Paĝoj de Enrique
Rebatoj pri Esperanto, ligiloj

Multaj homoj komentas pri Esperanto ... sen koni la
lingvon, sen iam aŭdi la lingvon, sen sperti ĝian uzadon.
Ĉi tie estas opinioj de homoj kiuj uzas Esperanton.

Leginte pri multaj antaŭjuĝoj (aŭ prijuĝoj) pri Esperanto, aŭ pro videbla nescio, mi konstruis retpaĝon por informi pri la valoro de Esperanto. Tiu retpaĝo ekzistas en esperanta, angla, kaj hispana versioj.

20 Kialoj por lerni kaj uzi Esperanton     http://esperantofre.com/faktoj/kiale.htm

20 Reasons to learn and use Esperanto     http://esperantofre.com/faktoj/index.htm

20 Razones para aprender y usar Esperanto     http://esperantofre.com/faktoj/kialh.htm

* * * * *    

Claude Piron verkis anekdoton pri li mem, pri la valoro de la uzado de Esperanto. Li verkis ĉi tiun travivaĵon el sia vivo speciale por mi (Enrique), la 5-an de januaro, 2006.
Li sendis al mi la originalon en la angla lingvo. Mi bezonis tion en 3 lingvoj. Ĉu mi tradukus ĝin al Esperanto kaj dirus ke tio estis laboro de Claude Piron? ... Mi petis al Claude Piron, bonvolu traduki ĝin al Esperanto. Li faris.

Multaj agrablaj memoroj     http://esperantofre.com/book/booke.htm#piron

So many pleasant memories     http://esperantofre.com/book/index.htm#piron

Tantos recuerdos agradables     http://esperantofre.com/book/bookh.htm#piron

* * * * *    

  Mi trovis kelkajn retpaĝojn kiuj rekte respondas al kelkaj el la menciitaj antaŭjuĝoj:

For / against Esperanto ?     http://remush.be/rebuttal
de Remush, Raymond Alexis Pierre GERARD, el Nederlando.
In English, about 250 items.   En la angla, ĉirkaŭ 250 eroj.

Claude Piron     http://claudepiron.free.fr/

    Psikologiaj reagoj al Esperanto - Claude Piron (en Esperanto)
http://claudepiron.free.fr/articlesenesperanto/reagoj.htm

    Articles in several languages.     Artikoloj en kelkaj lingvoj.
http://claudepiron.free.fr/articles.htm

    Nefermitaj leteroj: france, angle, hispane:
http://claudepiron.free.fr/lettresouvertes.htm

    Quelques questions et réponses
http://claudepiron.free.fr/lettresouvertes/questionsreponses.htm

    Ĉu la tuta mondo suferas pro afazio?
http://claudepiron.free.fr/articlesenesperanto/lingvoj2.htm

    Linguistic Communication - A Comparative Field Study
http://claudepiron.free.fr/articlesenanglais/communication.htm

    Some Comments on Ignorance About Esperanto
http://www.esperanto-sat.info/article607.html

    Réponses à certaines questions sur l'espéranto (libro)
http://books.google.com/books/about/Réponses_à_certaines
_questions_sur_l_e.html?id=bbLLXwAACAAJ


    Publika letero de Claude Piron al Leonard Orban (en 10 lingvoj)
http://www.egalite.hu/salto/maleo.htm     http://www.egalite.hu/salto/malindex.htm

* * * * *    

      30 questions et réponses sur l’espéranto
http://esperanto-france.org/30-questions-reponses-sur-l-esperanto

    Société québécoise d'espéranto.   Foire aux questions
http://www.esperanto.qc.ca/fr/questions#Foire aux questions

    Questions et réponses - Esperanto 24
http://esperanto.24.free.fr/question.htm

   Bonnes questions - Mauvaises réponses
http://www.esperanto-sat.info/article205.html

    Réponse à quelques arguments anti-espéranto
http://www.esperanto-sat.info/article602.html

    Documents in English     Documents en anglais
http://www.esperanto-sat.info/rubrique8.html

    On a déjà l'anglais, pourquoi l'espéranto ?
http://vortareto.free.fr/argumentaire/pourquoi.htm

   Questions - réponses sur l'espéranto
http://vortareto.free.fr/argumentaire/citations.htm

    Confrontation de l'image et de la réalité
http://www.esperanto-sat.info/article642.html

    Questions and Answers about Esperanto, by David T. Wolff
http://www.esperanto-usa.org/posters/QA.pdf

    Thierry Salomon
http://internacialingvo.ini.hu/     http://interpopolalingvo.inf.hu/

    Dekdu argumentoj kontraŭ kaj por Esperanto
    Dudich, Endre (Hungario) 7.06. 2008 (en 14 lingvoj)
http://www.egalite.hu/inf/argueo.htm     http://www.egalite.hu/inf/

* * * * *        

Pri membriĝo en UEA/TEJO
UEA:   Universala Esperanto-Asocio
TEJO: Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

    Se vi volas
- aparteni al la universala unuiĝo de esperantistoj,
kiu havas membrojn en 112 landoj de la mondo;
- laŭ propraj ebloj kontribui al la evoluo de Esperanto
en ĉiuj kvin kontinentoj;
- aldoni al via poresperanta agado internacian nivelon

kaj se vi subtenas
la statutajn celojn de UEA, tiukaze vi estas invitata
iĝi individua membro de UEA aŭ de ĝia junulara sekcio TEJO!

    Ne forgesu aliĝi al UEA.
    (oni povas membriĝi al UEA pere de sia Landa Asocio)

    Esperanto bezonas nin.
    Esperanto bezonas UEA-on.

    Ankaŭ aliĝu al la Landa Asocio,
    kaj al la regiona aŭ urba asocio.

* * * * *        

    20 Kialoj por lerni kaj uzi Esperanton (3 lingvoj)
    Esperanto povas helpi plibonigi la mondon (3 lingvoj)
    Mirindaj libroj verkitaj de Doktoro Márkus Gábor (diversaj lingvoj)
    Ni devas uzi Esperanton por la progreso de Eŭropo kaj aliaj landoj  Eo  hisp  angla
        (Pliaj detaloj pri la libro Trans la Flava Maro kaj la agado de Doktoro Márkus Gábor)
    Rebatoj pri Esperanto, ligiloj (kelkaj lingvoj)
    Some facts and comments about Esperanto (English)

    Hejmpaĝo: http://esperantofre.com/indexeo.htm (3 lingvoj)

    Aktualigita de Enrique,   30  oktobro  2014