Paĝoj de Enrique   (V 20170202)
(eo) Facilaj Libroj en Esperanto   kaj aliaj facilaj tekstoj  (Celo)

(es) Libros fáciles en Esperanto   y otros textos fáciles  (Propósito)
(en) Easy Books in Esperanto   and other easy texts  (Purpose)
    (en) From the Zagreb Method:
   
(es) Del Método Zagreb:
   
(eo) El la Zagreba Metodo:

12 + 3 Facilaj Tekstoj kaj 6 Kantoj.  
Aŭskultu dum vi legas.
La feliĉo ami  
kaj  Timiga diro   de Claude Piron    html   pdf     4 + 3 paĝoj
La sentimulo     72 paĝoj     Vortaro  
Esperanto ne Estas nur Lingvo
    23 paĝoj
Esperanto ne Estas nur Lingvo     46 paĝoj   Esperanto kaj ĉina   (pdf)
Ili kaptis Elzan!, de Claude Piron     54 paĝoj   (pdf)     Kovrilo

   
(en) Other easy-readers by Claude Piron: (1931 - 2008)
   
(es) Otros libros de lectura fácil de Claude Piron: (1931 - 2008)
   
(eo) Aliaj facilaj legaĵoj de Claude Piron: (1931 - 2008)

Dankon, amiko!   htm   pdf   pdf
Gerda Malaperis,
(pdf)   Gerda Malaperis, (pdf)   Gerda.zip   Kun sono
Lasu min paroli plu
 (pdf)   Lasu min (vidu la fino de la paĝo)    Lasu min, sono 2-7
Piron: Verkoj     Libroj, noveloj, artikoloj,
en kelkaj lingvoj.
Pli da libroj,   kaj dokumentoj, el OLE: Originala Literaturo Esperanta.

    (en) More books for beginners:
   
(es) Más libros para principiantes:
   
(eo) Pliaj libroj por komencantoj:

Karlo,
de Edmond Privat:   htm   pdf
La Junaj Detektivoj.
  de J. H. Sullivan.
13 Oktobro 1582.   Rakontoj de Luiz Portella.
Fajron sentas mi interne   de Ulrich Matthias  (1990)   htm   pdf
Fundamenta Krestomatio:
  de Zamenhof.
    Gutenberg   (pdf, 210 paĝoj)   Espero.info   (pdf, 115 paĝoj)

    (en) Easy podcasts with text and sound:
   
(es) Podcasts fáciles con texto y sonido:
   
(eo) Facilaj podkastoj kun teksto kaj sono:

Facila Vento,
  (originalo)   58 podkastoj  (listo)
La Junaj Trezorserĉantoj,  de J. H. Sullivan (teksto kaj sono)  
La pirato kaj la trezorinsulo,  (teksto kaj sono)   (pdf)

(en) Children Around the World.   Books, stories and songs for children, and beginers.
(es) Niños Alrededor del Mundo.  Libros, cuentos, y cantos para niños y principiantes.
(eo) Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo.   Libroj, rakontoj, kaj kantoj por infanoj, kaj komencantoj.

  *   *   *
    (en) Many more books, magazines, and pod casts with text.
   
(es) Muchos más libros, revistas, y podcasts con texto.
   
(eo) Multe pli da libroj, revuoj, kaj podkastoj kun teksto.

  *   *   *

      Zagreba Metodo: Komparo inter la libro-forma kaj la interaga.


(Esperanto)     La ĉefa celo de ĉi tiu retpaĝo estas atingi ke la studento legu en Esperanto (kelkfoje laŭte), ekde la komenco, komencante per la plej simplaj tekstoj, skribitaj kun limigita vortprovizo, sed aldonante vortojn survoje, por totalo de proksimume 500 vort-radikoj. La celo estas atingi fluecon tiel rapide kiel eble. Kaj bonvolu, ekuzi Esperanton eĉ antaŭ atingi mezan nivelon.

Se vi ĵus komencis, bonvolu komenci nun per
    12 + 3 Facilaj Tekstoj kaj 6 Kantoj.
Provu aŭskulti dum vi legas. Ripetu la tutan paĝon ĝis vi komprenas la plimulton de ĝiaj vortoj. Tiam daŭrigu kun la aliaj libroj por komencantoj.
Ne forgesu la filmojn:   Mazi   Pasporto  
Kial lerni Esperanton?   20 Kialoj por lerni kaj uzi Esperanton.


(English)     The main purpose of this web page is to get the student to read in Esperanto (some times aloud), from the very beginning, starting with the most simple text, written with reduced vocabulary, but adding words along the way, for a total of about 500 word-roots. The goal is to reach fluency as fast as possible. And please, start USING Esperanto even before reaching a medium level.

If you are just beginning, please start now with
    12 + 3 Facilaj Tekstoj kaj 6 Kantoj.
Try to listen while you read. Repeat the whole page until you understand most of its words. Don't use the dictionary until you complete a basic course. Then go on with the other books for beginners.   
Don't forget the videos:   Mazi   Pasporto  
Why should you learn Esperanto?   20 Reasons to learn and use Esperanto.


(Español)     El propósito principal de esta página web es lograr que el estudiante lea en Esperanto (algunas veces en voz alta), desde el principio, comenzando por el texto más sencillo, escrito con un vocabulario reducido, pero agregando palabras a lo largo del texto, hasta llegar a un total de unas 500 raíces de palabras. El objetivo es alcanzar la fluidez lo más rápido posible. Y por favor, comienza a USAR Esperanto aún antes de alcanzar un nivel medio.

Si recién comienzas, por favor empieza con   12 + 3 Facilaj Tekstoj kaj 6 Kantoj.    Trata de escuchar mientras lees. Repite la página entera hasta que entiendas la mayoría de las palabras. Luego continúa con los otros libros para principiantes. No te olvides de los videos:   Mazi   Pasporto  
¿Por qué aprender Esperanto?   20 Razones para aprender y usar Esperanto.

  *   *   *
(supren)

    Aktualigita de Enrique,   2  februaro,  2017