Paĝoj de Enrique
Esperanto povas helpi plibonigi la mondon
Esperanto could help to improve the world
Esperanto puede ayudar a mejorar el mundo
Esperanto        
English        
Español        
Progreso ne funkcias kiel cunamo. Ĝi estas rezulto de multege da etaj progreseroj. Kelkfoje iuj eroj estas negativaj, sed ili povas altiri la atenton en direktojn ankoraŭ ne pripensitan.

Homoj kelkfoje, per uzo de Esperanto, povas atingi iom da progreso, ne atingebla sen helpo de Esperanto. Mi kredas ke tio okazis al la agado de Doktoro Márkus Gábor, el Hungario, kiel mi intencas priskribi en  ĉi tiu retpaĝo,  kiu montras tian agadon rakontita de Doktoro Márkus en sia libro: "Trans la Flava Maro".
Progress does not work like a tsunami. It is the result of lots of small improvements. Sometimes some elements are negative, but they can attract attention in directions not yet tried.

Using Esperanto, sometimes we can reach some progress, not accessible without the help of Esperanto. I believe that this is what happened to the work of Dr. Márkus Gábor from Hungary, as I intend to describe it in  this web page,  showing such actions narrated by Doctor Márkus in his book: "Trans la Flava Maro" (Beyond the Yellow Sea).
El progreso no funciona como un maremoto. Es el resultado de muchas mejoras pequeñas. A veces, algunos elementos son negativos, pero pueden atraer la atención en direcciones aún no investigadas.

Usando Esperanto, a veces podemos obtener algún progreso que no sería possible sin la ayuda de Esperanto. Creo que esto pasó con el trabajo del Dr. Márkus Gábor de Hungría, como veremos en  esta página web,  estos hechos narrados por el Doctor Márkus en su libro: "Trans la Flava Maro" (Más allá de el Mar Amarillo).
* * * * *        

    20 Kialoj por lerni kaj uzi Esperanton (3 lingvoj)

    Esperanto povas helpi plibonigi la mondon   (3 lingvoj)

    Mirindaj libroj verkitaj de Doktoro Márkus Gábor (diversaj lingvoj)

    Ni devas uzi Esperanton por la progreso de Eŭropo kaj aliaj landoj  Eo  hisp  angla
        (Trans la Flava Maro   Pliaj detaloj pri la libro kaj la agado de Doktoro Márkus Gábor)

    Rebatoj pri Esperanto, ligiloj (kelkaj lingvoj)

    Some facts and comments about Esperanto (English)

* * * * *        

Pri membriĝo en UEA/TEJO
UEA:   Universala Esperanto-Asocio
TEJO: Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

    Se vi volas
- aparteni al la universala unuiĝo de esperantistoj,
kiu havas membrojn en 112 landoj de la mondo;
- laŭ propraj ebloj kontribui al la evoluo de Esperanto
en ĉiuj kvin kontinentoj;
- aldoni al via poresperanta agado internacian nivelon

kaj se vi subtenas
la statutajn celojn de UEA, tiukaze vi estas invitata
iĝi individua membro de UEA aŭ de ĝia junulara sekcio TEJO!

    Ne forgesu aliĝi al UEA.
    (oni povas membriĝi al UEA pere de sia Landa Asocio)

    Esperanto bezonas nin.
    Esperanto bezonas UEA-on.

    Ankaŭ aliĝu al la Landa Asocio,
    kaj al la regiona aŭ urba asocio.

* * * * *        Hejmpaĝo: http://esperantofre.com (3 lingvoj)
    Aktualigita de Enrique,   30  oktobro  2014