosa y el murciélago increíble,  
3:05
Baby Bat Burritos,  
2:23
Ecolocalización murciélagos,   2:17
¿Por qué los Murciélagos Pueden Ver en Total Oscuridad?,  
2:14
Murcielagos. Documentales de Animales Express,  
2:13
El diseño especial del radar del murciélago,  
2:01
Ecolocalización de murciélagos ,  
2:00
Cuidando a los murciélagos,  
1:57

¿Por qué hay que cuidar y proteger a los murciélagos?  
Voice of America, 1:46
Esta mujer rescata a adorables crías de murciélago  
National Geographic, 1:45


Pequeños Murciélagos gigantes,  
3:05   Facebook. (Asegúrate que el sonido funciona)
Murciélagos gigantes,   4:55   Facebook. (Asegúrate que el sonido funciona)

Todo es ciencia: es un sitio oficial de Colombia.
Este es un video documental de una hora y 21 minutos.
La charla empieza en el minuto 4:30. El tema empieza en 6:10
Murciélagos, virus, y ¡Eurekas!: Conexiones insospechadas   Todo es ciencia, 1:21:29

Este es un video documental de una hora y 23 minutos.
La charla empieza en el minuto 5:38.
Colgados cabeza abajo   Murciélagos y dimensión humana 1:23:48    Wikipedia (Español):                                           (Comienzo)

Chiroptera (Murciélago)  
Wikipedia
Pipistrellus pipistrellus (Murciélago común)  
Wikipedia
Megamurciélagos, zorros voladores  
Wikipedia
Micromurciélagos o microquirópteros  
Wikipedia
Murciélago diadema de Filipinas  
Wikipedia
Murciélago de cola libre, guanero o de cola de ratón  
Wikipedia
Ecolocalización  
Wikipedia
   


    Páginas web (Español):                        
(Comienzo)

Los murciélagos brindan grandes beneficios
Los murcielagos, pieza clave para el funcionamiento de los paisajes productivos
Seamos responsables: los murciélagos no son dañinos ni una “plaga”
Ecuador: la hazaña de conservar murciélagos en medio de los prejuicios
Los murciélagos, las otras víctimas del SARS-CoV-2
La mujer que rescata murciélagos
Los murciélagos en la Universidad de Derecho de Rosario, Argentina, celebran su centenario


 
   
 
   
    El Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina   PCMA

Quienes somos, Delegaciones Buenos Aires
Quienes somos, Delegaciones Rosario


    Uruguay:

Programa para la Conservación de los Murciélagos de Uruguay  
   
 
   


    Pdf's en Español:                                          
(Comienzo)

Lo que tenés que saber sobre los murciélagos  
        PCMA (Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina)   (1 página)
Ronaldo el brasilerito  Cuento de Mónica Díaz (PCMA) (15 páginas)
Los murciélagos filostómidos de Chiapas, México y Guatemala   (167 páginas)

* * * * *    
                                        Fotoj           Fotos           Pictures                            
(Supren)


 


 
* * * * *    


Listado de las páginas de Enrique       Página de inicio   de Enrique                             (Top)

Actualizada por  Enrique,  7  oktobro  2021        Ĉi tiu paĝo